آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون با عنوان Visiting Professor، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۶۱۸٫۷۵۱ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۷۵ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۵۶۹
بازدید از این یادداشت : ۱٫۹۸۱

پر بازدیدترین یادداشت ها :
شايد حدود شش ماهی می شود که نويسنده اين سطور اين نيت و قصد را در همين سايت "بررسيهای تاريخی" اعلام کرده است که می خواهد در ذيل عنوان "از ره آورد يمن" و در سلسله مقالاتی مجموعه يادداشتهای خود را از نسخه های خطی کتابخانه های خصوصی و عمومی يمن در اين سايت معرفی کند. لازم به توضيح است که بخش اعظم آنچه از نسخه های خطی ياد شده در طول سالهای گذشته يادداشت کرده ام به کار کتابهای چهارگانه ای که اسامی آنها را پس از اين بازگو می کنم آمده است و شايد نيازی به تکرار آنها در اينجا نباشد؛ اما از آنجا که آن فوائد و يادداشتها که در شکل اوليه آن به صورت چندين دفتر يادداشت فراهم آمد، گاه شامل مطالبی تکميلی است که در آن کتابهای چهارگانه دست کم در شکل کامل آنها بازتاب نيافته است، بنابراين بی فايده نمی دانم به همان شکل اوليه در مقالاتی ذيل عنوان ياد شده منتشر گردند؛ شايد نکاتی از آنها به کار کسی آيد و شايد هم اهل اطلاع نکته ای را در حاشيه مطالب متذکر شوند که به کار اين بنده خداوند آيد. به هر حال اين نيت اوليه تاکنون به مرحله عمل نيامده است؛ در چند ماه اخير نويسنده اين سطور به کاری ديگر مشغول بود و فرصت برای ارائه اين يادداشتها فراهم نبود؛ تا اينکه توفيقی حاصل شد و بخشی از اين يادداشتها را دوستی نازنين که همواره زحمت ماشين نويسی مقالات حقير بر عهده اوست آماده انتشار نمود. حال اگر خداوند ياری دهد از اين پس بخشهای مختلف اين مجموعه در اين سايت منتشر خواهند شد. پيش از انتشار البته بايد نگاهی به اين مطالب تحرير شده از سالهای دورتر بياندازم شايد موردی نيازمند اصلاح و يا تکميل و تحشيه باشد. بنابراين اگر فرصت تحقق اين جزء اخير هم فراهم گردد انشاء الله اين مجموعه را به تدريج در همينجا انتشار خواهم داد. اصولا آنچه در اين سايت از سوی نويسنده اين سطور منتشر می شود عمدتا متکی است بر مجموعه يادداشتها و مطالعات و مقالاتی که در دهه هفتاد سامان گرفته و پس از آنکه ابتدائا تايپ می شوند مطالبی در حد ضرورت به آنها اضافه می شود و منتشر می گردد. عمده آنچه تاکنون منتشر شده از اين قبيل است الا ما شذّ و ندر. در کنار اين مجموعه مقالات و يادداشتها نويسنده اين سطور چند کتاب در دست آماده سازی نهايی دارد که آنچه متعلق به مطالعات زيدی شناسی در ايران و يمن است، و با يادداشتهای پيشگفته درباره نسخه های يمن مرتبط است از اين قرار است:
۱- روابط فرهنگی و علمی ميان ايران و يمن از سده سوم تا پايان دوره صفوی
۲- مناسبات ميان زيديه و اماميه: انديشه در بستر تاريخ
۳- زيديه ايران: تاريخ رجال دينی و ادبيات مکتوب زيدی در ايران
۴- زيديه: تاريخچه و منابع باورهای مذهبی /کلامی و دستگاه حقوقی
از اين ميان کتابهای اول و سوم بيشتر متکی بر نسخه های خطی اند و گردآمده از فوائدی اند که در دفاتر يادشده به گونه مواد اوليه از سالها پيش فراهم آمده است. البته در تحرير نهايی اين چهار کتاب همه جا کوشش شده است تا هر جا که اطلاعی از نسخه ای خطی ارائه شده و همينک آن نسخه خطی به صورت تحقيقی انتشار يافته است ارجاعات مطالب به کتابهای چاپی تغيير کنند. هر چهار کتاب افزوده هايی در پايان خود دارند که شامل انتشار اسناد و بخشهايی از آثار و منابع مربوطه است که سعی شده بر اساس يک يا چند نسخه خطی تا آنجا که مقدور بوده است، تحقيقی انتقادی از آنها ارائه گردد. کوشش نويسنده اين سطور اين است که اين چهار عنوان کتاب همگی با هم و در يک مجموعه چهار جلدی منتشر شوند. به هر حال اميدوارم اگر يادداشتهايی که از اين پس در اين سايت منتشر می شوند حاوی نکته هايی بودند که نظری و يا پيشنهادی از سوی خوانندگان محترم را در پی داشتند آن موارد را بر نويسنده دريغ ندارند تا انشاء الله از آن نکات در انتشار اين مجموعه چهار جلدی بهره گرفته شود.
پنجشنبه ۷ شهريور ۱۳۸۷ ساعت ۵:۰۰
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت