آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون با عنوان Visiting Professor، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۶۴۸٫۱۰۰ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۸۶ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۶۳۵
بازدید از این یادداشت : ۱۴۶

پر بازدیدترین یادداشت ها :


مکرر نوشته ام که این کار از ضرورت ها و بایسته های اصلی است. کاش در همه این سال ها که کتاب های پر حجمی تحت عناوین مسانید امامان و از سوی اشخاص مختلف و صرفا بر اساس منابع امامی تدوین شد و بسیاری شان تکرار مکررات بود همتی می شد برای گردآوری تمامی اقوال و احادیث و آرایی که از حضرت امیر در سنت های غیر شیعی نقل شده. سنت های فقهی و روایی غیر شیعی از همان آغاز در مدینه و مکه و کوفه و بصره و بعدا بغداد سنت های مختلف و گاه متفاوتی را از فقه و تفسیر و حدیث حضرت گرد می آوردند. بخشی از آنها سنت های کوفی و نزدیک به تشیع و یا مرتبط با زیدیه و بتریه بود اما بسیاری از این سنت ها ارتباطی به میراث کوفی و شیعی هم نداشت. بسیار شنیده می شود که فقه شیعه حاشیه ای بر فقه اهل سنت بوده. فارغ از بحث در ابعاد این موضوع و ضرورت تفسیری درست از آن باید این نکته را متذکر شد که بی تردید نمی توان ریشه های بنیادی فقه امامی را بررسید اما نسبت آن با فقه منقول از حضرت امیر به ویژه در سنت های مکی و کوفی را بازنشناخت. چطور می توان فقه شیعی را شناخت بی آنکه ریشه های فقهی مرتبط با فقه ابن عباس و ارتباط او را با حضرت امیر بررسی نکرد (همینجا بگویم که برخی شباهت ها میان فقه امامی و فقه اباضی ریشه در همین ارتباط با فقه مکه و ابن عباس دارد). در مورد سنت های مدنی و کوفی هم باید دید نسبت میان آنچه در آن سنت ها غیر شیعیان از حضرت امیر نقل کرده اند با فقه امامی چیست؟ امامان باقر و صادق (ع) اصلا متعلق به مکتب مدینه اند. اما باید دید فقه آن دو امام چه نسبتی با فقه مدینه و همچنین از دیگر سو با روایتی دارد که مدینه از حضرت امیر در آن زمان در خاطره جمعی خود داشته است؟ از آن مهمتر نسبت فقه حضرت امیر است آنچنانکه سنت های اصحاب حدیث و رأی کوفه از حضرت در سنت جمعی خود نقل می کردند و آنچه راویان کوفی این دو امام از فقه اهل بیت تدوین کرده و بعدا به عنوان فقه امامیه مطرح شد. کوفه محل استقرار حضرت در ایام خلافت و آن امام یکی از مهمترین منابع فقه اهل کوفه در سده دوم قمری بود. همه این بررسی ها به درستی برای مطالعه مراحل تحول فقه امامی به درستی به کار نمی آید الا اینکه ما نسبت فقه امامان و امامیه را با فقه ابن عباس و سنت مکه نیز مورد مطالعه قرار دهیم.

قدم نخست برای این کار گردآوری هدفمند و طبقه بندی شده (و نه صرفا گردآوری) اقوال و احادیث حضرت در سنت های غیر شیعی و تحلیل سندی و محتوایی آنها در مرحله بعد است. کاش به جای این همه رساله های دکتری با عناوین غریب که این روزها شاهد آن هستیم به این مسائل توجه می شد.
جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۴
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت