آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون با عنوان Visiting Professor، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۶۳۴٫۲۶۸ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۲۱ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۶۲۱
بازدید از این یادداشت : ۳۱

پر بازدیدترین یادداشت ها :


در مقدمه چاپ فاکسيمليه از کهنترين نسخه نقد المحصل نوشتم که المحصل دو تحرير دارد: دومی بايد چند سالی ديرتر فراهم شده باشد. المحصل در مجموع از آثار کم و بيش ميانی فخر رازي است اما تحرير دوم را احتمالا او در سفر دوم خوارزم فراهم کرد و آن را به وزير خوارزمشاه تقديم کرد (با اين تعبير: "قوام الدين عزّ الملك الصدر العادل قوام الدولة والدين نظام الإسلام عميد الممالك"). بدين سبب هم آن تحرير دوم را "الأنوار القوامية فى الأسرار الكلامية" ناميد؛ به نام وزيری که کتاب را بدو تقديم داشته بود؛ يعنی احتمالا قوام الدين أبو النجم سهيل بن عبد العزيز بن عبد الغني الخوارزمي الکاتب. او که از کاتبان فاضل و دانشمند روزگارش بوده، در حقيقت وزير خوارزمشاهيان نيز بوده و در عين حال که از رجال دولتی قلمداد می شد، به فضل نيز شهرت داشت. شرحی از احوال او را ابن الفوطي در تلخيص مجمع الآداب آورده است؛ تحت عنوان قوام الدين أبو النجم سهيل بن عبد العزيز بن عبد الغني الخوارزمي الکاتب: "کان کاتباً سديداً وزر للأمير خوارزمشاه ومن شعره ...." (چاپ محمد الکاظم، ۳/ ۴۹۷ تا ۴۹۸). فخر رازي در سفر اولش به خوارزم هم کتابی ديگر بدو تقديم داشته بود: المباحث المشرقية. در مقدمه آن نام اين وزير را می آورد:
(المباحث المشرقية فى علم الالهيات و الطبيعيات ج‏۱ ص ۵ تا ۶):
"... و لما كان كتابنا مشتملا على اشرف العلوم الحكمية و ارفع المباحث الحقيقية اردنا ان نخدم به خزانة كتب افضل العالم حسبا و نسبا و موروثا و مكتسبا و هو مولانا الصاحب الصدر الاجل الكبير المنعم الاستاذ قوام الدولة و الدين صدر الإسلام و المسلمين ملك الوزراء شرقا و غربا ابوالمعالى سهيل بن العزيز المستوفى الذي خصه اللّه بافضل ما يناله القوى البشرية و اكمل ما يصل اليه القوى النفسانية اما ما يتعلق بقوته النظرية فلانه هو الاستاذ في عقليها و نقليها حقا و الخريت في بيداء معضلاتها صدقا و الواصل الى نهايات مجازات الافكار و المتعمق في لجج بحار الاسرار و اما ما يتعلق بقوته العملية فلاكتسابه من الاخلاق أوساطها الفاضلة و ترفعه عن اطرافها المفرطة الباطلة و لما استجمعت نفسه الشريفة الكمال في القوتين و حازت جهات السعادة من الجانبين لا جرم استعد لرئاسة النفوس بقوة نفسانية و لسياسة الابدان بكمالات جسمانية لا جرم فوضت العناية الازلية و الرحمة السرمدية اليه زمام الاحكام في النقض و الابرام بالنسبة الى الخاص‏ و العلم من اهل الإسلام فنسأل اللّه تعالى ان يمتع المسلمين بطول بقائه و ان يديم افاضة حبائه و ان يوفقنا بفضله و طوله لا تمام هذا المطلب العظيم و المقصد الكريم الذي قصدناه فانّه لا تتم الصالحات الا برحمته و لا تعم البركات الا من نعمته..."

سفر دوم فخر رازي به خوارزم دست کم تا صفر سال ۵۹۷ ق ادامه داشت (بنابر يک گزارش در کتاب مناقب الشافعي او).
يكشنبه ۲۹ دي ۱۳۹۸ ساعت ۳:۳۲
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت