آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۷۸۳٫۶۲۰ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۷ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۹۶۱
بازدید از این یادداشت : ۲۰۰

پر بازدیدترین یادداشت ها :


كتاب جامعه های ماقبل صنعتی: کالبد شکافی جهان پیشا مدرن تألیف پاتریشیا کرون به تازگی با ترجمه خوب مسعود جعفری جزی منتشر شد. این کتاب را من قبلاً خوانده بودم. یکی دو روز پیش نسخه فارسی آن به دستم رسید. برای آشنایی با جهان ما قبل مدرن خواندن این کتاب بسیار مفید است. نویسنده با قلمی زیبا و گزیده و مفید به توصیف جامعه های ما قبل صنعتی و نظامات اجتماعی و سیاسی و از جمله نقش دین، فرهنگ، سیاست و حکومت و همچنین نهاد خانواده و مفاهیم مختلف اقتصادی و شهر و شهرنشینی و زندگی روستایی و بحث طبقه متوسط و غیره در دنیای پیش از عصر مدرن می پردازد؛ شباهت ها و تمایزهای این جوامع را بررسی می کند و نشان می دهد که دنیای امروز ما تا چه اندازه با دنیای ما قبل صنعتی تفاوت دارد. به نظرم خواندن این کتاب برای فقیهان از اوجب واجبات است. با این کتاب می شود فهمید که منظومه فقهی که در پاسخ به ضرورت های دنیای قدیم به دست فقیهان ساخته و قوام گرفته است با تحول و گذار از دنیای ما قبل صنعتی به دنیای مدرن نیازمند چه تحولاتی است؟ فرق میان فقیه امروز با فقیهی در آغاز عصر قاجار چه باید باشد؟
شنبه ۲۵ دي ۱۳۹۵ ساعت ۹:۰۵
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت