آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۹۱۷٫۱۲۸ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۷۱ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۷۷
بازدید از این یادداشت : ۹۵

پر بازدیدترین یادداشت ها :
شايد مهمترين و جامع ترين کتاب درباره تاريخ خلافت فاطمی همين کتاب مقريزی است که اينک با چاپ جديد و شايسته آقای ايمن فؤاد سيد در اختيار است. خلافت فاطمی آنگاه که در پی سال ها "دعوت" شيعی تأسيس شد نه صرفا به دليل قدرت سياسی اش بلکه به سبب جذابيت "دعوت" و ايدئولوژی ضد عباسی اش تبديل به چالشی جدی برای خلافت عباسی بغداد شد. دستگاه های سياسی و تبليغی و مذهبی عباسيان به ويژه از دوره قادر، خليفه عباسی در مقابل به يک حمله تبليغاتی وسيع بر عليه فاطميان دست زدند و با سفارش دادن تأليف رساله ها و بيانيه های جدلی و دامن زدن به رواياتی که امروزه در پی تحقيقات تاريخی دقيق دروغين بودن و بی پايه بودن آنها روشن شده سعی کردند از فاطميان تصويری شيطانی و هولناک و مرموز و ضد انسانی به دست بدهند. فاطميان در مقابل برای حدود سه قرن در برابر همه اين تبليغات که ريشه در چالشی جدی داشت که انديشه فلسفی و دينی شيعی فاطميان برای ايدئولوژی واپسگرای خلافت عباسی ايجاد کرده بود دوام آوردند. دامنه گسترش روی دولت فاطمی زمانی تا پشت درهای دار الخلافه عباسيان در بغداد رسيد و داعيان فاطمی حتی به دربار سامانيان در خراسان راه يافتند. خوشبختانه تحقيقات فاطمی شناسی در سال های اخير رشد قابل توجهی داشته است.
جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۸:۰۸
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت