آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۲٫۰۰۷٫۵۰۴ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۷ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۸۴
بازدید از این یادداشت : ۱۱۳

پر بازدیدترین یادداشت ها :


من در نوشته های فارسی ام چندين بار درباره کتاب الاحاطة و نويسنده اش مؤفق بالله الجرجاني، از شاگردان نسل دوم قاضي عبد الجبّار نوشته ام. اين کتاب دو جلد دارد که متأسفانه مجلد اول آن در دسترس نيست. جلد دوم را با آقای مصطفی احمدی مشغول تصحيح شده ايم. علاوه بر اين، از چند سال قبل تصحيح نسخه ای در شرح بر آن را هم تدريجا کار کرده ام با عنوان تعليق الإحاطة که در واقع شرح گونه ای است بر کتاب الإحاطة. نويسنده اين کتاب دوم معلوم نيست کيست اما بی ترديد از زيديان ری در سده ششم قمری است. نسخه منحصر به فرد آن در کتابخانه جامع کبير صنعاء است که آن را هم ان شاء الله در دنباله کتاب الاحاطة منتشر خواهيم کرد. اين تعليق الإحاطة به ويژه از اين جهت مفيد است که بخش ناقص الإحاطة، يعنی مباحث توحيد و عدل را هم دارد.
يكشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۹:۵۴
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت