آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۹۷۵٫۲۴۶ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۹۹ نفر
تعداد یادداشت ها : ۲٫۰۸۴
بازدید از این یادداشت : ۲۴۰

پر بازدیدترین یادداشت ها :

مستند بی بی سی درباره آقای دکتر سروش را دیدم. در رابطه با رساله توضیح المسائل گردآوری مرحوم آقای علامه کرباسچیان خطایی در گفتار آقای دکتر سروش دیدم که بد نیست اصلاح شود. این رساله که بر مبنای فتاوی مرحوم آقای بروجردی و بازنویسی جامع الفروع او نوشته شد اولین رساله عملیه به فارسی نیست. قبل از آن ده ها رساله عملیه به فارسی نوشته شده؛ در عصر قاجار و قبل از آن در عصر صفويه. چندین رساله هم قبل از همین توضیح المسائل پس از مشروطه به فارسی نوشته شده. باری توضیح المسائل تألیف آقای علامه و با بهره گیری از واژگان عامه فهم مبنای توضیح المسائل های چهار دهه اخیر بوده است. مبنای اصلی رساله های عملیه در صد سال اخیر کتاب مهم عروه است که از جامعترین کتاب های فقه فتوایی از جهت تفریعات مسائل است.


چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۷:۲۰
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت