آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون با عنوان Visiting Professor، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۶۱۰٫۴۰۵ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۲۳ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۵۵۲
بازدید از این یادداشت : ۲۱۷

پر بازدیدترین یادداشت ها :
کتاب ارزشمند نزهة الأنفس وروضة المجلس تألیف دانشمند کمتر شناخته ابو سعید محمد بن علی بن عبدالله الحلی العراقی (د. ۵۶۱ ق) را مرکز نشر میراث مکتوب در سال ۱۳۸۷ شمسی و با تصحیح آقای رمضان بهداد منتشر کرد. درباره اهمیت کتاب در مقدمه تحقیق تا اندازه ای سخن رفته و شرح حالی هم از نویسنده به دست داده شده است. مصحح تنها از یک نسخه کهنسال این کتاب در کتابخانه وزیری یزد استفاده کرده اما دست کم دو نسخه دیگر هم این کتاب دارد. از آنجا که در مقدمه تحقیق اشاره ای نرفته است به کتاب دیگر همین نویسنده که با عنوان الوسیط فی الأمثال و با انتساب غلط به واحدی معروف، نویسنده اسباب النزول منتشر شده (به کوشش عفیف محمد عبد الرحمان) شایسته دیدم در این یادداشت به این نکته اشاره کنم. از آنجا که مطالبی مشترک میان دو کتاب دیده می شود این کتاب دوم بی تردید در تصحیح شایسته تر کتاب نزهة به کار می آید. در الوسیط نویسنده به نزهة الأنفس خود ارجاع داده، کما اینکه از شماری دیگر از آثارش هم در این کتاب یاد می کند. مناسب است بر اساس آنچه در هر دو کتاب از احوال و ذکر تحصیلات و مشایخ و تألیفات نویسنده آمده، پژوهشی تازه سامان گیرد، به ویژه اینکه مقدمه مصحح نزهة الأنفس از این نقطه نظر کامل نیست. نویسنده دانشمند این دو کتاب که هر دو در زمینه امثال عرب است و فوائد تاریخی مهمی که در هر دو دیده می شود، شایسته مطالعه ای جدی تر است. مناسب است چند اثر دیگر همین دانشمند هم که به صورت خطی باقی است و مصحح در مقدمه خیلی کوتاه به آنها اشاره ای کرده نیز منتشر شوند. نکته دیگری که در ارتباط با نزهة الأنفس قابل ذکر است تصویری است که نویسنده از تحصیلات خود در عراق و در شهرهای مختلف آن و حتی کوفه و حله به دست می دهد و نام دانشمندانی را یاد می کند که برخی از آنها بی تردید شیعه بوده اند. بخشی از این اطلاعات تازه و حائز اهمیت بسیارند و باید به شکل دقیقتری به آنها پرداخت.
جمعه ۶ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۵:۴۳
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت