آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۹۱۷٫۱۲۸ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۷۱ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۷۷
بازدید از این یادداشت : ۱۴۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :
چند سال پيش هم جایی نوشتم. دامنه فعاليت های کتابشناختی استاد ما شادروان محمد تقی دانش پژوه وسعت فوق العاده ای داشت. از ادبيات فارسی و تاريخ ايران گرفته تا فلسفه و منطق و علم کلام و تا موسيقی و علوم دقيقه و آثار علوی و طبيعيات قديم و گستره وسيع علوم دينی؛ چه در حوزه آثار فارسی و چه در کتابشناسی به زبان عربی. دهها کتاب و متن تصحيح کرد و صدها فهرست کوچک و بزرگ برای کتابخانه های مختلف نوشت. در اين فهرست ها و مقدمه هایی که برای کتاب های تصحيح شده می نوشت افزون بر مقالاتش فوائد بسياری به مناسبت ذکر شده که متأسفانه آنطور که بايد مورد توجه قرار نگرفته. لازم است در موضوعات متنوع و مجزا مجموعه مقالات و بررسی هایی که در مطاوی فهرست هايش و يا در مقدمه آثاری که منتشر کرده موجود است به شکل مستقل منتشر شود. دانش پژوه بی ترديد يکی از بزرگترين کتابشناسان جهان اسلام در سرتاسر تاريخ تمدن اسلامی و از مهمترين کتابشناسان در سطح بين المللی در سده بيستم بود. روانش شاد.
چهارشنبه ۲ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۴:۳۰
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت