آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون با عنوان Visiting Professor، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۷۱۸٫۵۹۳ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۹ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۶۸۸
بازدید از این یادداشت : ۸۸

پر بازدیدترین یادداشت ها :
مقالاتی که برای دائرة المعارف بزرگ اسلامی نوشته ام (بخش اول)


ابن جحام. ابن عبدک. ابن عبدون. ابن غضائری. ابن فهد حلی. ابن قولویه. ابن مردویه. ابن مقری. ابن نجار (دو مدخل يکی شيعی و يکی سنی مذهب). ابن ندیم. ابن نوح سیرافی. ابن همام اسکافی. ابو البرکات زیدی. ابو الجیش بلخی. ابو الخطاب. ابو سهل نوبختی. ابو علی صولی. ابو یعلی جعفری. ابو یوسف قزوینی. ابو القاسم تیمی. ابو هاشم (بخشی از مقاله). ابو نعیم اصفهانی (بخشی از مقاله). ابو منصور عجلی. احمد بن محمد بن عیسی. احمد بن عیسی بن زید. احمد بن حنبل (بخشی از مقاله). ابن بطریق (در ترجمه عربی). ابن بطه قمی (در ترجمه عربی). اسعد بن احمد طرابلسی. ابو غالب زراری (در ترجمه عربی). امین استرابادی. اصحاب اجماع. اسماعیلی (خاندان. ابو بکر). امامت (بخش اعظم مقاله). اصلاح طلبی (بخشی کوتاه از مقاله). امت. باقلانی (بخش اعظم مقاله). بزیغيه. بناء (حسن البناء).

برخی ديگر از مقالات من که در دائرة المعارف بزرگ اسلامی منتشر شده (بخش دوم)

من گاهی مقالاتی را همان سال ها که برای مرکز می نوشتم بدون امضای نويسنده برای دائرة المعارف نوشته ام که ليست شماری از آنها از اين قرار است:

ابن سماک (محدث سنی). ابن خزیمه (قسمتی از مقاله. بخش شرح احوال و عقايد). ابو موسی مدینی. ابو الفتوح رازی (بخش اعظم مقاله). اهوازی (ابو علی). ابن بابويه قمی (علی. برای ترجمه عربی). اردبیلی (صاحب جامع الرواة). ابن اشناس. ابو المحاسن جرجانی. اخو تبوک. ابن ابی مریم (برای ترجمه عربی). ازرقی. ابو نصر سجزی. استرابادی (محمد بن علی). آجرّي ( این ظاهرا هنوز منتشر نشده). آبی (اين هم گویا هنوز منتشر نشده). استرابادی (علی شرف الدين). اسد الله شوشتری.

مقالاتی شرح حالی که خیلی سال پيش برای مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی و برای يکی از دانشنامه های آن مرکز نوشتم و هنوز منتشر نشده

تمیمی داری. ادریس بن حمزه. ابن صيرفی. ابن عمران. ابن قباقبی. آدم بن أبي أياس عسقلانی. ابن عبد الهادی عمری. ابو العباس مقدسی حرانی. ابو اسحاق ابراهیم مقدسی. اسید بن عبد الرحمان. ابو الفضل بن امام. احمد بن محمد غزی. ابن واسطی. ابراهیم بن خلیل صابحانی. ابراهیم بن عبد الحافظ مقدسی. ابو زرعه (يحیی). ابو العباس دمشقی. ابراهیم بن اسماعیل نابلسی. اذرعی. احمد بن سلامه مقدسی. ابن شعبان. ابن فرّاء. ابن یوسف مرداوی. ابو الفرج شيرازی. ابن غزی. ابن ابی اللطف. آمنه بنت اسماعيل قلقشندی. محمد بن خلف بن راجح مقدسی (ابن راجح). احمد بن حمویه. ابراهیم بن عبد الله عسقلانی. ابن بلّان. ابن خلیفه (خاتدان). علی بن بلبان. ابن جابی. ابن اخرم. ابراهیم بن محمد قیسی. ابن جهبل. ابن حمصی. ابراهیم بن عبد الرحمان انصاری. ابن حکمه. ابراهیم بن حسن عرّابي. ابراهیم بن عبد الرحمان عبنتاوی. ابراهیم بن ابی عبله. ابن بخاری مقدسی. احمد بن عبد الواحد بخاری. ابن سعید. ابن شحاذه. ابن شویخ. ابن حامد. ابن اعسر. احمد بن ابراهیم نابلسی. ابو زرعه مقدسی. ابن نقیب. احمد بن محمد بن خلف بن راجح مقدسی. ابن عفیف. ابن نقیب (عبد الدحیم). ابن شفیع. ابن نقیب (خاندان). عماد مقدسی. ابن عماد مقدسی. احمد بن مظفر نابلسی. تشبیلی. ابن حریص. ابن قاضی الصلت. اسماعیل بن عمر مقدسی. ابن عبد الهادی (محمد). ابو طاهر مقدسی. ابن حازم. ابن حاج. ابن حوائج. ابن مثبّت. احمد بن عیسی بن عبد الله نابلسی. برخی مقالات درباره مدارس در فلسطین. ابن قتیبه عسقلانی. ابن مکی. ابن ناصری. ابن اللدی. احمد بن شیبان. ابن نخاله. ابن خیر الدین. احمد بن علی الغزی. ابو مساعد مقدسی. احمد بن صالح. ابن غرس الدین. احمد بن ابی المکارم. ابو الاسباط رملی. ابن عماد. ابن العز. ابن جمیل. ابن غرابیلی. ابن حامد (محمد بن عیسی). ابن قدامه مقدسی. ابو العباس مقدسی. ابن عثمان خلیلی.


مقالاتی که از من در سايت نور مجلات و چند سایت دیگر در دسترس است

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/۲۱۸۳۸۵
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/۳۹۸۰۸۶
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/۱۱۳۱۹/%D۸%AD%D۸%B۳%D۹%۸۶_%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۸%B۵%D۸%A۷%D۸%B۱%DB%۸C?pn=۱
http://ijtihadnet.net/%D۸%A۷%D۹%۸۴%D۹%۸۵%D۸%B۰%D۹%۸۷%D۸%A۸-%D۸%A۷%D۹%۸۴%D۹%۸۱%D۹%۸۲%D۹%۸۷%D۹%۸A-%D۸%A۷%D۹%۸۴%D۸%B۲%D۹%۸A%D۸%AF%D۹%۸A/
http://ijtihadnet.net/tag/%D۸%AD%D۸%B۳%D۹%۸۶-%D۸%A۳%D۹%۸۶%D۸%B۵%D۸%A۷%D۸%B۱%D۹%۸A/
https://nosos.net/%D۹%۸۵%D۸%AC%D۹%۸۴%D۸%A۹-%D۹%۸۶%D۸%B۵%D۹%۸۸%D۸%B۵-%D۹%۸۵%D۸%B۹%D۸%A۷%D۸%B۵%D۸%B۱%D۸%A۹-%D۸%A۷%D۹%۸۴%D۸%B۹%D۸%AF%D۸%AF-۵۲-%D۹%۸۰-۵۳-%D۹%۸۴%D۹%۸۴%D۸%AA%D۸%AD%D۹%۸۵%D۹%۸A%D۹%۸۴/
https://www.iqraonline.net/why-al-nawbakhti-is-not-the-author-of-firaq-al-shia/


مدتی در اينجا می نوشتم. وبلاگ دوم من است.

https://ayyam.kateban.com/
چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۹:۱۵
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت