آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۹۷۵٫۲۵۰ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۰۳ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۸۴
بازدید از این یادداشت : ۸۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :
محقق کتاب رسائل ابوبکر خوارزمی که انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر کرده به خطا اين ابو الحسن ابن شاذان (ص ۲۴۹) را ابن شاذان قمی محدث امامی معروف تصور کرده. در حالی که اين ابو الحسن ابن شاذان قاضی بوده در ری. نامش در اخلاق الوزيرين ابو حيان آمده (و از جمله در ص ۲۶۱).


در رسائل ابوبکر خوارزمي منظور از اين قاضي ری ابو الحسن الهمذاني (ص ۳۱۴) که محقق کتاب نتوانسته شناسایی کند قاضي عبد الجبّار همدانی، متکلم معروف معتزلی است. اين شايد قديمترين جایی است که نام قاضي عبد الجبّار در آن آمده.


در رسائل ابوبکر خوارزمی محقق کتاب واقفيه اينجا (ص ۱۹۳) را به خطا واقفه شيعه يعنی کسانی که اهل وقف بر امام کاظم (ع) بودند قلم برده. در حالی که مقصود از واقفيه در اين عبارت واقفه از اهل سنت است که در بحث خلق قرآن و يا حتی بعدها در بحث لفظ قاری از قرآن قائل به وقف بوده و حکم به قديم و يا مخلوق بودن آن نمی کردند.
جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۳۲
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت