آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون با عنوان Visiting Professor، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۶۲۲٫۹۴۸ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۸۰ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۵۷۰
بازدید از این یادداشت : ۶۹

پر بازدیدترین یادداشت ها :


محقق فاضل جناب حسين نجفی کتابی منتشر کرده با عنوان بالا که خواندنش در هفته گذشته اوقات من را خوش کرد. کاری بايسته و شايسته در خصوص ميرداماد، حکيم و فقيه و عالم ممتاز شيعه در عصر صفوی. مؤلفات معروف ميرداماد تاکنون بارها موضوع کتابشناسی و تصحيح و تحقيق قرار گرفته است، با اين وصف اين کتاب از لونی ديگر است. تتبعی است بسيار ارزشمند در لا به لای نسخه های خطی برای يافتن مستنسخات و حاشيه نويسی ها و بازخوانی های ميرداماد در آثار گذشتگان و گردآوری يادداشت های فلسفی و فقهی و رجالی و اجازات ميرداماد. محقق فاضل در اين کتاب وعده داده است تا تمامی يادداشت ها و تعليقات رجالی ميرداماد در مطاوی نسخه های خطی را هم فراهم کند و به دست چاپ بسپارد. اين کتاب بايد نمونه کار در مورد ده ها دانشمند ديگر ايران و تشيع قرار گيرد: گردآوری يادداشت های غير مدونه عالمان گذشته و بازخوانی تعليقات و فوائدی که در مراحل مختلف زندگی و فراخور نيازهای گوناگون بر کتاب های گذشتگان می نگاشته اند.

مجموعه رسائل شهيد ثانی هم که سال ها پيش به وسيله استاد رضا مختاری منتشر شد چنين ويژگی را دارد. تلاشی است برای گردآوری همه فوائد و يادداشت ها و نوشته های پشت نسخه ای منسوب به شهيد ثانی.

نمونه ديگری را بد نيست اينجا ذکر کنم: از شيخ بهایی علاوه بر آثار و تأليفات مستقل و شروح و تعليقات مشهورش صدها نسخه خطی می شناسيم که گواهی تملک آنها از سوی او را در اختيار داريم و در لا به لای اين نسخه ها صدها اجازه و يادداشت و تعليقه و فائده ديده می شود. کافی است که تنها به نسخه های موجود در کتابخانه مجلس بنگريد تا اندکی به میزان و اهمت این یادداشت ها پی ببرید. متأسفانه معمولا وجود اين فوائد و تعليقات در ميان نسخه ها وسيله فهرست نويسان گزارش نمی شود. کار سختی هم هست و واقعا تنها از عهده گروهی از محققين و بل گروه هایی از محققين تراث پژوه بر می آيد. همانند مورد ميرداماد و شيخ بهایی ما بسيار داريم. از بسياری از حکمای اصفهان و طهران حواشی و تعليقات و فوائد قابل اعتنا بر روی نسخه های خطی موجود در کتابخانه مجلس موجود است. دفاتری در اين کتابخانه هست جنگ مانند که در آن فوائد تاريخی و علمی کم نيست (هفته گذشته يک دفتر بزرگ از یادداشت های فقيه برجسته طهران عصر ناصری سيد محمد صادق طباطبایی می ديدم که شايسته انتشار است) . انتشار آثاری مانند کتاب آقای نجفی می تواند ما را با اين ميراث عظيم آشنا کند. کتاب اوراق پراکنده از مصنفات ميرداماد حقيقتا شايسته تقدير است.
پنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۹:۴۷
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت