آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون با عنوان Visiting Professor، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۷۱۸٫۵۹۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۳ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۶۸۸
بازدید از این یادداشت : ۱۷۷

پر بازدیدترین یادداشت ها :

۳۹ ب. مذکور في مجمل اللغة وهذا الکتاب حفظته من المکتب في عهد الصبا وأنا ابن سبع سنين
۶۸ ب وقد ذکرت في کتاب عرائس النفائس...
۷۱ ب کذا ذکره أستاذنا الإمام الميداني رحمه الله
۷۹ ب شعری از الحکيم أبو الفرج بن هندو
۸۴ ب کتب واحد من تلامذة والدي الإمام أبي القاسم قدّس الله روحه إليه...
۱۰۷ ب وقد ذکرت بطلان ذلک الکلام في کتابي المعنون بعرائس النفائس
۱۲۰ الف قال الإمام مسعود الصوابي رحمه الله في أبي لعب الفتّان (القبان)...
جلد دوم
۱۳۸ ب. في فصل أوردته في کتاب عرائس النفائس من تصنيفي وهو في فضائل الصاعدية بنيسابور نسبوا إلی قاضي القضاة أبي العلاء صاعد بن محمد ولعمري أنّ قلبه کان للعلوم الشرعية خازناً وحدسه لمقادير الفتاوي وازناً وکان مطّلعاً علی الأسرار والغوامض جامعاً علی موائد فوائده بین الحلو والحامض... وفوض إلیه قضاء نیسابور ونواحیها في شهور سنة ثمانین وثلثمائة ...وولده القاضي أبو سعید محمد کان ...وحافده رئیس الرؤساء أبو نصر أحمد ...// ۱۳۹ الف ... ابنه الصدر الأجلّ قاضي القضاة برهان الدين أبو القاسم منصور ...
۱۴۱ الف وقلت في شجاع الدين أحمد الطرفي حین عاد إلی نيسابور...
۱۴۵ الف قال الجويني
۱۴۶ الف کنت مع الشيخ أبي الحسن ابن طلحة الأسفرايني ومع الأفضل [..]برک الرمّاني ومع البديع الطوسي حاضراً في مجلس شرف الدين علي بن الحسين البيهقي فقال ..الشيخ أبو الحسن الأعور
۱۵۵ ب وقال الشیخ أبو الطيّب المستوفي ...
۱۵۹ الف في رسالة کتبتها إلی الإمام جمال الدين أبي الفتوح بن الإمام أبي جعفر المقري أدام الله جماله ...
۱۶۷ ب وحکی لي جدي الحاکم الإمام أميرک رحمه الله قال کنت عند القاضي // ۱۶۸ الف [..]ئر بن أبي الحسن بن صاعد خطيب نيسابور وقاضيها ...
۱۶۹ ب وقال العالم الإمام أبوبکر الهيصم في هذا المعنی (قطعه شعری را نقل می کند)
۱۷۲ ب وحدّثني والدي الإمام أبوالقاسم قدّس الله روحه..
۱۷۴ ب وقد أحسن الإمام أبومنصور البغداذي حيث قال...
۱۷۶ب وقال العميد أبوبکر القهستاني
۱۷۶ ب وقد کتبت إلی القاضي الإمام عمر الساوي (ابن سهلان صاحب تبصرة المنطق)
۱۹۰ الف حکاية. ورأيت في بعض الکتب أنّ الملک عضد الدولة أرسل الحکيم أبا علي بن مسکوية إلی خراسان سفيراً فقال له أبوعلي ما شأني أنا والقرطاس سواء...
۱۹۵ الف وقد صنّف أبونصر الفارابي رسالة في أسباب اختلاف اللغات
۱۹۸ ب وأنشدني الأستاذ الأجلّ أبو اسماعيل رحمه الله لنفسه ... وأنشدني الإمام الأديب أبوبکر النيسابوري من قصيدة ذکرتها في کتاب وشاح دمية القصر ... وقد کتبت قصيدة إلی يمين الدين أبي الحسن القنذورجي
۲۱۲ الف حدّثني الوالد الإمام أبوالقاسم رحمه الله عن آبائه ... وحکی والدي رحمه الله عن أستاذه قاضي المعسکر بماوراء النهر... وحدّثني القاضي علي بن أحمد بن أبي سهل الوراميني المحدّث عن رجاله...
۲۱۵ الف وفي أيّامنا قتل الأمير إسماعيل بن کيلکي الطبسي إبنه شاهنشاه
۲۱۶ الف حدّثني والدي الإمام أبوالقاسم رحمه الله عن أبيه الحاکم الإمام أميرک عن جدّه الإمام أبي القاسم عبد العزيز بن يوسف النيسابوري عن جدّه جعفر بن محمد النيسابوري عن أبيه محمد بن کشمرد عن رجاله
۲۲۲ ب وکتب والدي رحمه الله معنی هذا المثل إلی واحد من الأفاضل
۲۲۶ الف ورأيت في الفتاوی لأبي الليث السمرقندي رحمه الله
۲۳۱ الف حدّثني والدي الإمام أبوالقاسم رحمه الله قال حدّثني والدي عن رجاله
۲۳۶ ب وفي زماننا هذا فقيه يقال له سعيد النيسابوري وهو يعقد المجالس في المقابر وورد بيهق في شهور سنة ثمان وثلثين وخمس مائة... فقال يوماً ذلک الفقيه للإمام مسعود الصوابي ...
۲۳۷ الف وسمعت والدي الإمام أبا القاسم رحمه الله أنّه قال کان في أوّل عهد السلطان الب ارسلان محمد بن داود رحمه الله ..وکان السيد جلال الدين محمد بن يحيی البيهقي العلوي رحمه الله
۲۴۰ الف وقد صنّف واحد من الأطبّاء کتاباً وذکر فيه أسامي الفضلاء الذين اختاروا الإنفراد والعزلة وصاروا بسبب ذلک مجانين ...
۲۰۴ ب وذکر الأسفزاري في کتابه الذي صنّف في أسباب البغا واللواط...
۲۱۱ الف وقال الشيخ أحمد بن عبد الصمد في هذا المعنی ومدح الوزير مجير الدولة
۲۳۱ ب التکملة للخارزنجي
۲۳۸ ب هذا مثل أورده الجرهمي في غرائب الأمثال والثعلبي صاحب التفسير في أمثاله أيضاً
۲۴۲ الف وقال العميد أبوبکر القهستاني
۲۴۶ الف ونظير ذلک ما قاله بعض الظرفاء للهلّوف أبي لعب الهاشمي البيهقي القبان
۲۵۰ب حکاية. بات أبولعب الهاشمي وهو علي بن الحسين بن المطهر البيهقي في دار أبي جعفر البزّاز بنيسابور..
۲۵۲ ب وکان جدّي لا من قبل الأب الشيخ العالم أبوالقاسم علي بن الحسين البيهقي رحمه الله من أحرار الزمان وعباد الله الصالحين جالساً بين يدي عميد الملک أبي نصر الکندري وهو الوزير فقال له الوزير أيّها الشيخ أنت من أماثل الحذّاق لکنّک من سکّان الرستاق فقال له جدّي رحمه الله ذاک عيب المسکن لا الساکن... فقال له عمید الملک انتقل إلی نيسابور ...// ۲۵۳ الف فرسم عميد الملک له ادراراً جارياً ووقّعه وأرسله إليه فدخل جدّي رحمه الله عليه وقبل الإدرار ووضعه بين يديه فقال حيوتي ورزقي توأمان متعاقبان... فقال له عمید الملک عظني قال جدّي له لا أکون حامل فقه إلی من هو أفقه منّي ولکن أقرأ عليک آية من کتاب الله...وودّعه جدّي وخرج وکان آخر عهده به. وقال الحکيم أبوالفرج بن هندو...
۲۵۳ ب برگ آخر نسخه است. نسخه ناقص است و رقم کاتب را طبعا ندارد.
شنبه ۹ دي ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۳
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت