آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون با عنوان Visiting Professor، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۷۱۸٫۶۰۲ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۲۲ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۶۸۸
بازدید از این یادداشت : ۲۰۰

پر بازدیدترین یادداشت ها :

محمد بن مسعود المسعودي قبل از تأليف جهان دانش کتاب الکفاية في علم الهيئة را به عربی نوشت و بعد جهان دانش را نگاشت که در واقع ترجمه ای است از الکفاية. متن الکفاية متأسفانه تاکنون منتشر نشده. ما قبلاً در چندين نوشته و سخنرانی به بحث درباره آثار و آرای مسعودي پرداخته ايم. اينجا مقدمه آن را بر اساس نسخه خطی کتابخانه حافظ افندي، ش ۱۵۴ نقل می کنم. قبل از آن توضيح بدهم که اين متن در ضمن مجموعه ای است که کتاب الکفاية از برگ ۱۰۷ ب تا ۱۴۹ الف آن ديده می شود.
رقم کاتب در برگ ۱۴۹ الف است؛ با تاريخ کتابت ذوالحجه ۸۳۵ ق( کتابت الحافظ الأخلاطي). نسخه مقابله شده است (از آقای فرانک گريفل تشکر می کنم که به لطف من را از وجود اين نسخه مطلع کرد).

... فإنّ صديقاً من أصفياء أصدقائي وخلّص إخواني أولاه الله مناه في آخرته وأولاه يستمرّ بعلوّ همته عن ساق الجدّ للتصعّد إلی ذروة الکمال من حضيض النقصان وانرعج (کذا. بين السطور: أعطاه) لإخراجه إلی الفعل ما لنفسه بالقوة والإمکان فاعتنی باقتناء (بين السطور: کسب)المعارف الحکمية واقتباس العلوم الحقيقية وبذل مجهوده في قرع بابها ومن قرع باباً ولجّ ولج ففتحت له فلاحظ کثيراً من الحقائق بعين بصيرته ... ولما انتهی نظر هذا الأخ الصديق في سلوک مناهج التحقيق إلی البحث عن أحوال هيئة العالم شاورني في اختيار أصل من الأصول المصنّفة فيها فأشرت إلی تصنيف أبي علي بن الهيثم وإلی منتهی الإدراک في تقاسيم الأفلاک وکتاب التبصرة فاقتفی رأيه أن أنتخب له من هذه الأصول المذکورة مختصراً يقرب حجمه من حجم التبصرة ويکون ترتيبه ذلک الترتيب بعينه فالتمس منّي ذلک فأبيت عنه واستعفيت لعلمي أنّ التبصرة قد بلغت الغاية القصوی حسناً وکمالاً ومن رام أن يتأتی له مثل ذلک فقد رام أمراً محالاً فأصرّ هذا الصديق علی التماسه والحّ عليّ بالإجابة فلم أجد بدّاً من إسعافه بملتمسه فانتخبت هذا المختصر من الکتب المذکورة جرياً علی موجب مراده وإشارته وأضفت إليه في بعض المواضع أشياء بقيت في حفظي من مطالعتي کتباً أخر صنّفت في هذا الفنّ غير الثلاثة المذکورة مثل کيهان شناخت وتصانيف أبي الريحان وکوشيار وغير ذلک وسميته الکفاية في علم الهيئة إذ به يقع کفاية الراغبين في هذا النوع وجعلته علی ترتيب البصيرة مشتملاً علی مقالتين....

نکته جالب توجه در اين اثر اين است که مسعودي در اين مقدمه از کتاب های معاصرش فيلسوف و منطقی و عالم هيئت، ابو محمد عبد الجبّار الخرقي الثابتي المروزي (د. ۵۵۳ ق) ياد می کند که تنها اندکی از او پيرسالتر بوده است. او البته نامی از خرقي به ميان نمی آورد (برای او، نک: سمعاني، التحبير، ۱/ ۴۲۱ تا ۴۲۲؛ ابن فندق، تتمة صوان الحکمة، ص ۱۵۳ تا ۱۵۴). به هرحال او الکفاية را با الگوبرداری از کتاب التبصرة اين خرقي نوشته است.

پنجشنبه ۲۸ دي ۱۳۹۶ ساعت ۳:۲۳
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

حجت زمانی‌راد
۲۸ دي ۱۳۹۶ ساعت ۳:۵۴
سلام آقای دکتر
ببخشید که در اینجا پیامم را می‌گذارم. راه ارتباطی دیگری با شما پیدا نکردم.
بنده دانشجوی اندیشهٔ سیاسی‌ام و مشغول کار بر روی رساله‌ام با عنوان «دلالت‌شناسی کلام سیاسی علامه حلی» هستم. چنانچه منابع مناسبی را (به زبان‌های انگلیسی و عربی) به من معرفی کنید بسیار ممنون شما خواهم شد.
ایمیل بنده: hzrad68@gmail.com
آیدی تلگرام بنده: @hzrad68
محمدامین احمدپور
۲۸ دي ۱۳۹۶ ساعت ۳:۱۰
جناب انصاری من به دنبال نسخ دیوان انوری مرحوم افشاریزدی دردانشگاه تهران یافتحی پاشای استانبول یا نسخه ای از این دیوان درلندنم اگرمیسور است التفات بفرمائید.