آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون با عنوان Visiting Professor، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۶۲۴٫۷۱۶ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۱۵ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۵۹۸
بازدید از این یادداشت : ۱٫۰۸۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :


نسخه جديد با تکميلات و اصلاحاتی چند
ابو سعد السمّان محدثی است از نيمه اول سده پنجم قمری و شيعه مذهب با گرايشی معتزلی و زيدی و اهل ري. از ويژگيهای مهم او روايت وی از شمار بسيار زيادی از محدثان مختلف در شهرهای گوناگون در اواخر سده چهارم و اوائل سده پنجم قمری است. در ميان مشايخ او البته محدثان شناخته شده و مهم هم هستند، اما او از محدثان ناشناخته و يا کسانی که فعاليت محدود محلی داشته اند هم حديث روايت می کرده و چون از تعداد قابل ملاحظه ای از مشايخ حديث شنيده بوده بعدا کتابی هم با عنوان معجم الشيوخ / مشيخه فراهم کرده که منبعی ارزشمند بوده است برای محدثان و رجاليان بعدی برای شناسايی محدثان ناشناخته شهرهای مختلف شرق و غرب اسلامی. عمده مشايخ او از محدثان سنی بوده اند؛ اما او به عنوان يک محدث و متکلم زيدی و معتزلی عمدتا می کوشيده احاديثی را از آنان روايت کند که با عقايد شيعی زيدی و يا معتزلی در تضاد آشکار نباشد. نکته جالب توجه درباره او اين است که وی به عنوان عالم و محدثی امامی مذهب در کتاب فهرست منتجب الدين مورد توجه قرار گرفته است. زيديان هم او را از خود می شمارند و به احاديثش اقبال نشان می داده اند؛ علاوه بر اينکه سنيان و محدثان و رجاليان ايشان هم به دليل آنکه ابو سعد سمّان را از حفاظ حديث می دانسته و سعه روايی وی را به خوبی می شناخته اند، از ذکر او در کتابهای طبقات محدثان غفلت نکرده اند. متأسفانه کتاب معجم الشيوخ او ظاهرا از ميان رفته اما می دانيم که اين کتاب از منابع عمده کسانی مانند ابن عساکر، ابن نجار، رافعي قزويني، ابن عديم و ديگران بوده و در ضمن شرح حال هايی که از وی در منابع سنی هست به تعدادی از مشايخ او بر اساس کتاب معجم الشيوخ اشاره رفته است. منابع گفته اند که او بالغ بر سه هزار و در روايتی ديگر چهار هزار شيخ حديث را درک کرده بوده است. بنابراين معجم الشيوخ او آينه ای بوده است برای شناخت فضای فرهنگی / دينی دورانش در بسياری از شهرهای ايران، عراق، حجاز، مصر و شامات. البته بنابر گواهی رافعي در التدوين، اين کتاب، دست کم نسخه ای که آن زمان در اختيار بوده، تنها شامل ذکر و ياد و احاديث ۱۴۳۰ شيخ از ميان شيوخ حديثی سمّان بوده است (نک: التدوين،۲/۲۹۹).
ما در مقاله مفصلی که درباره وی فراهم کرده ايم که انشاء الله به زودی منتشر خواهد شد، به شماری از مشايخ او اشاره کرده ايم. تعدادی از احاديث او را که با سند متصل و کامل به روايت زمخشري در منابع نقل شده و طبعا مشتمل بر ذکر تعدادی از مشايخ اوست نيز در ضمن يک مقاله پيش از اين ارائه داده ايم. در نسخه ناقصی نيز که از امالي ابو سعد سمّان در اختيار است، به دليل روايت مسند احاديث با تعداد زيادی از مشايخ او آشنايی می يابيم. در اينجا آنچه در مطاوی يادداشتهايم از عناوين مشايخش فراهم کرده ام برای مزيد فايده نقل می کنم. در مورد بسياری از اينها تصريح شده که نامشان در معجم الشيوخ ابو سعد سمّان آمده است. در مورد برخی ديگر مانند آنچه در کتاب ابن عساکر آمده دليل روشن داريم که او بر اساس اين کتاب، اين مشايخ را در تاريخ دمشق خود ذکر کرده است. اين خود گامی است برای بازسازی مشيخه اين محدث شيعی و برای شناخت فضای علمی دوران او. در منابعی که در ذيل معرفی می شود، در عمده موارد احاديثی که ابو سعد سمّان از اين شيوخ در معجم الشيوخ خود نقل کرده نيز روايت شده که اگر کسی همت کند و اين همه را با عين متنها يکجا فراهم کند، می توان اميدوار بود که بخشی قابل توجه از معجم الشيوخ او بازسازی شده است.
[برای احوال او و فهرست منابع اصلی شرح حالش، نک: مقاله من برای ابو سعد السمّان در مجله آرابيکا و نيز مقاله مفصل فارسی درباره او که در آينده منتشر خواهد شد. برای پاره ای از منابع ديگر شرح حال سمّان: نک: شذرات الذهب، ۵/ ۱۹۸ ؛ العبر ۳/ ۲۰۹، تذكرة الحفاظ ۳/ ۱۱۲۱- ۱۱۲۳، المعين في طبقات المحدّثين ۱۲۸ رقم ۱۴۲۵، الإعلام بوفيات الأعلام ۱۸۴، دول الإسلام ۱/ ۲۶۲، البداية و النهاية ۱۲/ ۶۵، النجوم الزاهرة ۵/ ۵۱، طبقات الحفاظ ۴۳۰، إيضاح المكنون ۱/ ۱۸۱، ۶۰۲ و ۲/ ۱۸، هدية العارفين ۱/ ۲۱۰، ديوان الإسلام ۳/ ۹۲ رقم ۱۱۷۳، الرسالة المستطرفة ۵۹، مرآة الجنان ۳ / ۶۲ - ۶۳ ؛ طبقات المعتزلة ص ۱۱۹ ، أمل الآمل ۲ / ۳۹ ، رياض العلماء ۱ / ۹۱ ، جامع الرواة ۱ / ۹۹ ، روضات الجنات ۱ / ۱۱۳ ، أعيان الشيعة ۳ / ۳۸۹ ، ريحانة الأدب ۷ / ۵۷۲ ، النابس ص ۳۲ ، كشف الحجب والأستار ص ۸۵ و ۲۹۹ و ۳۰۹ و ۵۲۵ و ۵۹۱ ، طرائف المقال ۱ / ۱۳۳ ، معجم رجال الحديث ۳ / ۱۵۶ ، الجامع في الرجال ۱ / ۲۶۰ ، الأعلام للزركلي ۱ / ۳۱۹ ، معجم المؤلفين ۲ / ۲۸۱؛ لوامع الأنوار ۱/۲۵؛ الرسالة المستطرفة للكتاني ۵۹ ؛ طبقات المفسرين(للداودي)، ج‏۱ ص ۱۱۰ تا ۱۱۱ ].

در آغاز آنچه ابن عديم در بغية الطلب از مشايخ او بر شمرده را ياد می کنيم. اين اشخاص قطعا کسانی هستند که سمّان از آنها در معجم الشيوخ خود روايت نقل کرده است. ابن عديم نسخه معجم الشيوخ سمّان را ديده بوده و البته تنها به ذکر تعدادی از اين مشايخ اشاره کرده و نه همه آنها. مشايخ او آن طور که ابن عديم در بغية الطلب در ذيل شرح حال ابو سعد سمّان ارائه داده، بر اساس شهرهای مختلف از اين قرار است (بغية الطلب فى تاريخ حلب، ج‏۴ ص ۱۷۰۶ به بعد):

در حلب: أبو محمد عبد الباقي بن محمد بن عبد الله بن محمد بن بن موسى ابن أبي جرادة الشاهد؛ القاضي أبو يعلى عبد المنعم بن عبد الكريم بن أحمد بن عبد العزيز بن سنان الخفاجي، معروف به القاضي الأسود؛ أبو الحسن محمد ابن سعيد بن يحيى بن الحسين بن محمد بن الربيع بن سنان الخفاجي؛ الخطيب أبو أسامة عبد الله بن أحمد بن علي بن عبيد الله بن محمد بن أبي أسامة؛ و عمويش أبو القاسم الحسين بن علي بن عبيد الله بن محمد بن أبي أسامة؛ أبو مسلم أحمد ابن محمد بن الحسن العدل؛ الشريف أبو عبد الله جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد الحسيني الاسحاقي؛ أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن حبيب الطيوري؛ أبو علي الحسن و أبو طاهر محمد، فرزندان عبد الوهاب بن علي بن أحمد الصائغ؛ أبو الحسن محمد بن علي بن يوسف بن يش بن يعقوب بن يوسف التميمي الحلبي؛ و أبوالفتح أحمد و أبو الحسين علي فرزندان القاضي أبو عمرو عثمان بن عبد الله ابن ابراهيم العجلي الطرسوسي؛ المؤيد بن أحمد الخطيب؛ أبو بكر أحمد بن محمد بن يعقوب بن أحمد بن أبي هزان الأنطاكي و أبوالعشائر هبة الله بن أحمد ابن البيع اللبان.
در معرة النعمان: أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان؛ أبو العباس أحمد بن خلف الممتع الأديب؛ أبو العباس أحمد و أبو الفضل جعفر فرزندان عبيد الله بن محمد بن خباءة؛ أبو الحسن سلامة بن علي بن عبيد الله بن محمد ابن سلامة؛ أبو الفضل أحمد بن محمد بن مسعر و برادرانش أبو المحاسن المفضل، و أبو محمد هبة الله فرزندان محمد بن مسعر؛ أبو المجد محمد بن عبد الله بن سليمان، المهذب بن علي بن المهذب؛ أبو ابراهيم اسماعيل بن جعفر بن علي بن المهذب؛ و برادرانش أبو النضر عبد الكريم، و أبو الفتح الفضل فرزندان جعفر بن علي؛ أبو القاسم شهاب بن محمد بن عامر بن أحمد بن محمد بن همام؛ أبو عبد الرحمن معن بن عمرو بن أحمد بن محمد بن همام؛ أبو حصين عبد الله بن المحسن التنوخيين المعريين؛ أبو الفضل صالح بن الحسن بن علي بن محمد بن يحيى بن الفرج البوقي ؛ أبو الخير الفرج بن محمد بن عبد الله بن ناشب الاديب؛ أبو الحسن المؤمل بن عذير بن اسماعيل؛ أبو محمد الحسن بن علي بن عبد العزيز بن حبابة البالسي.
در مکه: أبو حفص عمر بن القاسم المصري، و أبو الحسن أحمد ابن ابراهيم بن فراس، و أبو أسامة محمد بن أحمد الهروي، و أبو الحسن علي بن عبد الله بن جهضم.
در دمشق: أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان التميمي، و أبو زكريا أحمد بن محمد ابن أحمد بن سليمان الصوفي، و أبو بكر محمد بن عبد الرحمن القطان، و أبو القاسم عبد الدائم بن المحسن بن عبيد الله، و أبو الحسن علي بن محمد الحنائي.
در صور: أبو القاسم الحسن بن أحمد بن نصر الصوري
در طرابلس: أبو النمر أحمد بن عبد الرحمن بن قابوس الاطرابلسي
در قيسارية: أبو أحمد محمد بن سهل القفلي
دركفر- بطنا: أبو الحسن علي بن أبي الهول
در ضمير: أبو الفتح محمد بن علي بن الحسين
در مدين شعيب: اسماعيل بن عمرو الحداد.
در بغداد: أبو عبد الله محمد بن بكران بن عمران، و الحسن بن حيدرة الداودي و أبو طاهر المخلص، و أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى، و أبو القاسم عبيد الله ابن أحمد المقرئ، و علي بن عمر التمار، و كوهي بن الحسن الفارسي، و أبو الحسين محمد بن عبد الله بن الحسين، و محمد بن علي بن أحمد السقطي، و محمد بن عمر بن محمد بن حميد بن بهثة.
در تكريت: أبو محمد الحسن بن محمد بن موسى
در كوفة: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الجعفي، و أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد التميمي، و أبو محمد عبد الله بن مجالد بن بشر
در واسط: عبد السلام بن عبد الملك بن حبيب، و أبو الحسن علي بن الحسن الحازوي، و محمد بن علي السقطي
در اهواز: أبو نصر أحمد بن علي بن عبدوس
در عسكر مكرم: طاهر بن محمد بن سمعان الجواليقي، و الحسن بن عبد الله بن سهل
در ري: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فضالة و أبو علي عبد الملك بن محمد بن مهدي، و أبو حاتم محمد بن عبد الواحد الخزاعي
در همدان: أبو بكر أحمد بن علي بن لال، و أحمد بن ابراهيم بن تركان، و أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي، و أبو عبد الله محمد بن عبد الله الجعفي
در قزوين: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الفراء، و عبد الله بن عمر بن زاذان،
در سوس: أبو الحسين أحمد بن الحسين السوسي، و أبو القاسم ابراهيم بن أحمد ابن موسى، و أبو عبد الله اسحاق بن محمد بن يوسف، و أبو القاسم بحر ابن الحسين الضرير
در أرجيش: أبو بكر محمد بن عبد الله بن يزداد

در ذيل شرح حالهای ديگر در مجلدات موجود کتاب بغية الطلب هم به نام تعدادی از مشايخ ابو سعد سمّان و احاديث مسند او بر می خوريم؛ از آن جمله:
أحمد بن خلف بن أحمد بن علي، أبو العباس المعري، المعروف بالممتع نک: بغية الطلب، ۲/ ۷۲۵ تا ۷۲۶ (شرح حال او در بغية الطلب، همينجا آمده است. او شاعر و از شاگردان و مرتبطان با ابو العلای معري بوده است).
ابو العلای معري، نک: بغية الطلب، ۲/ ۸۶۴
أحمد عبد الرحمن بن قابوس بن محمد بن خلف بن قابوس أبو النمر الاطرابلسي الاديب اللغوي (بغية الطلب، ۲/ ۹۷۱ تا ۹۷۲). او اديب بوده و سمان نزد او ادب هم آموخته بوده است.
‏أحمد بن محمد بن مسعر ابن محمد بن يحيى بن الفرج بن أنس بن الواصل بن جهم بن عبّاد بن أنس ابن عبّاد بن مالك بن عمرو بن ساعدة بن نزار بن فهم بن تيم اللّه بن أسد بن وبرة، أبو الفضل بن أبي بكر التنوخي المعري، از او سمان روايت می کند در معجم الشيوخ (بغية الطلب، ۳/ ۱۰۳۰)
‏ أبو بكر أحمد بن محمد بن يعقوب بن أحمد أبي هزان الخثعمي الأنطاكي (بغية الطلب، ۳/ ۱۰۵۶ تا ۱۰۵۷)، روايت در معجم الشيوخ
أحمد بن يحيى بن سهل بن السّري الطائي أبو الحسين المنبجي الشاهد المقرئ النحوي الأطروشي (بغية الطلب، ۳/ ۱۲۲۷ تا ۱۲۲۸).
أسد بن القاسم بن العباس بن القاسم المقرئ، أبو الليث العبسي الحلبي (بغية الطلب، ۴/ ۱۵۵۴).
اسماعيل بن جعفر بن علي بن المهذب أبو إبراهيم المعري التنوخي (بغية الطلب، ۴/ ۱۶۳۱). در معجم الشيوخ
اسماعيل بن عبد اللّه بن اسماعيل بن حمدون بن اسماعيل بن حمدون بن أبي صالح، أبو الحسن المؤدّب (بغية الطلب فى تاريخ حلب ج‏۴ ص ۱۶۵۸) در معجم الشيوخ
الحسن بن الاشعث بن محمد بن علي أبو علي المنبجي الشافعي، در ۵/ ۲۳۰۴
الحسن بن عبد الوهاب بن علي الصائغ أبو علي ( أبو محمد) المقرئ الحلبي، در ۵/ ۲۴۵۹
الحسن بن علي بن ابراهيم بن يزداد بن هرمز بن شاهوه ابو علي الاهوازي المقرئ، در ۵/۲۴۶۵ تا ۲۴۶۶
الحسن بن علي بن الحسن بن شواش المقرئ الأرتاحي أبو علي الكتاني المعدل، در ۵/ ۲۵۰۳ تا ۲۵۰۵
الحسين بن علي بن عبيد الله ابن محمد بن عبد الله، أبي أسامة بن محمد بن بهلول أبي أسامة، أبو القاسم الأسامي الحلبي، اديب و شاعر و محدث و شاگرد ابن خالويه نحوي، در ۶/ ۲۶۷۱ تا ۲۶۷۲
حمدان بن علي بن محمد بن حمدان الشيباني أبو يعلي الموصلي ثم الحلبي الصوفي، در ۶/ ۲۹۳۳ تا ۲۹۳۴
الحسن بن محمد بن يحيى الشافعي، ابن فحّام در سامراء، نک: ۸/ ۳۷۶۷
اسماعيل بن جعفر بن علي بن المهذب أبو إبراهيم المعري التنوخي (بغية الطلب، ۴/ ۱۶۳۱)
اسماعيل بن عبد اللّه بن اسماعيل بن حمدون بن اسماعيل بن حمدون بن أبي صالح، أبو الحسن المؤدّب (بغية الطلب فى تاريخ حلب ج‏۴ ۱۶۵۸ ) در معجم الشيوخ


مشايخ ابو سعد سمّان در تاريخ دمشق ابن عساکر:

أحمد بن محمّد بن أحمد بن سليمان أبو زكريا النيسابوري الصّوفي المعروف بابن الصائغ؛ تاريخ دمشق،۵/ ۱۹۱
أحمد بن محمّد بن سلامة بن عبد اللّه أبو الحسين السّتيتي الأديب ابن الطّحّان، همان، ۵/ ۳۷۰ تا ۳۷۱ ‏
أحمد بن يحيى بن سهل بن السّري أبو الحسين الطّائي المنبجي الشاهد المقرى‏ء النحوي، نک: تاريخ دمشق، ۶/ ۷۶ تا ۷۷
إبراهيم بن الخضر بن زكريا بن إسماعيل أبو محمد بن أبي القاسم الصائغ، تاريخ دمشق، ۶/۳۹۶ ‏
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن الحسين بن عبد اللّه أبو إسحاق الحنّائي، تاريخ دمشق، ۷/ ۱۱۵ تا ۱۱۶ ‏
إبراهيم بن محمد بن عبد اللّه بن أحمد ابن سليمان بن أيوب بن حذلم، أبو إسحاق الأسديّ، نک: همان، ۷/ ۱۹۵
إبراهيم بن هبة اللّه بن إبراهيم، أبو إسحاق القرشي الأطرابلسي المرقاني، نک: ابن عساکر، ۷/۲۵۷
أسد بن القاسم بن العباس بن القاسم أبو الليث المقرئ العبسي الحلبي، نک: ابن عساکر، ۸/ ۳۲۲
إسماعيل بن أحمد بن عبد اللّه أبو الفضل الجرجاني الصّوفي، ابن عساکر، ۸/ ۳۵۴ تا ۳۵۵ ‏
أحمد بن محمد بن عمران بن عروة و همچنين أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس، نک: تاريخ مدينة دمشق، ج‏۹، ص: ۲۲
ثريّا بن أحمد بن الحسن بن ثريا أبو القاسم الألهاني البزّاز، تاريخ دمشق، ۱۱/ ۱۵۲
الحسن بن آدم بن محمد بن آدم أبو محمد المقرى‏ء الدمشقي، نک: ۱۳/ ۲۵
الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز بن شاهو أبو علي الأهوازي المقرى‏ء، نک:
تاريخ دمشق، ۱۳/ ۱۴۳ تا ۱۴۴
الحسن بن علي بن الحسن بن شوّاش أبو علي الكتاني المقرى‏ء المعدّل، نک: تاريخ مدينة دمشق، ج‏۱۳، ص: ۱۵۰
الحسن بن علي بن الحسن بن أبي الفضل العباس بن الوليد أبو علي بن الكفرطابي ، تاريخ دمشق، ۱۳/۱۵۱
الحسن بن علي بن سعيد بن الحسين بن أحمد أبو علي الكرخي القاضي الفقيه الشافعي،‏ تاريخ دمشق، ۱۳/۱۵۴
الحسن بن علي بن عمر و يقال ابن علي بن عمار أبو محمد التميمي النحوي، المعروف بابن المصحّح، نک: تاريخ دمشق، ۱۳/ ۳۱۰
الحسن بن علي بن محمد بن إسحاق بن زرّ أبو علي اليماني الدمشقي، تاريخ مدينة دمشق، ج‏۱۳، ص: ۳۱۶
الحسن بن علي بن محمد بن إسحاق بن زرّ أبو علي اليماني الدمشقي‏، نک: تاريخ مدينة دمشق، ج‏۱۳، ص: ۳۱۶
الحسن بن محمد بن جعفر بن علي بن محمد بن جعفر و يقال: ابن محمد بن جعفر بن محمد بن جعفر بن علي أبو محمد بن أبي جعفر بن جبارة الضّرّاب، نک: ۱۳/ ۳۵۸‏
الحسين بن أحمد بن العباس بن محمد بن يعقوب ابن إبراهيم بن إلياس بن محمد بن عيسى بن جعفر أبو علي الأمير السّلمي النيسابوري، نک: ۱۴/ ۱۹
الحسين بن الحسن بن سباع أبو عبد اللّه الرملي المؤدب الشاهد، إمام جامع دمشق و خطيبها؛ نک: ۱۴/۵۲
الحسين بن ذكر بن هارون بن إسحاق بن إبراهيم بن محمّد و يقال: ابن ذكر بن إسحاق أبو القاسم البجلي العكّاوي الأصم، نک: ۱۴/۶۲
الحسين بن سعيد بن المهنّد بن مسلمة أبو علي الطّائي الشّيزري، نک: ۱۴/۶۶
الحسين بن محمّد بن إبراهيم بن الحسين ابن عبد اللّه بن عبد الرّحمن أبو القاسم الحنّائي المعدّل، نک: تاريخ مدينة دمشق، ج‏۱۴، ص: ۳۰۴
حسين بن محمّد بن الحسين بن عامر بن أحمد أبو طاهر الأنصاري الخزرجي المقرى‏ء المعروف بابن خراشة الآبلي، إمام المسجد الجامع بدمشق، تاريخ دمشق، ۱۴/۳۰۹
حمزة بن محمّد بن الحسن بن علي بن نزار أبو القاسم، و يقال: أبو يعلى، البعلبكي، نک: همان، ۱۵/۲۳۴
الخليل بن هبة اللّه بن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الخليل أبو بكر التميمي البزاز، تاريخ مدينة دمشق، ج‏۱۷، ص: ۴۱
راشد بن عبد الرّحمن بن عبد الواحد بن أبي الميمون عبد الرّحمن بن عبد اللّه بن عمر بن راشد أبو نصر البجلي، تاريخ مدينة دمشق، ج‏۱۷، ص: ۴۶۲
الحسن بن محمّد بن يحيى الشافعي در سامرّاء، ابن فحّام، تاريخ مدينة دمشق، ج‏۱۸، ص: ۳۱۶
شعيب بن عبد الرّحمن بن عمر بن نصر بن محمّد أبو عبد اللّه الشيباني الدّبّاغ، نک: تاريخ مدينة دمشق، ج‏۲۳، ص: ۱۱۰ تا ۱۱۱
صدقة بن حديد بن يوسف بن عبد اللّه أبو القاسم المقرى‏ء، ۲۴/۸
ظفر بن مظفّر بن عبد اللّه بن كتنّة أبو الحسين الحلبي التاجر الفقيه الشافعي، ۲۵/۲۱۶
عبد اللّه بن أحمد بن الحسن بن علي بن محمّد أبو محمّد النّيسابوري الخفّاف المقرى‏ء، ۲۷/۱۳
عبد اللّه بن إبراهيم بن عبد اللّه بن سيما أبو محمد المؤدب، ۲۷/ ۶۶
‏عبد اللّه بن هشام بن عبد اللّه بن سوار أبو الحسين العنسي الداراني، تاريخ مدينة دمشق، ج‏۳۳، ص: ۳۴۹
عبد الحميد بن علي بن عبد الملك ابن بدر بن الهيثم بن خليفة أبو عبد اللّه ، قاضي جبيل من ساحل دمشق، در ۳۴/ ۸۹
عبد الدائم بن الحسن بن عبيد اللّه بن عبد اللّه ابن عبد الوهّاب بن صالح بن سليمان بن علي- و يقال: ابن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن إبراهيم ابن صالح بن عبد الواحد بن سليمان بن علي- أبو الحسين - و يقال: أبو القاسم- الهلالي القطّان، نک: ۳۴/ ۱۰۴
عبد الدائم بن المحسن ابن عبد اللّه بن خليل أبو القاسم، تاريخ مدينة دمشق، ج‏۳۴، ص: ۱۰۶‏
‏عبد الرّحمن بن أحمد بن محمّد بن محمّد ابن عبد الرّحمن بن عوف أبو علي المزني الأعرج، در ۳۴/ ۱۶۰
عبد الرّحمن بن إسحاق بن عبد العزيز بن محمّد بن الحسين ابن أحمد بن المبارك بن بحر بن سعد بن سعيد بن عبد اللّه أبو الحسين اللّهبي القرشي المعروف بابن أبي صدّام، در ۳۴/ ۲۰۱
عبد الرّحمن بن عبد اللّه بن علي ابن عبد الرّحمن بن سعيد بن خالد بن حميد ابن صهيب بن طليب بن البخيت بن علقمة بن الصبر أبو علي بن أبي العجائز [الأزدي العدل‏]، نک: ۳۵/ ۵۵
عبد الرّحمن بن عثمان بن القاسم ابن معروف بن حبيب بن أبان بن إسماعيل أبو محمّد بن أبي نصر التّميمي العدل، تاريخ مدينة دمشق، ج‏۳۵، ص: ۱۰۱
عبد العزيز بن أحمد بن علي بن حمدان أبو القاسم اللّخمي المقرئ الخفّاف، نک: ۳۶/۲۶۱ عبد المنعم بن علي بن محمّد بن أحمد بن داود بن محمّد بن الوليد أبو محمّد الخطيب العدل المعروف بابن النّحوي، نک: ۳۷/ ۱۹۲.
عبد الواحد بن أحمد بن محمّد ابن سفيان بن محمّد بن مقدام بن قادم يعرف بابن مشماس أبو محمّد- و قيل أبو القاسم- الهمداني و يقال: عبد الواحد بن محمّد بن محمّد بن يوسف، در ۳۷/ ۲۰۲
عبد الواحد بن محمّد بن أحمد بن عثمان ابن الوليد بن الحكم بن سليمان بن أبي الحديد أبو الفضل الشاهد، نک: تاريخ مدينة دمشق، ج‏۳۷، ص: ۲۶۹
عبد الوهّاب بن جعفر بن علي بن جعفر بن أحمد بن زياد أبو الحسين بن الميداني، نک: تاريخ مدينة دمشق، ج‏۳۷، ص: ۳۱۱ تا ۳۱۲
عبد الوهّاب بن عبد اللّه بن عمر بن أيوب ابن المعمر بن قعنب بن يزيد بن كثير بن مرّة بن مالك أبو نصر المرّي الإمام الحافظ الشروطي و يعرف بابن الأذرعي، و بابن الجبّان، نک: تاريخ مدينة دمشق، ج‏۳۷، ص: ۳۲۷ تا ۳۲۸
علي بن الحسن بن علي بن ميمون ابن بكر بن قيصر أبو الحسن الرّبعي المعروف بابن أبي زروان الحافظ المقرى‏ء، تاريخ مدينة دمشق، ج‏۴۱، ص: ۳۲۷ تا ۳۲۸
علي بن عبد اللّه بن القاسم أبو الحسن الخيّاط المؤدب، إمام مسجد السقطيين، در ۴۳/ ۵۹
علي بن عبد القاهر بن عبد العزيز بن إبراهيم ابن علي بن عبيد اللّه بن عبد الرّحمن بن خالد أبو الحسن الأزدي، ابن الصايغ، در ۴۳/ ۷۵
علي بن عبيد اللّه بن محمّد بن أحمد بن جعفر أبو الحسن المعروف بابن الشيخ الصّيني،
تاريخ مدينة دمشق، ج‏۴۳، ص: ۸۳ تا ۸۴
علي بن محمّد بن طوق بن عبد اللّه أبو الحسن بن الفاخوري المعروف بالطّبراني، تاريخ مدينة دمشق، ج‏۴۳، ص: ۱۷۹ تا ۱۸۰
علي بن محمّد بن عبد اللّه بن مزاحم أبو الحسن الدّاراني المقرى‏ء ، صهر الأطروش المعروف بابن بجيلة الخراساني، در ۴۳ / ۱۸۷
علي بن موسى بن الحسين أبو الحسن بن السّمسار، تاريخ مدينة دمشق، ج‏۴۳، ص: ۲۵۵
عمر بن عبد الرّحمن بن محمّد- و يقال: ابن عبد الرّحمن بن أحمد- أبو القاسم- و يقال: أبو الفرج- الطّرسوسي، در ۴۵/ ۱۲۵
عمرو بن طراد بن عمرو بن حاتم بن سقر أبو القاسم الأسديّ الخلّاد، تاريخ مدينة دمشق، ج‏۴۶، ص: ۱۰۵
محمّد بن أحمد بن إسماعيل بن علي، و يقال: ابن إسماعيل بن محمّد أبو عبد اللّه- و يقال: أبو بكر- البرزي المقرى‏ء الصّوفي، در ۵۱/ ۱۶ ‏
محمّد بن أحمد بن بكير بن سعيد أبو بكر التنّوخي الخيّاط، إمام مسجد أبي صالح، نک: تاريخ مدينة دمشق، ج‏۵۱، ص: ۲۱
محمّد بن أحمد بن محمّد بن علي بن جعفر بن سعيد أبو الفرج العين زربي البزّار يعرف بابن الفاثوري، نک: تاريخ مدينة دمشق، ج‏۵۱، ص: ۱۳۴ تا ۱۳۵
محمّد بن أحمد بن محمّد بن عمرو بن عزون بن محمّد أبو بكر- و يقال: أبو عبد اللّه- البجلي يعرف بابن القمّاح، نک: ۵۱/ ۱۳۵
محمّد بن أحمد بن هارون بن موسى بن عبدان أبو نصر بن الجندي الغسّاني، إمام جامع دمشق، و خليفة القاضي بها، تاريخ مدينة دمشق، ج‏۵۱، ص: ۱۶۰
محمّد بن حرمي بن الحسين بن هارون بن الحسين أبو علي الرماحي المصري،نک: ۵۲/ ۲۷۷
محمّد بن حمزة بن محمّد المعالي بن محمّد- و يقال ابن المغلس- بن قعنب أبو عبد اللّه- و يقال: أبو الحسين التميمي الدارمي الحراني القطّان، دمشقي، نک: ۵۲/ ۳۷۰ ‏
محمّد بن شباب بن نهار بن سليمان بن داود بن الفيض أبو بكر السّلمي الجلّاب، تاريخ مدينة دمشق، ج‏۵۳، ص: ۲۴۵
محمّد بن عبد الرّحمن بن عبيد اللّه بن يحيى بن يونس الطّائي، الدّاراني القطان المعروف بابن الخلّال، نک: ۵۴/۹۱
محمّد بن عبيد اللّه بن محمّد بن عبيد اللّه بن جعفر بن أحمد ابن خرجوش بن عطية بن معن بن بكر بن شيبان بن منيع أبو الفرج الشيرازي المعروف بالخرجوشي، نک: ۵۴/ ۱۷۳
محمّد بن عليّ بن إبراهيم بن يوسف أبو الحسن الشّقيقي البصري الواعظ، نک: ۵۴/ ۲۴۳
محمّد بن علي بن الحسين بن أسد أبو الفتح القرشي، و يعرف بابن مهيرة، نک: ۵۴/ ۳۰۷
محمّد بن علي بن حميد بن العبّاس بن محمّد بن هاشم أبو بكر الكفرطابي، ۵۴/ ۳۱۰
محمّد بن عليّ بن عبد اللّه بن سهل بن طالب أبو عبد اللّه النّصيبي المؤدّب، ۵۴/ ۳۶۹
محمد بن عمر بن أحمد بن جعفر أبو الفتح التميمي اليبرودي، نک: ۵۴/ ۴۰۸
محمّد بن يعقوب بن أزهر بن علي بن سعيد أبو عبد اللّه الطائي الحمصي، ‏نک: ۵۶/۲۸۵
المبارك بن سعيد بن إبراهيم بن العبّاس أبو الحسن التميمي النصيبي، قاضي دمشق و خطيبها، نک: ۵۷ / ۷
مكّي بن محمّد بن الغمر أبو الحسن التّميميّ المؤدّب الورّاق (د. ۴۱۸ ق)، تاريخ مدينة دمشق، ج‏۶۰، ص: ۲۵۶ تا ۲۵۷
نصر بن الحسين بن سليمة أبو القاسم الطبري، در ۶۲/ ۳۲
‏نصر بن نصر بن سوري أبو الفتوح البانياسي البزار، ۶۲/ ۵۱
وراد بن جهير بن عبد الرزّاق بن أبي الغارات بن منصور أبو صادق الجذامي النّفاثي، ۶۲/ ۴۲۷
أحمد بن محمد بن علي بن سلمان بن إبراهيم بن عبد العزيز أبو طاهر التميمي الكتاني الصوفي والد عبد العزيز الحافظ، نک: تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر - ج ۵ - ص ۴۱۶
عبد الواحد بن محمد بن جبريل بن هلال بن عبد الصمد أبو أحمد الهروي المقرئ الصوفي المعروف بالطيني، نک: تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر - ج ۳۷ - ص ۲۷۰
علي بن محمد بن إبراهيم بن الحسين بن عبد الله بن عبد الرحمن أبو الحسن الحنائي الزاهد المقرئ، نک: تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر - ج ۴۳ - ص ۱۴۵ - ۱۴۶
علي بن محمد بن صافي بن شجاع بن محمد بن هارون أبو الحسن الربعي المعروف بابن أبي الهول، نک: تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر - ج ۴۳ - ص ۱۷۷ - ۱۷۸
محمد بن عبد الله بن الحسين بن إسحاق بن إبراهيم بن زكريا ابن أيوب بن يحيى أبو بكر ويقال أبو الحسن النحوي الشاعر المعروف بابن الدوري، نک: تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر - ج ۵۳ - ص ۳۳۹ – ۳۴۰
آمنة بنت محمد بن أحمد أم اليمن العجلية والدة أبي الحسن بن الحنائي، نک: تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر - ج ۶۹ - ص ۴۴

مشايخ او در التدوين رافعي:
التدوين رافعي از منابعی است که به وفور از معجم الشيوخ ابو سعد سمّان بهره برده و اين کتاب بسان منبعی برای ذکر اسامی عالمان قزوينی برای رافعي بوده است. عمده اين مشايخ از رجال قزوين و عالمان آنجا بوده اند که ابو سعد سمّان در اين شهر از آنها روايت حديث داشته است. سمّان همانند بسياری ديگر از روات و محدثان اهل ري ارتباطی وثيق با محدثان قزوين داشته است:

محمد بن أحمد بن إبراهيم الخباز أخو كاسوويه القزويني، راوی از أبو بكر الجعابي، نک: التدوين۱/۱۶۸
أبو الفرج محمد بن إسماعيل المذكر النساج (في داره بقزوين)، روايت در معجم الشيوخ، نک: التدوين، ۱/۲۲۴
أبو سعد عبد الرحمن بن محمد محمد الاسترابادي المعروف بالإدريسي؛ نک: التدوين، ۲/۷۰
أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ، نک: التدوين، ۲/۱۰۹
الصاحب إسماعيل بن عباد، نک: التدوين، ۲/۲۹۳ تا ۲۹۴
الحسن بن محمد بن أحمد بن سعدوية بن أبي سفيان المقرىء أبو الفرج الإسكاف ويقال الإسكافي، روايت در معجم الشيوخ (بقراءتي عليه بقزوين في دهليز دار العراقي الجعفري)، نک: التدوين، ۲/۴۲۳۱
ابو طالب الهاروني، روايت در مشيخه ، نک: التدوين، ۴/۲۰۷ تا ۲۰۸
حمزة بْن مُحَمَّد بْن حمزة بْن مُحَمَّد بْن أَحْمَد أَبُو يعلى الزيدي ، سماع از او در قزوين در ۳۸۵ ق، نک: ۲/ ۴۷۷ تا ۴۷۸
أَبو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ حَرْبَوَيْهِ بن عيسى القزويني در قزوين، نک: ۱/۴۸۵ تا ۴۸۶
أَبُو يعلى عَبْد العزيز بْن محمد بْن شاذان بْن متويه، از فقهاء قزوين ؛ روايت در مشيخة (نک: التدوين، ۳/ ۱۹۴).
مُحَمَّد بْن عبد الله بن جعفر القارىء الصوفي أبو الفضل القزويني (كان يعرف بسمى النبي)؛ نک: ۱/ ۴۲۶
مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن الموفق الموفقي أبو الحسن الفقيه؛ از راويان القاضي عَبْد الجبار بْن أحمد ؛ نک: ۱/ ۴۳۴
مُحَمَّد بْن عمر بْن عَبْد اللَّه بْن زاذان أبو الحسن الزاذاني ؛ نک: ۱/ ۴۷۹
مُحَمَّد بْن القاسم بْن عتاب بن عدي القارىء أبو بكر المؤدب القزويني؛ نک: ۱/ ۵۰۰
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْن أَحْمَد بْن آزاد أَبُو الحسن الفقيه القزويني، ۲/ ۲۲۹ تا ۲۳۰
بُنَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرحيم بْن بنان بْن شاذان أَبُو عمرو المؤدب الْقَزْوِينِيّ، ۲/ ۳۶۸
الحسن بْن علي بْن الحسن بْن طاهر الْقَزْوِينِيّ أَبُو مُحَمَّد السمسار ويعرف بحاجي البزار، ۲/ ۴۲۲
الحسن بْن علي بْن أبي طالب الْعَبَّاس بْن أَحْمَد بْن مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْن مُحَمَّد بْن زيد بْن علي بْن الحسين بْن علي بْن أبي طالب أَبُو مُحَمَّد الحسيني الْقَزْوِينِيّ، ۲/ ۴۲۳
الحسن بْن مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن سعدويه بْن أبي سفيان المقرىء أَبُو الفرج الإسكاف ويقال الإسكافي، نک: ۲/ ۴۳۱
ربيعة بْن علي بْن مُحَمَّد بْن عَبْد الحميد العجلي أَبُو مضر الفقيه القزويني، روايت سمّان از او در ۳۸۴ ق، نک: ۳/ ۱۷ تا ۱۸
سليمان ماد بْن بورجي بْن ماد الديلمي أَبُو داؤد الصوفي القزويني الْحَنَفِيُّ ( بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ فِي مَسْجِدِهِ بِقَزْوِينَ بِطَرِيقِ الْجَوْسَقِ)؛ نک: ۳/ ۵۶.
علي بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْمَرْوَزِيُّ أبو الحسين القزويني، ۳/ ۳۹۶
علي بْن محمد بْن حامد بْن خالد بْن دايين الخرقي أبو سعد البزاز، نک: ۳/ ۴۰۰ تا ۴۰۱
علي بْن محمد بْن شعيب بْن عَبْد الرحيم بْن نوح الشيباني القزويني أَبُو يعلى الصرام در ِسَهْرَوَرْدَ، نک: ۳/ ۴۰۷
غَالِبُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ غَالِبٍ أَبُو مُسْلِمٍ الدُّنْبَاوَنْدِيُّ، نک: ۴/ ۱۷ تا ۱۸
مَنْصُورُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْن الحسن بْن يزداد الحبوي العدل أبو الفرج راوی از القاضي أبو بكر الجعابي، نک: ۴/ ۱۴۱ ( بقراءتي عَلَيْهِ بِقَزْوِينَ)
أَبُو عَنَانٍ نَاجِيَةُ بْنُ عَلِيِّ بن أحمد الفقيه الضيى (بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِقَزْوِينَ فِي مَسْجِدِهِ خَارِجَ الْمَدِينَةِ)، نک: ۴/ ۱۵۲
نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُذَكِّرُ أَبُو هَاشِمِ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ الصَّيْقَلِيُّ الْقَزْوِينِيُّ، نک: ۴/ ۱۶۲
محمد بن الحسين بن عبد الملك بن العباس بن عبد الله القزويني أبو نصر المعروف بحاجي البزاز (بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ فِي جَامِعِ قَزْوِينَ)، نک: ۱/ ۲۶۵
مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن الموفق الموفقي أبو الحسن الفقيه، از راويان القاضي عَبْد الجبار، نک: ۱/۴۳۴
مُحَمَّد بْن الحسين بْن محمد بن عبيد الله بْن صالح الشعيري أبو بكر المؤدب القزويني (بقزوين في مكتبه بقراأتي عَلَيْهِ)، ۱/ ۲۶۷
مُحَمَّد بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الحسن بْن مخلد الوكيل أبو الحسن المخلدي القزويني، ۱/ ۴۶۸
مُحَمَّد بْن عيسى بْن مُحَمَّد بْن حربويه بْن عيسى القزويني أبو عمر الكرومي ، ۱/ ۴۸۵
إبراهيم بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْكَرَجِيُّ الْمُعَدَّلُ أَبُو إِسْحَاقَ، ۲/۱۱۸
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْن أَحْمَد بن يوسف المعبر الخليلي أَبُو إسحاق من أصحاب الجاه والثروة واليسار بِقَزْوِينَ (بقرا أتي عَلَيْهِ بِقَزْوِينَ فِي رُسْتَاقِ الصَّفَّارِينَ)، نک: ۲/۱۲۱
أَحْمَدُ بْنُ الْخَضِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أبو بكر المؤدب القزويني (بقرأاتي عَلَيْهِ بِقَزْوِينَ فِي الْجَامِعِ)، نک: ۲/ ۱۷۲
أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَحْمَدَ بْن بسر أَبُو الْعَبَّاس الفقيه إِمَامُ جَامِعِ قزوين ، ۲/ ۱۷۹
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْن إبراهيم البيع أَبُو سعد المعروف بالإمام ( بقراآتي آتي عَلَيْهِ فِي خَانِ أَرْشَنْجَانَ بِقَزْوِينَ)، ۲/ ۲۴۴
أَحْمَد بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّد بْن علي بْن عَبْد العزيز الدلال أَبُو الفتح الحنبلي از راويان القاضي أبو بكر الجعابي، ۲/ ۲۴۵
بندار بْن مُحَمَّد بْن بندار يعرف بابن سعد بْن بويان الْقَزْوِينِيّ (بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ فِي دَارِهِ بِقَزْوِينَ)، ۲/۳۶۵
عَبْد الرحمن بْن محمد بْن أَحْمَدَ بْن مُحَمَّد بْن فضالة النيسابوري، ۳/۱۵۲
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إبراهيم بْن أَحْمَدَ بْن مُحَمَّد بْن أَحْمَدَ بْن عَبْد اللَّه الفقيه أَبُو سليمان المرزي أخو أبي غياث إبراهيم بْن أَحْمَد بْن إبراهيم المرزي، نک: ۳/۲۱۶
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن إبراهيم بْن أَحْمَد بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زُهَيْرٍ أَبُو محمد الفرائي جَدُّ الْخَلِيلِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْقُرَّائِيّ،ُ ۳/۲۳۰
عَبْد اللَّهِ بْن عَبْد اللَّهِ بْن محمد أَبُو شجاع الأرغياني،۳/۲۳۲ تا ۲۳۳
عَبْد اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ محمد الفرح بْن فروخ القزويني الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي زرعة ويعرف بابن متويه، فقيه حافظ عالم بالأنساب والتواريخ ، نک: ۳/۲۳۶ تا ۲۳۷
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ محمد بْن جعفر بْن العباس بن حبيب بن عبيد ابن كثير بْن فروخ بْن زاذان فروخ الكاتب أَبُو القاسم الضرير الصوفي بغدادي (بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ فِي دَارِهِ بِقَزْوِينَ)، نک: ۳/۲۴۶.
عَلِيُّ بْنُ أَحْمَد بْنِ يَعْقُوبَ بْن الفضل بْن يوسف الفامي أَبُو الحسن القزويني، نک: ۳/ ۳۳۶
علي بْن الحسين بْن أَحْمَد بْن جابارة الدلكي أَبُو الفرج علي بْن الحسين بْن أَحْمَد التاني، از راويان الحافظ أَبُو بكر الجعابي (بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِقَزْوِينَ فِي مَسْجِدِ ابْنِ الأُشْنَانِيِّ طَرِيقَ الصَّامِغَانِ)، نک: ۳/ ۳۵۷
علي بْن العباس بْن محمد بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد بْن زيد بْن علي بْن الحسين بْن علي بْن أبي طالب أَبُو الحسن الزيدي ويعرف بعلي بْن أبي طالب، نک: ۳/ ۳۸۱ تا ۳۸۲
علي بْن عيسى بْن الحسين بْن القاسم بْن دينار الكندري أَبُو الحسن القزويني أخو أبي غانم الحسين بْن عيسى الكندري الصوفي، نک: ۳/ ۳۹۲
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارٍ بْن عَبْد اللَّه القزويني أبو الحسن الصوفي ساكن مكة، روايت در مَكَّةَ، ۳/ ۳۹۸
عيسى بْن أحمد بْن وردان أَبُو يحيى العسقلاني ويعرف بابن البغدادي (وعسقلان محلة من بلخ)، از راويان القاضي عَبْد الْجَبَّارِ بْنُ أَحْمَد قَاضِي الْقُضَاةِ، نک: ۳/ ۴۷۱
مُحَمَّد بْن الحسن بْن جعفر بْن أَحْمَدَ بْن شمة الدهخدا أبو عَبْد اللَّه القزويني ( بِقَرَاءَتِي عَلَيْهِ فِي شَارِعٍ طَرِيفٍ بِقَزْوِينَ)، ۱/۲۴۶
مُحَمَّد بْن الحسن بْن جعفر بْن مُحَمَّد بْن عبدك بْن ثابت بْن زيد الطيبي، ابْنِ أَبِي الطَّيِّبِ، أبو الفرج بْن أبي مُحَمَّد، از راويان القاضي أبو بكر الجعابي (بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِقَزْوِينَ عَلَى بَابِ دُكَّانِهِ)، ۱/ ۲۴۶ تا ۲۴۷
مُحَمَّد بْن الحسن بْن عَبْد الرزاق بْن مُحَمَّد بْن علي بْن خسرو ماه أبو الحسن الكرومي القزويني المعروف بمدوار از راويان الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ الْجِعَابِيُّ ( بِقَرَاءَتِي عَلَيْهِ فِي جَامِعِ قَزْوِينَ)، نک: ۱/ ۲۴۹
مُحَمَّد بْن الحسن بْن علي بْن إبراهيم بْن سلمة القطان أبو سعيد (فِي دَارِهِ بِقَزْوِينَ)، نکک ۱/ ۲۴۹
مُحَمَّد بْن الحسين بْن هلال بْن إسحاق الخدامي أبو عمر الثغري، ۱/ ۲۶۹
أَحْمَد بْن مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ ماك أَبُو ذر الْقَزْوِينِيّ الفقيه (بِقِرَاءَتِهِ عَلَيْهِ بِقَزْوِينَ فِي مَسْجِدِهِ)، ۲/ ۲۴۰
أَحْمَد بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّد بْن علي بْن عَبْد العزيز الدلال أَبُو الفتح الحنبلي، از راويان القاضي أبو بكر الجعابي، ۲/ ۲۴۵
الحسن بْن الحسين بْن جمشاد الفقيه أَبُو بكر القزويني، نک: ۲/ ۴۰۵
الحسين بْن عِيسَى بْن الحسين بْن القاسم بن دينار أبوغانم الكندري الصوفي، نک: ۲/ ۴۵۶
الحسين بْن مُحَمَّد بْن الحسن بن أحمد المقرىء أَبُو علي الضرير الْقَزْوِينِيّ (بِهَا فِي مَسْجِدِهِ بِطَرِيقِ الرَّيِّ)، ۲/ ۴۵۸
زاذان بْن عَبْد اللَّه بْن زاذان أبو عمر القزويني ، روايت در سال ۳۸۵ ق، ۳/ ۲۳
زيد بْن محمد بْن حمزة بْن أَحْمَد بْن جعفر بْن مُحَمَّد بْن زيد بْن علي ابن الحسين بْن علي بْن أبي طالب الزيدي أَبُو العشائر القزويني أخو السيد حمزة بْن محمد سمع أبا منصور القطان، ۳/ ۲۹
سَعِيدُ بْنُ جَعْدَوَيْهِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ فَيْلانَ الْفَقِيهُ أَبُو الْحُسَيْنِ الْقَزْوِينِيُّ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْمُعْتَبِرِينَ [رافعي می نويسد: سمع أمالي القاضي عَبْد الجبار بْن أَحْمَد منه فِي عشرين جزأ بَعْضُهَا بِالرَّيِّ وَبَعْضُهَا بِقَزْوِينَ فِي سنتي ثمان وتسع وأربعمائة]، نک: ۳/ ۴۰
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَحْمَد بْنِ إبراهيم بْن أحمد الخبازي أَبُو القاسم الصوفي القزويني، نک: ۳/ ۱۴۰ تا ۱۴۱
عَبْد اللَّه بْن إسماعيل بْن يوسف بْن يعقوب بْن سليمان بن يوسف بن داؤد بْن سليمان الحبان أَبُو طاهر المقرئ ( بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ فِي جَامِعِ قَزْوِينَ)، ۳/ ۲۲۱
عَبْد الواحد بْن الحسن بْن الحسين بْن حمشاد الفقيه، ۳/ ۲۷۵
عُثْمَانُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْن إسحاق بْن مُحَمَّد بْن يونس بْن عثمان بْن عبيد اللَّه بْن يزيد بْن البراء بْنِ عَازِبٍ الأَنْصَارِيُّ أَبُو عَمْرٍو القزويني، نک: ۳/ ۲۹۶ تا ۲۹۸ ( وحدث عَنْهُ أبو سعد السمّان فقال ثنا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ إِسْحَاقَ بْن مُحَمَّد بْن إسحاق بْن محمد البيع القزويني يعرف بابن أبي تيمار).
أَبُو سَعِيدٍ عُثْمَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَد الْكِسَائِيُّ (بِقَزْوِينَ فِي الْبَزَّازِينَ باب الْمَدِينَةِ)، ۳/ ۳۰۰ تا ۳۰۱
علي بْن الحسين بْن علي بن الحسين المقرىء الشروطي أَبُو الحسن الأعلم الكرجي (بِقَزْوِينَ باب الْجَامِعِ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ)، ۳/ ۳۵۸
علي بْن مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّهِ بْن الحسن بْن سلمان المؤدب الديالاباذي أَبُو الحسن ( بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِقَزْوِينَ فِي الْمَدِينَةِ الْكَبِيرَةِ)، ۳/۴۱۰
عِيسَى بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عِيسَى الْمَرْزُبَانُ الدَّقَّاقُ أبو القاسم المنجم، از راويان أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ الْجِعَابِيَّ الْقَاضِيَ ( بقراأتي عليه في داره بقزوين يرشق القتطن)، ۳/ ۴۷۱ تا ۴۷۲
الفتاح بْن القاسم بْن مُحَمَّد بْن أحمد بْن منصور القطان القزويني أبو العتاهية ين أبي طلحة بْن أبي منذر الخطيب، نک: ۴/ ۱۹
المحسن بْن الحسن بْن عَبْد اللَّه بْن علي بْن مُحَمَّد بْن عمر الراشدي أبو الفتح القزويني (من الشيوخ المكثرين جمعا وكتبة وسماعا وسفرا)، ۴/ ۶۴ تا ۶۶
المحسن بْن مُحَمَّد بْن حمزة بْن مُحَمَّد بْن أَحْمَدَ بْن جعفر بْن مُحَمَّد بْن زيد بْن علي بْن الحسين بْن علي بْن أبي طالب أبو طاهر الزيدي، ۴/ ۱۴۱
أبو بكر محمد بن إسحاق بن محمد السقطى (في جامع الأبلة)؛ نک: ۲ / ۲۹۸ تا ۲۹۹


مشايخ او در منابع ديگر:
‏ أبو طاهر الحسين بن محمد بن الحسين بن عامر بن احمد معروف به ابن خراشة الأنصاري الخزرجي المقري الآبلي، إمام جامع دمشق درگذشته ۴۲۸ ق، نک: بلدان ياقوت، ۱/ ۵۰
محمد بن أحمد ابن إسماعيل بن علي ( يا بن محمد) البرزي المقري الصوفي، نک: معجم البلدان، ج‏۱، ص: ۳۸۳
ابراهيم بن هبة اللّه بن إبراهيم أبو إسحاق القرشي الطرابلسي المرقاني، در بلدان، ۵/۱۰۹ محمد بن عمر بن أحمد بن جعفر أبو الفتح التميمي اليبرودي، بلدان، ۵/ ۴۲۷
عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مهدي بن خشنام بن النعمان بن مخلد الفارسي، أبو علي، در معجم الشيوخ، نک: ذيل تاريخ بغداد، ابن النجار البغدادي، ج ۱ - ص ۷۲
عبيد الله بن عبد العزيز بن العباس بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر ابن عبيد الله بن محمد بن مروان ، يعرف بابن رزق ، أبو القاسم البغدادي در معجم الشيوخ، نک: ذيل تاريخ بغداد - ابن النجار البغدادي - ج ۲ - ص ۵۰
علي بن أحمد بن محمد ، بن عبد العزيز المحور ، أبو الحسن بن أبي الطيب الشاهد : من أهل عكبرا ، در معجم الشيوخ، نک: ذيل تاريخ بغداد - ابن النجار البغدادي - ج ۳– ۹۳
علي بن أحمد بن محمد بن الفضل بن الوازع ، أبو الفرج الدلال ، المعروف بالبشاري : من ساكني باب الطاق ، نک: ذيل تاريخ بغداد - ابن النجار البغدادي - ج ۳ - ص ۹۵ – ۹۶
علي بن يعقوب بن محمد ، أبو الحسن الصوفي البغدادي : غلام ابن العجمية ، در معجم الشيوخ، نک: ذيل تاريخ بغداد - ابن النجار البغدادي - ج ۴ - ص ۲۰۰
عمر بن خلف بن إسحاق ، أبو حفص الباقلاني المؤذن : من أهل جرجرايا من نواحي النهروان، نک: ذيل تاريخ بغداد - ابن النجار البغدادي - ج ۵ - ص ۵۰ - ۵۱
عمرو بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن يعقوب ، أبو الفضل النسوي، نک: ذيل تاريخ بغداد - ابن النجار البغدادي - ج ۵ - ص ۱۳۸
الحسن بن محمّد بن يحيى، أبو محمّد، المعروف بابن الفحّام الشافعي (د. ۴۰۸ ق)، نک:تاريخ بغداد خطيب بغدادي، ۷/ ۴۳۶ و ج‏۲، ص: ۱۲۲
الحسن بن عبد اللّه بن سهل بن سعيد بن يحيى‏ بن مهران، أبو هلال اللغوي العسكري، نک: معجم الأدباء، ج‏۲، ص: ۹۱۸ تا ۹۱۹
کوهي بن الحسن، نک: تذکرة الحفاظ، ۳/ ۱۱۲۳
أحمد بن إبراهيم بن فراس در مکه؛ نک: تذکرة الحفاظ، ۳/ ۱۱۲۳
أبو الحسن على ابن محمد بن عمر بن العباس إملاء در ري، نک: الأنساب سمعاني: ۱۰/ ۲۰۷
ابو القاسم علي بن محمد بن عيسی البزّار الحصيري بقراءتي عليه، نک: محاسن الأزهار، ص ۵۸۵
علي بن محمد المرزي، نک: الجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع، ۲/۱۰۲
أبو الحسين أحمد بن محمد بن محمود در تستر (مسند أبي حنيفة از ابن خسرو، ۱/ ص ۱۷۴)
أبو علي الحسين بن علي بن محمد بن إسحاق بن سنان الدمشقي ، همان، ۲/ ۵۰۲ ؛ ۵۰۳ ( يا به صورت: أبو علي الحسن بن علي بن محمد بن إسحاق بن سيار الدمشقي، ۲/ ۵۰۵)
علي بن أحمد بن عبد الله ابن حزام (همان، ۲/ ۸۴۰)
محمد بن يحيى بن مهدي أبو عبد الله الجرجاني الْفَقِيه (د. ۳۹۸ ق)، فقيه حنفي که از شاگردان ابو بکر رازي جصاص بوده، روايت سمّان از او در معجم الشيوخ خود، نک: الجواهر المضيّة ابن ابي الوفاء، ۲/ ۱۴۳ ، سمّان از او در معجم الشيوخ روايت می کرده است.
محمد بن عبد الله بن الحسين الدمشقي النحوي [المعروف بابن الدوري]، د. ۴۲۱ ق، نک: لسان الميزان ۷/ ۲۶۵ چاپ ابو غده


مشايخ سمّان در روايتهای دو کتاب امالي اثنينية و خميسية مرشد بالله از او:
أَبُو الْحُسَيْنِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْوَبَرِي (بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ فِيْ (خَانِ الْفَرَايِيْنِ)،/ فِيْ خَانِ الْفَرَانيِينِ/ القرابين)، راوی از ابو بکر ابن الجعابي (نک: امالي الاثنينية مرشد بالله)؛
روايت از أبو الحسين أحمد بن علي بن محمد النجار العدلي وأبو الحسين الحسن بن علي بن جعفر بن أبي بكر السني، وأبو الحسن أحمد بن الحسن بن محمد بن علي أحمد الثلاج، وأبو نصر الحسين بن علي بن أبي بكر السني، وأبو الحسن أحمد بن الحسن بن محمد بن علي العطار المكتبي، وأبو الحسن علي بن محمد بن حمشاذ، همگی از القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن سلم بن البراء الجعابي (نک: امالي خميسية تأليف مرشد بالله).
أبو الحسن علي بن محمد بن عمر بن العباس القصار (قراءة عليه سنة ثمان وثمانين)؛ همان منبع.
أبو اليقظان عمار بن عبد الرحمن المؤدب و أبو عمر عثمان بن محمود بن سعيد الأرسوقي، همانجا
الحسين بن عبد الله بن أبي كامل در طرابلس، همانجا
أبو النمر أحمد بن عبد الرحمن بن قابوس، همانجا
أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن القاسم بن الصلت بن المحبر (بقراءتي عليه في الجانب الشرقي في داره)، همانجا

پنجشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۴۵
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت