آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون با عنوان Visiting Professor، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۷۱۸٫۵۹۴ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۰ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۶۸۸
بازدید از این یادداشت : ۱۶۰

پر بازدیدترین یادداشت ها :


برخلاف ادعای شماری از دلبستگان (و بل هواداران) مکتب معارفی مشهد که درک مطالب مرحوم میرزا مهدی اصفهانی را بسیار مشکل و آن مطالب و مباحث را دارای عمقی نظری می دانند به عنوان آدمی مطلع نسبت به میراث آنان باید عرض کنم ابداً چنین ادعایی درست نیست. اصلاً یکی از مبانی این مکتب این است که معارف الهی اهل بیت از طریق تعلیم و دلالت وجدان و نور عقل مکشوف می شود و به همین دلیل هم میرزای اصفهانی بخشی از درس های خود را برای عموم مردم و حتی طبقات اهل کسب مشهد القاء می فرموده است. عمده و ملخص مطالب آن مرحوم در کتاب ابواب الهدی قابل دسترسی است و گرچه تفصیلات و شروحی درباره مطالب این کتاب در آثار دیگر آن مرحوم و از جمله معارف القرآن وجود دارد اما کتاب اخیر بیشتر به ذکر استنادات این مباحث پرداخته و مطالب را شرح و بسطی داده است. فهم مطالب ابواب الهدی از نقطه نظر نظری و علمی به هیچ روی مشکل نیست و حتی اگر مطالب عمقی هم داشته باشد باری از متوسط کتاب های کلامی و فلسفی فهمش بسی ساده تر است و این به دلیل ماهیت بحث های معارفی میرزای اصفهانی است که سعی کرده آنها را در قالبی متناسب با معرفت های وجدانی و فطری و البته روایی قرار دهد. در حقیقت کل مباحث میرزا در چند فصل مشخص خلاصه می شود و از جمله معرفت به نور عقل و فطرت و بحث خلقت که در آن بحث عالم نور و خلقت نوری را مطرح کرده و همچنین بحث خلقت از ماده بسیط و حقیقت روح و ذر و وجود و بحث مشیت و علم بلا معلوم و بداء و همچنین مباحث مرتبط با نحوه فعل اختیاری آدمی و تملیک وجود و علم و قدرت. این بحث ها را به بهترین وجه ممکن مرحوم آقای حلبی در دروس فارسی خود القاء فرموده اند. من کتاب های بیان الفرقان و میزان المطالب و توحید الامامیه و تنبیهات مرحوم آقای مروارید و چند کتاب دیگر و از جمله آثار خود میرزا را خوانده ام. عمده مطالب این کتاب ها به صورت بسیار پاکیزه توسط مرحوم آقای حلبی در دروس فارسی به بحث گذاشته شده است. ادعا شده که برخی مباحث آقای حلبی را دیگر شاگردان میرزای اصفهانی قبول نداشته اند. این اگر درست هم باشد به دلیل تحول دیدگاه های خود میرزای اصفهانی است در طول دوران تدریس معارف در مشهد. وانگهی مرحوم آقای حلبی برخلاف میرزای اصفهانی درس مرتب در فلسفه دیده بوده و اصلاً در آغاز به عنوان منتقد به درس میرزا می رفته است. بحث های آقای حلبی در دروس معارف آنجا که به نقد مباحث فلاسفه پرداخته به مراتب قوی تر از حرف های خود میرزاست. بنابراین این ادعا که مطالبی در‌آثار میرزا هست بسی عمیقتر از مطالب آقای حلبی که درکش بر همه هم آسان نیست و یا این ادعا که ناقدان مقصود میرزا را نفهمیده اند مطالب قابل قبول و بل قابل اعتنایی نیست. این قبیل ادعاها معمولا به درد بحث های جدلی می خورد و آگاهان البته اعتنایی به این حرف ها نمی کنند. انتشار آثار میرزا که روند آن شدت گرفته در آینده نزدیک این حقیقت را که اینجا عرض کردم روشنتر خواهد کرد.
يكشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۷:۵۹
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت