آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۲٫۰۰۷٫۵۰۴ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۷ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۸۴
بازدید از این یادداشت : ۲۷۷

پر بازدیدترین یادداشت ها :
باز باید تأکید کنم بر اهمیت انتشار آثار علمین عالمین آقا حسین خوانساری و محقق سبزواری که هم با یکدیگر نسبت خاندانی داشتند و هم بر یکدیگر ردیه می نوشتند و تعارضاتی داشتند. هر دو از اعاظم علمای امامیه و محققان به معنی واقعی کلمه بوده اند. حیف که کسی اهتمامی نکرده برای چاپ مجموعه آثار حکمی هر دو و به ویژه محقق سبزواری که بیشترش چاپ نشده مانده. البته آثار اصولی و فقهی آن دو هنوز به شکل کاملی منتشر نشده. باید به یک همایشی برای محقق سبزواری اندیشید. در مشارق آقا حسین مباحث اصولی کم نیست.
پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۲
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

صادق میرزایی
۲۰ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۲:۲۴
با سلام.سال 1378 کنگره ای تحت عنوان محقق خوانساری در قم، اصفهان و خوانسار برگزار گردید.وآثار آقا حسین و دو فرزندشان آقا جمال و آقا رضی در یک مجموعه چاپ شد. ولی این که تصحیحات و تعلیقاتی که بر رسائل ایشان زده شده، عالمانه و مدققانه است یا خیر. فیه نظر.
از این قبیل آثار که نیاز به تصحیح دارند زیاد می باشد؛ جامع المدارک فی شرح مختصر النافع مرحمو سید احمد خوانساری نیز از این قبیل آثار است که بعد از 40 سال هنوز با تصحیح شایسته ای چاپ نگردیده است.