آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون با عنوان Visiting Professor، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۷۱۸٫۶۰۲ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۲۰ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۶۸۸
بازدید از این یادداشت : ۱۱۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :
چند سال مقاله ای نوشتم درباره بازسازی و تحليل مشيخة التلعکبري، فهرست مشايخ محدث برجسته امامی مذهب، هارون بن موسی التلعکبري. اينجا بخش اول بازسازی را که موارد مستخرج از رجال شيخ است تقديم می کنم:


إبراهيم بن محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الحسني العلوي الكوفي روى عنه التلعكبري.

أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمد بن الحسن [بن محمد] بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يكنى أبا العباس الكوفي الجواني روى عنه التلعكبري أحاديث يسيرة و سمع منه دعاء الحريق و له منه إجازة.

أحمد بن جعفر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر العلوي الحائري (الحيري) يكنى أبا جعفر روى عنه التلعكبري و سمع منه في سنة سبعين و ثلاثمائة و كان يروي عن حميد.

أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن زياد بن عبد الله بن عجلان مولى عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني السبيعي الكوفي المعروف بابن عقدة يكنى أبا العباس جليل القدر عظيم المنزلة له تصانيف كثيرة ذكرناها في كتاب الفهرست و كان زيديا جاروديا إلا أنه روى جميع كتب أصحابنا و صنف لهم و ذكر أصولهم و كان حفظة سمعت جماعة يحكون أنه قال: أحفظ مائة و عشرين ألف حديث بأسانيدها و أذاكر بثلاثمائة ألف حديث روى عنه التلعكبري من شيوخنا و غيره و سمعنا من ابن المهدي و من أحمد بن محمد المعروف بابن الصلت رويا عنه و أجاز لنا ابن الصلت عنه جميع رواياته و مولده سنة تسع و أربعين و مائتين و مات سنة اثنتين و ثلاثين و ثلاثمائة.

أحمد بن النضر بن سعيد الباهلي المعروف بابن أبي هراسة يلقب أبوه هوذة سمع منه التلعكبري سنة إحدى و ثلاثين و ثلاثمائة و له منه إجازة مات في ذي الحجة سنة ثلاث و ثلاثين و ثلاثمائة يوم التروية بجسر النهروان و دفن بها.

أحمد بن محمد بن أبي الغريب الصيني (الضبي) يكنى أبا الحسن نزيل بغداذ (بغداد) روى عنه التلعكبري سمع منه سنة اثنتين و عشرين و ثلاثمائة و له منه إجازة بجميع ما رواه محمد بن زكريا الغلابي.

أحمد بن علي بن مهدي بن صدقة بن هشام بن غالب بن محمد بن علي الرقي الأنصاري يكنى أبا علي سمع منه التلعكبري بمصر سنة أربعين و ثلاثمائة عن أبيه عن الرضا و له منه إجازة.

أحمد بن محمد بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين بن سنسن الزراري الكوفي نزيل بغداذ (بغداد) يكنى أبا غالب جليل القدر كثير الرواية ثقة روى عنه التلعكبري و سمع منه سنة أربعين و ثلاثمائة و له مصنفات ذكرناها في الفهرست و أخبرنا عنه محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد الله و أحمد بن عبدون المعروف بابن حاشر و ابن عزور مات سنة ثمان أو سبع و ستين و ثلاثمائة.

أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري يكنى أبا علي ابن عم أبي عبد الله روى عنه التلعكبري و سمع منه سنة خمس و ستين و ثلاثمائة و له منه إجازة و كان يروي عن أبي علي الأشعري أخبرنا عنه محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبد الله.

أحمد بن محمد بن يحيى العطار القمي روى عنه التلعكبري و أخبرنا عنه الحسين بن عبيد الله و أبو الحسين بن أبي جيد القمي و سمع منه سنة ست و خمسين و ثلاثمائة و له منه إجازة.

أحمد بن إدريس القمي الأشعري يكنى أبا علي و كان من القواد سنة [ثلاث و] ثلاثين و ثلاثمائة و إلى ما بعدها و له منه إجازة.

أحمد بن الحسن الرازي يكنى أبا علي خاصي روى عن أبي الحسين الأسدي روى عنه التلعكبري و له منه إجازة.

أحمد بن محمد بن يحيى الفارسي يكنى أبا علي روى عنه التلعكبري و سمع منه سنة ثمان و عشرين و ثلاثمائة و خرج إلى قزوين و ليس له منه إجازة.

أحمد بن القاسم بن أبي بن كعب يكنى أبا جعفر روى عنه التلعكبري سمع منه سنة ثمان و عشرين و ثلاثمائة و ما بعدها و له منه إجازة.

أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع الصيمري يكنى أبا عبد الله روى عنه التلعكبري و قال: كنا نجتمع و نتذاكر فروى عني و رويت عنه و أجاز لي (له) جميع رواياته و أخبرنا عنه الحسين بن عبيد الله و محمد بن محمد بن محمد بن النعمان و أحمد بن عبدون و ابن عزور.

أحمد بن محمد السري المعروف بابن أبي دارم يكنى أبا بكر كوفي روى عنه التلعكبري و سمع منه سنة [ثلاث و] ثلاثين و ثلاثمائة و إلى ما بعدها و له منه إجازة.

إبراهيم بن أحمد (محمد) بن بسام المصري يكنى أبا إسحاق روى عنه التلعكبري.

أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن المعلى بن أسد العمي البصري يكنى أبا بشر واسع الرواية ثقة روى عنه التلعكبري إجازة و لم يلقه و له مصنفات ذكرناها في الفهرست.

أحمد بن العباس النجاشي الصيرفي المعروف بابن الطيالسي يكنى أبا يعقوب سمع منه التلعكبري سنة خمس و ثلاثين و ثلاثمائة و له منه إجازة و كان يروي دعاء الكامل و منزله كان في درب البقر.

أحمد بن محمد المقري صاحب أحمد بن بديل روى عنه التلعكبري إجازة.

إبراهيم بن محمد مولى قريش روى عنه التلعكبري إجازة.

أحمد بن عبد الله الكوفي صاحب إبراهيم بن إسحاق الأحمري يروي عنه كتب إبراهيم كلها روى عنه التلعكبري إجازة.

أحمد بن علي البلخي الرجل الصالح أجاز للتلعكبري.

أحمد بن إسماعيل الفقيه صاحب كتاب الإمامة من تصنيف علي بن محمد الجعفري روى عنه التلعكبري إجازة.

جعفر بن محمد بن قولويه يكنى أبا القاسم القمي صاحب مصنفات قد ذكرنا بعض كتبه في الفهرست روى عنه التلعكبري و أخبرنا عنه محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد الله و أحمد بن عبدون و ابن عزور مات سنة ثمان و ستين و ثلاثمائة.

جعفر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبيد الله بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب العلوي الحسيني الموسوي المصري روى عنه التلعكبري و كان سماعه منه سنة أربعين و ثلاثمائة بمصر و له منه إجازة.

جعفر بن محمد العلوي الحسيني من ولد علي بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يكنى أبا هاشم روى عنه التلعكبري و قال: كان قليل الرواية و سمع منه شيئا يسيرا.

أبو عبد الله جعفر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحيري روى عنه التلعكبري و سمع منه سنة ستين و ثلاثمائة و له منه إجازة روى عن حميد.

جعفر بن علي بن سهل بن فروخ الدقاق الدوري الحافظ بغداذي (بغدادي) يكنى أبا محمد سمع منه التلعكبري سنة ثمان و عشرين و ثلاثمائة و ما بعدها و له منه إجازة.

حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي عالم جليل يكنى أبا أحمد جميع مصنفات الشيعة و أصولهم عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمي و عن أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن إدريس القمي و عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي و عن أبيه روى عن الكشي عن العياشي جميع مصنفاته روى عنه التلعكبري و سمع منه سنة أربعين و ثلاثمائة و له منه إجازة و له كتب ذكرناها في الفهرست.

الحسن بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يكنى أبا محمد روى عنه التلعكبري و سمع منه سنة ثلاث و عشرين و ثلاثمائة و ما بعدها و كان ينزل بالرميلة ببغداذ (ببغداد) و له منه إجازة.

الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صاحب النسب ابن أخي طاهر روى عنه التلعكبري و سمع منه سنة سبع و عشرين و ثلاثمائة إلى سنة خمس و خمسين يكنى أبا محمد و له منه إجازة أخبرنا عنه أبو الحسن بن أبي جعفر النسابة و أبو علي بن شاذان من العامة.

الحسن بن محمد بن حمزة بن علي بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المرعشي الطبري يكنى أبا محمد زاهد عالم أديب فاضل روى عنه التلعكبري و كان سماعه منه أولا سنة ثمان و عشرين و ثلاثمائة و له منه إجازة بجميع كتبه و رواياته أخبرنا جماعة منهم الحسين بن عبيد الله و أحمد بن عبدون و محمد بن محمد بن النعمان و كان سماعهم منه سنة أربع و خمسين و ثلاثمائة.

حمزة بن القاسم يكنى أبا عمر (عمرو) هاشمي عباسي روى عنه التلعكبري.

الحسين بن محمد بن الفرزدق المعروف بالقطعي يكنى أبا عبد الله كوفي روى عنه التلعكبري و سمع منه سنة ثمان و عشرين و ثلاثمائة و له منه إجازة و روى عنه ابن عياش.

الحسين بن علي بن سفيان البزوفري خاصي يكنى أبا عبد الله له كتب ذكرناها في الفهرست روى عنه التلعكبري و أخبرنا عنه جماعة منهم محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد الله و أحمد بن عبدون.

الحسين بن أحمد بن إدريس القمي الأشعري يكنى أبا عبد الله روى عنه التلعكبري و له منه إجازة.

حنظلة بن زكريا بن يحيى بن حنظلة التميمي القزويني يكنى أبا الحسين خاصي روى عنه التلعكبري و له منه إجازة.

حيدر بن شعيب بن عيسى الطالقاني خاصي نزيل بغداذ (بغداد) يكنى أبا القاسم. روى عنه التلعكبري و سمع منه سنة ست و عشرين و ثلاثمائة و قال: روى كتب الفضل بن شاذان عن أبي عبد الله محمد بن نعيم بن شاذان المعروف بالشاذاني ابن أخي الفضل (فضل) و له منه إجازة.

الحسين بن أحمد بن شيبان القزويني نزيل بغداذ (بغداد) يكنى أبا عبد الله روى عنه التلعكبري و له منه إجازة أخبرنا عنه أحمد بن عبدون.

الحسين بن حمدان الخصيبي الجنبلاني يكنى أبا عبد الله روى عنه التلعكبري.

الحسن بن محمد بن الحسن السكوني الكوفي يكنى أبا القاسم روى عنه التلعكبري و سمع منه في داره بالكوفة سنة أربع و أربعين و ثلاثمائة و ليس له منه إجازة.

الحسن بن إبراهيم بن عبد الصمد الخزاز الكوفي روى عنه التلعكبري سمع منه سنة سبع و ثلاثين و ثلاثمائة و ليس له منه إجازة.

الحسن بن محمد بن أحمد الحذاء النيسابوري يكنى أبا محمد روى عنه التلعكبري و له منه إجازة.

الحسن بن عبد السلام روى عنه التلعكبري إجازة أجازها له على يدي إسماعيل بن يحيى العبسي و كان يروي عن سعد بن عبد الله و عبد الله بن جعفر الحميري و نظرائهما كتب القميين.

حمزة بن القاسم العلوي العباسي يروي عن سعد بن عبد الله روى عنه التلعكبري إجازة.

زيد بن محمد بن جعفر المعروف بابن أبي اليابس الكوفي روى عنه التلعكبري قال: قدم علينا بغداذ (بغداد) و نزل في نهر البزازين سمع منه سنة ثلاثين و ثلاثمائة و له منه إجازة و كان له كتاب الفضائل روى عنه الحسن بن علي بن الحسن الدينوري العلوي روى عن علي بن الحسين بن بابويه.

سهل بن أحمد بن عبد الله بن سهل الديباجي بغداذي (بغدادي) و كان ينزل درب الزعفراني ببغداد سمع منه التلعكبري سنة سبعين و ثلاثمائة و له منه إجازة و لابنه أخبرنا عنه الحسين بن عبيد الله يكنى أبا محمد.

سلامة بن محمد بن إسماعيل الأرزني نزيل بغداذ (بغداد) سمع منه التلعكبري سنة ثمان و عشرين و ثلاثمائة و له منه إجازة يكنى أبا الحسن.

سلامة بن ذكاء الحراني يكنى أبا الخير صاحب التلعكبري.

علي بن محمد بن الزبير القرشي الكوفي روى عن علي بن الحسن بن فضال جميع كتبه و روى أكثر الأصول روى عنه التلعكبري و أخبرنا عنه أحمد بن عبدون و مات ببغداذ (ببغداد) سنة ثمان و أربعين و ثلاثمائة و قد ناهز مائة سنة و دفن في مشهد أمير المؤمنين عليه السلام.

عيسى بن جعفر بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الرضا سمع منه التلعكبري سنة خمس و عشرين و ثلاثمائة و له سنة إجازة.

العباس بن علي بن جعفر بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب من ولد [محمد] ابن الحنفية يكنى أبا الحسن روى عنه التلعكبري و قال: هو ولد ولد أبي عبد الله جعفر بن عبد الله المحمدي الذي يروي عنه ابن عقدة و سمع منه سنة اثنتين و ثلاثين و ثلاثمائة و له منه إجازة.

علي بن محمد بن يعقوب بن إسحاق بن عمار الصيرفي الكسائي الكوفي العجلي روى عنه التلعكبري و سمع منه سنة خمس و عشرين و ثلاثمائة و له منه إجازة مات سنة [اثنتين و] ثلاثين و ثلاثمائة.

عبد العزيز بن عبد الله بن يونس الموصلي الأكبر يكنى أبا الحسن روى عنه التلعكبري و سمع منه سنة ست و عشرين و أجاز له و ذكر أنه كان فاضلا ثقة.

عبد الواحد بن عبد الله بن يونس الموصلي أخو عبد العزيز يكنى أبا القاسم سمع منه أيضا سنة ست و عشرين و ثلاثمائة و ذكر أنه كان ثقة.

عبيد الله بن محمد بن الفضل بن هلال الطائي يكنى أبا عيسى المصري خاصي روى عنه التلعكبري و قال: سمعت منه بمصر سنة إحدى و أربعين و ثلاثمائة و له منه إجازة و قال: كان يروي كتاب الحلبي النسخة الكبيرة.

علي بن الحسن بن القاسم القشيري الخزاز الكوفي المعروف بابن الطبال يكنى أبا القاسم روى عنه التلعكبري و سمع منه سنة تسع و عشرين و ثلاثمائة و ذكر أنه سمع منه أحاديث محمد بن معروف الهلالي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: و لم يكن من أصحاب الحديث.
علي بن محمد بن محمد بن عقبة الشيباني الكوفي يكنى أبا الحسن سمع منه التلعكبري بالكوفة و ببغداذ (ببغداد) و له و منه إجازة.


عبد الله (عبيد الله) بن أحمد بن يعقوب بن نصر الأنباري يكنى أبا طالب خاصي روى عنه التلعكبري أخبرنا عنه أحمد بن عبدون و له تصانيف ذكرنا بعضها في الفهرست.

علي بن حبشي بن قوني الكاتب خاصي روى عنه التلعكبري و سمع منه سنة اثنتين و ثلاثين ثلاثمائة و إلى وقت وفاته و له منه إجازة.

علي بن حاتم بن أبي حاتم القزويني يكنى أبا الحسن له تصانيف ذكرنا بعضها في الفهرست روى عنه التلعكبري و سمع منه سنة ست و عشرين و ثلاثمائة و فيما بعدها و له منه إجازة.

علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي يكنى أبا الحسن ثقة له تصانيف ذكرناها في الفهرست روى عنه التلعكبري قال: سمعت منه في السنة التي تهافتت فيها الكواكب دخل بغداد فيها و ذكر أن له منه إجازة بجميع ما يرويه.

علي بن عبد الله المعروف بالخديجي النيلي روى عنه التلعكبري يكنى أبا الحسن.

علي بن الحسن بن الحجاج الكوفي خاصي يكنى أبا الحسن روى عنه التلعكبري و قال: سمعت منه بالكوفة في الجامع سنة ثلاث و ثلاثين و ثلاثمائة و ليس له منه إجازة.

عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر الزيدي البقال الكوفي و كان زيديا يكنى أبا القاسم سمع منه التلعكبري سنة ست و عشرين و ثلاثمائة.

عبد الغفار بن عبد الله بن السري الحضيني (الحصيني) المقري يكنى أبا الطيب روى عنه التلعكبري.

عبيد الله بن محمد بن عائذ الحلال بغداذي (بغدادي) يكنى أبا محمد سمع منه التلعكبري سنة ستين و ثلاثمائة و له منه إجازة و كان ينزل باب الطاق.

علي بن محمد الحدادي يكنى أبا الحسن صاحب كتب الفضل بن شاذان روى عنه التلعكبري إجازة.

علي بن عبد الله العلوي يكنى أبا طالب صاحب مسجد الرضا بمطير من أرض طبرستان روى عنه التلعكبري إجازة.

محمد بن الحسن القمي و ليس بابن الوليد إلا أنه نظيره روى عن جميع شيوخه روى عن سعد و عن الحميري و الأشعريين محمد بن أحمد بن يحيى و غيرهم روى عنه التلعكبري إجازة.


محمد بن همام البغدادي يكنى أبا علي و همام يكنى أبا بكر جليل القدر ثقة روى عنه التلعكبري و سمع منه أولا سنة ثلاث و عشرين و ثلاثمائة و له منه إجازة و مات سنة اثنتين و ثلاثين و ثلاثمائة.

محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمي جليل القدر بصير بالفقه ثقة يروي عن الصفار و سعد روى عنه التلعكبري و ذكر أنه لم يلقه لكن وردت عليه أجازته على يد صاحبه جعفر بن الحسين المؤمن بجميع رواياته أخبرنا عنه أبو الحسين بن أبي جيد بجميع رواياته.

محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي يكنى أبا جعفر جليل القدر حفظة بصير بالفقه و الأخبار و الرجال له مصنفات كثيرة ذكرناها في الفهرست روى عنه التلعكبري أخبرنا عنه جماعة منهم محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد الله.

محمد بن جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام المعروف بأبي قيراط روى عنه التلعكبري يكنى أبا الحسن و سمع منه سنة ثمان و عشرين و ثلاثمائة و له منه إجازة.

المظفر بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب روى عنه التلعكبري إجازة كتب العياشي محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي عن ابنه جعفر بن محمد عن أبيه أبي النضر يكنى أبا طالب.

محمد بن أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى بن المنصور عباسي هاشمي روى عنه التلعكبري يكنى أبا الحسن يروي عن عمه أبي موسى عيسى بن أحمد بن عيسى بن المنصور عن أبي محمد صاحب العسكر عليه السلام معجزات و دلائل.

محمد بن علي بن معمر الكوفي يكنى أبا الحسين صاحب الصبيحي سمع منه التلعكبري سنة تسع و عشرين و ثلاثمائة و له منه إجازة.

محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي المعروف بالسوداني يكنى أبا عبد الله روى عنه التلعكبري و سمع منه سنة أربع و عشرين و ثلاثمائة و له منه إجازة.

محمد بن الحسين بن حفص الخثعمي الأشناني الكوفي يكنى أبا جعفر روى عنه التلعكبري و سمع منه سنة خمس عشرة و ثلاثمائة و فيما بعدها مات سنة سبع عشرة و ثلاثمائة و له منه إجازة.

محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي يكنى أبا علي و مسكنه بمصر في سقيفة جواد يروي نسخة عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه إسماعيل بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر قال التلعكبري: أخذ لي و لوالدي و لأخي منه إجازة في سنة ثلاث عشرة و ثلاثمائة.

محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج الكاتب بغداذي (بغدادي) خاصي يكنى أبا بكر سمع منه التلعكبري سنة اثنتين و عشرين و ثلاثمائة و ما بعدها إلى سنة خمس و عشرين و فيها مات و له منه إجازة.

محمد بن أحمد بن الحسين الزعفراني العسكري يكنى أبا عبد الرحمن المصري نزيل بغداذ (بغداد) روى عنه التلعكبري سمع منه سنة خمس و عشرين و ثلاثمائة و له منه إجازة.

محمد بن أحمد بن مخزوم المقري يكنى أبا الحسين مولى بني هاشم بغداذي (بغدادي) روى عنه التلعكبري و سمع منه سنة ثلاثين و ثلاثمائة و فيما بعدها و له منه إجازة.

محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة الهمداني يكنى أبا نعيم كان جليل القدر عظيم الحفظ روى عنه التلعكبري و سمع منه في حياة أبيه و كان يروي عن حميد.

محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة بن صفوان بن مهران الجمال المعروف بالصفواني يكنى أبا عبد الله له مصنفات ذكرناها في الفهرست يروي عن علي بن إبراهيم بن هاشم روى عنه التلعكبري و أخبرنا عنه محمد بن محمد بن النعمان و أبو محمد الحسن بن القاسم العلوي المحمدي و هو خاصي نزيل بغداد.

محمد بن الحسين بن سعيد بن عبد الله بن سعيد الطبري يكنى أبا جعفر خاصي روى عنه التلعكبري و قال: سمعت منه سنة ثلاثين و ثلاثمائة و فيما منه بعدها و له منه إجازة و سمع منه الدعاء الذي كتب به إلى أهل قم و روى حديث ابن البغا (بغا) لما توجه إلى قم.

محمد بن علي بن الفضل بن تمام الدهقان الكوفي يكنى أبا الحسين روى عنه التلعكبري و سمع منه سنة أربعين و ثلاثمائة و له منه إجازة و أخبرنا عنه أبو محمد المحمدي.

محمد بن العباس بن علي بن مروان المعروف بابن الحجام يكنى أبا عبد الله سمع منه التلعكبري سنة ثمان و عشرين و ثلاثمائة و له منه إجازة.

محمد بن العباس بن الوليد النحوي يكنى أبا الحسين روى عنه التلعكبري.

محمد بن بكران بن حمدان المعروف بالنقاش من أهل قم روى عنه التلعكبري سمع منه سنة خمس و أربعين و ثلاثمائة و له منه إجازة.

محمد بن الحسن (الحسين) بن هارون الكندي الطحان الكوفي يكنى أبا جعفر روى عنه التلعكبري.

محمد بن داود بن سليمان الكاتب يكنى أبا الحسن روى عنه التلعكبري و ذكر أن إجازة محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي وصلت إليه على يد هذا الرجل في سنة ثلاث عشرة و ثلاثمائة و قال: سمعت منه في هذه السنة من الأشعثيات ما كان أسناده متصلا بالنبي و ما كان غير ذلك لم يروه عن صاحبه و ذكر التلعكبري أن سماعه هذه الأحاديث المتصلة الأسانيد من هذا الرجل و رواية جميع النسخة بالإجازة عن محمد بن محمد بن الأشعث و قال: ليس لي من هذا الرجل إجازة.

محمد بن موسى بن يعقوب السامري بكرخ سامراء يكنى أبا الحسن روى عنه التلعكبري حديث الفص و لم يسمع منه غيره.

محمد بن وهبان بن محمد الهنائي المعروف بالدبيلي يكنى أبا عبد الله بصري روى عنه التلعكبري أخبرنا عنه أحمد بن إبراهيم القزويني و كان يروي دعاء أويس القرني.

محمد شاكري أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام يكنى أبا عبد الله روى عنه التلعكبري حكايته لحال أبي محمد عليه السلام قال: سمعته منه في دار أبي علي بن همام.

محمد بن عمر بن محمد بن سالم بن البراء بن سبرة بن يسار التميمي القاضي يكنى أبا بكر المعروف بابن الجعابي الحافظ بغداذي (بغدادي) روى عنه التلعكبري و أخبرنا عنه محمد بن محمد بن النعمان.

محمد بن عبد ربه الأنصاري أجاز التلعكبري جميع حديثه و كان يروي عن سعد بن عبد الله و عبد الله بن جعفر الحميري و نظرائهما على يد أبي أحمد إسماعيل بن يحيى العبسي.

محمد بن جعفر القطني يروي كتب الحسين بن سعيد عن عبد السلام بن عبد الوهاب عن الحسين و الحسن ابني سعيد روى عنه التلعكبري.

محمد بن أحمد يكنى أبا الحسين الزاهد من أهل طوس روى عنه التلعكبري إجازة.

هارون بن موسى التلعكبري يكنى أبا محمد جليل القدر عظيم المنزلة واسع الرواية عديم النظير ثقة روى جميع الأصول و المصنفات مات سنة خمس و ثمانين و ثلاثمائة أخبرنا عنه جماعة من أصحابنا.

يحيى بن زكريا المعروف بالكتنجي يكنى أبا القاسم روى عنه التلعكبري و سمع منه سنة ثماني عشرة و ثلاثمائة و كان سنة حين لقيه أكثر من مائة و عشرين سنة و قد لقي العسكريين (العسكري عليه السلام).

أبو جعفر السقاء الأحول المنجم و كان لقي الرضا عليه السلام رآه التلعكبري بدسكرة الملك سنة أربعين و ثلاثمائة و وصف له الرضا و حكى حكايته.

فاطمة بنت هارون بن موسى بن الفرات روى عنها التلعكبري قالت: سمعت جدي موسى بن الفرات يقول: حدثني محمد بن أبي عمير بكتاب عبيد الله بن علي الحلبي و لم يسمع منها غير هذا الكتاب.

جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۹
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت