آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۲٫۰۰۷٫۵۰۵ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۸ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۸۴
بازدید از این یادداشت : ۱۰۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :
تقریرات نویسی در فقه و اصول به شیوه متأخرین ظاهرا در دوره سید علی صاحب ریاض و شیخ جعفر کاشف الغطاء و فرزندانش معمول و یا به شهرت رسیده. نمونه هایی از دوران عصر فرزندان شیخ جعفر و معاصرین آنها مانند شیخ محمد تقی صاحب حاشیه داریم که از نخستین نمونه هاست. کما اینکه اجازه اجتهاد دادن هم از همین دوره معمول شده، از دوره شریف العلماء و امثال آنان. در کتاب های تراجمی مانند کتابهای آقا بزرگ و سید حسن صدر و دیگران صدها نمونه از تقریرات مکتوب در سده سیزدهم یاد شده که در اصفهان و نجف و کربلا و کاظمین و غیره نوشته شده. خوب است کسی همت کند و فهرستی از این تقریرات به دست دهد و همچنین فهرستی از نسخه های خطی و چاپی آنها. سده سیزدهم دوران شکوه و اوج اصول نویسی است و از میان آثار اصولی و فقهی این دوره شاید تاکنون یک دهم و بل یک چند دهم این آثار هم منتشر نشده باشد.
پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۹:۲۲
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت