آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۲٫۰۰۷٫۵۰۴ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۷ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۸۴
بازدید از این یادداشت : ۲۶۹

پر بازدیدترین یادداشت ها :
شرح وافیه سید صدر الدین رضوی قمی اثر بسیار مهمی است در اصول. او استاد وحید بهبهانی بوده و کتابش شرحی است بر وافیه فاضل تونی که می دانیم از آثار اصولی مهم و تأثیرگذار است و بر آن عده ای شرح نوشته اند. شگفتا که این کتاب هنوز منتشر نشده. او شاگرد آقا جمال خوانساری بوده است.
پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۴
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت