آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون با عنوان Visiting Professor، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های 2015 تا 2017 حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال 1349 شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال 1367 به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال 1381 ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين 1388 از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال 1388 به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.


Hassan Ansari is a Visiting Professor at the Institute for Advanced Study (Princeton). He received his Ph.D. from EPHE (Sorbonne-Paris) in Philosophy. Prior to EPHE, he studied Arabic literature, Quranic exegesis and hadith, Islamic theology, Islamic philosophy, mysticism, and law in Qom and Tehran. He has published various books and many articles in Persian, Arabic, French, and English, including L’imamat et l’Occultation selon l’imamisme: Étude bibliographique et histoire des textes (Leiden: Brill, 2017); Studies in Medieval Islamic Intellectual Traditions (with Sabine Schmidtke) (Lockwood Press, 2017); Al-Šarīf al-Murtaḍā’s Oeuvre and Thought in Context: An Archaeological Inquiry into Texts and Their Transmission (with Sabine Schmidtke) (in press); and Caliphate and Imamate: Selected Political Works from the Islamic Tradition, Cambridge University Press (with Nebil Husayn) (forthcoming).
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۷۶۳٫۰۳۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۵۸ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۷۳۳
بازدید از این یادداشت : ۱٫۰۹۰

پر بازدیدترین یادداشت ها :

چند نسخه ای را در اين يادداشت معرفی می کنم که به تازگی در کتابخانه سليمانيه و در مجموعه های مختلف آن ديده ام و يادداشتهايی برای استفاده شخصی از اطلاعات آن نسخه ها فراهم کرده ام:
۱- نسخه آيا صوفيا، ش ۳۳۸۱ از کتاب کشف الغمة اربلي، نسخه ای بر اساس نسخه کتابت شده به وسيله محمد بن محمد بن حسن بن الطويل الحلي الصفار و با کتابت متأخرتر در تبريز به وسيله حسين بن محمد بن يحيی الزيدي الحسيني در ۵ جمادی الآخر سال ۸۹۲.
۲- نسخه لاله لی، ش ۷۵ از کتاب الاسئلة (القرآنية) السديدة والأجوبة المفيدة للامام المحقق عبدالوهاب بن محمد النيسابوري از سنه خمس و خمسين و؟ :شايد ۵۵۵ ق
۳- نسخه داماد ابراهيم، ش ۳۹۱ از کتاب الکلم الفارقيّة في الحکم الحقيقيّة
يادداشت روی نسخه: من کتب علي بن محمد بن الحسن البيهقي أعانه الله علی طاعته
و نيز: قرأت هذه المجلّدة من کلام الشيخ الامام العالم العابد الزاهد سحبان البيان سلطان العلماء والحکماء أبي عبدالله محمد بن عبدالملک الفارقي رضي الله عنه بمدينة السلام دام بها بهاء الاسلام في جامع القصر الشريف أعز الله مجدها (؟) عليه بها وذلک في سنة تسع وخمسين وخمس مائة هجرية حامدا لله ومصليا علی نبيّه محمّد وآله ومسلّما
وکتب محمد بن أبي جعفر بن الحسن بن فادار بخطه في تاريخه
صح ذلک وکتب محمد بن عبدالملک الفارقي ؟ وأجزت للمذکور ؟؟ عني جميع ما سمعه مني ...؟
در برگ ۱۴۰ الف در آخر نسخه: بلغنا قراءة عليه رضي الله عنه في رجب سنة تسع وخمس وخمس مائة هجرية بمدينة السلام في جامع القصر الشريف.
درباره الفارقي (د. ۵۶۴ ق)؛ نک: ذيل ابن الدبيثي، مختصر ذهبي، ص ۳۹؛ تاريخ الاسلام ذهبي، ۳۹/۲۱۰.
۴- نسخه مراد ملا، ش ۳۱۷ : کتاب نکت القرآن في أنواع الأحکام المنبئة عن اختلاف الأنام
تأليف الشيخ الإمام أبي أحمد محمد بن علي الفقيه الکرجي المعروف بالقصّاب رحمه الله؛
تفسيری است از آيات که در آن از فوائد هر آيه در رد بر فرق مخالف بحث کرده و خاصه در رد بر معتزليان و قدريه و جهمية و مرجئه (برای نويسنده و ديگر آثار او، درگذشته در حدود سال ۳۶۰ق، نک: تذکرة الحفاظ، ۳/۹۳۸ تا ۹۳۹؛ سير ذهبي، ۱۵/ ۳۸۹؛ هدية العارفين، ۲/۴۷).
کتابت نسخه در شعبان ۵۹۳ ق. کتاب مفيدی است خاصه که نويسنده اش دانشمندی از نيمه اول سده چهارم است.
۵- نسخه ای از التضرعات در ادعيه از ابن معمار صوفي، گويا نويسنده الفتوة و البته نه ابن المعمار شيعی نويسنده کشکول، در جار الله افندي، ش ۹۹۴
شنبه ۴ تير ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۵۷
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت