آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون با عنوان Visiting Professor، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۶۱۰٫۲۲۸ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۵۲ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۵۵۲
بازدید از این یادداشت : ۳٫۱۴۸

پر بازدیدترین یادداشت ها :

 

۱- کتب سير زيديان

در دو مقاله ای که يکی در رابطه با الافادة هاروني و ديگری در رابطه با تاريخ مسلّم لحجي سالها پيش در ايران منتشر کردم، در رابطه با اهميت ژانر ادبی "سير/سيرة" نويسی در ميان زيديه و اهداف آن مطالبی را ارائه شد.

در اين دو مقاله نمونه هايی از کتب سيره زيديه را معرفی کردم. از مهمترين و کهنترين نمونه ها که هم اکنون نيز در اختيار است،‏ سيرة الإمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم است با روايت علي بن محمد بن عبداللَّه العباسي العلوي که وسيله سهيل زكار [ط (۲) ۱۴۰۱هـ/۱۹۸۱م.دار الفكر بيروت: لبنان] منتشر شده است. نيز بايد از نمونه های کهن ديگری که به چاپ رسيده، به سيرة الإمام القاسم العياني(۳۱۰‏-۳۹۳هـ) ازحسين بن أحمد بن يعقوب (ت ق ۴) (تحقيق عبداللَّه بن محمد الحبشي)، سيرة الاميرين الجليلين ربعي (تحقيق رضوان السيد) و سيرة الإمام عبداللَّه بن حمزة (السيرة المنصورية) از أبي فراس بن دعثم [تحقيق د.عبدالغني محمود عبدالعاطي ط (۱). عام ۱۴۱۴هـ/۱۹۹۳م. دار الفكر المعاصر.بيروت:لبنان] اشاره کرد. در مورد امامان زيدی ايرانی مهمترين نمونه سيرة المؤيد الهارونی از المرشد بالله است که به تازگی به چاپ رسيده است. در اينجا برخی نمونه های ديگر را فهرست وار معرفی می کنم. شماری از اين کتابها يا منتشر شده اند و يا در آستانه انتشارند و به هر حال از اکثريت آنها نسخه های خطی در اختيار است:
۱- سيرة الإمام أحمد بن الحسين أبو طير (۶۱۲‏-۶۵۶هـ) از يحيى بن قاسم بن يحيى بن حمزة.

۲‏- سيرة الإمام أحمد بن سليمان (۵۰۰‏-۵۶۶هـ) از سليمان الثقفي(ت ق ۶هـ). نسخة مكتبة الأوقاف، سال (۱۰۴۴هـ)، رقم (۲۱۲۸)، در برگهای (۱۴۶‏-۲۴۴).

۳‏- سيرة الإمام المنصور أحمد بن هاشم بن المحسن الويسي المتوفى سنة (۱۲۶۹هـ): از محمد بن علي وحيش (ت ۱۲۷۵هـ) (تهذيب سيره ای که آن را محمد بن إسماعيل الخباني نوشته است).

۴‏- سيرة الإمام المنصور أحمد بن هاشم بن المحسن الويسي از محمد بن إسماعيل الخباني (ت ق ۱۲هـ).

۵‏- سيرة الإمام الناصر أحمد بن يحيى بن الحسين (ت ۳۲۵هـ) از عبداللَّه بن عمر الهمداني. در ضمن قسمتی از اخبار مسلم اللحجي منتشر شده است.

۶‏- سيرة الإمام أحمد بن يحيى المرتضى: (كنـز الحكماء وروضة العلماء في سيرة أحمد بن يحيى المرتضى) از فرزندش الحسن بن أحمد.

‏۷- سيرة المتوكل على اللَّه إسماعيل بن القاسم بن محمد (۱۰۱۹‏-۱۰۸۷هـ): تحفة الأسماع والأبصار بما في السيرة المتوكلية من الأخبار از مطهر بن محمد بن أحمد الجرموزي (۱۰۰۳‏-۱۰۷۶هـ) ، چاپ شده.

۸‏- سيرة الإمام الحسن بن علي بن داود (إمام يمن از سال ۹۸۶ إلى ۹۹۳). از أحمد بن شايع اللوزي الدعامي (متوفی بعد از سال ۹۹۳هـ).

۹‏- سيرة الإمام شرف الدين از محسن بن محمد الزريقي الهمداني (۸۹۶‏-۹۶۰هـ)، نسخة المؤلف در مكتبة آل الغالبي در صعدة.

۱۰‏- سيرة الإمام صلاح الدين محمد بن علي (ت ۷۹۳هـ) از علي بن سليمان الحمزي (ت ق ۹هـ).

۱۱‏- سيرة الإمام المنصور علي بن صلاح بن محمد بن علي: (۷۰۵‏-۷۷۳هـ) از يحيى قاسم العلوي (ت بعد ۸۱۵هـ) نسخه آن موجود است.

۱۲‏- سيرة الإمام علي بن محمد بن يحيى بن منصور، المهدي لدين اللَّه (۷۰۵‏-۷۷۳هـ) از إسماعيل بن إبراهيم بن عطية.

۱۳‏- سيرة الإمام علي بن المؤيد بن جبريل (۷۴۶‏-۸۳۶هـ) از محمد بن عزالدين المفتي. نسخه ای در مكتبة عبد اللَّه بن الإمام الحسن بن يحيى القاسمي.

۱۴‏- سيرة الإمام القاسم بن محمد بن علي (الدرة المضيئة في السيرة القاسمية ، نام ديگر: النبذة المشيرة إلى جمل من عيون السيرة) از مطهر بن محمد بن أحمد الجرموزي. چاپ شده.

۱۵‏- سيرة المتوكل المحسن بن أحمد بن محمد الشهاري (ت ۱۲۹۵هـ): النفحات المسكية بالأسانيد القوية والسيرة المتوكلية والتراجم البهية از محمد بن إسماعيل الكبسي (۱۲۲۱‏-۱۳۰۸هـ).

۱۶‏- سيرة الإمام المنصور محمد عبداللَّه الوزير(۱۲۱۷‏-۱۳۰۹هـ): تحفة الفكر ونزهة النظر في سيرة الإمام المجدد على رأس المائة الثالثة عشر از عبداللَّه بن علي العنسي (ت ۱۳۰۱هـ).

۱۷‏- سيرة الإمام المتوكل المطهر بن محمد بن سليمان الحسني الذماري(۸۰۱‏-۸۷۹هـ) ازمؤلفی مجهول. نسخه خطی از سال (۱۱۰۰هـ) در (۴۹) برگ در کتابخانه آمبروزيانا (ميلان/ ايتاليا).

۱۸‏- سيرة الإمام الهادي الحسن بن يحيى از عبد اللَّه بن الحسن القاسمي.

‏۱۹- البراهين المضيئة في السيرة المنصورية (سيرة الإمام المنصور الحسين بن القاسم) (ت ۱۱۶۱هـ) از الحسين بن الحسين بن صالح الروسي الأهنومي (ت بعد۱۱۶۱هـ).

۲۰- بلوغ الأمنية في السيرة المتوكلية (سيرة المتوكل القاسم بن الحسين (ت ۱۱۳۹هـ) از حسين بن حسين بن صالح الروسي الأهنومي (ت بعد۱۱۶۱هـ).

۲۱- درر نحور الحور العين في سيرة المنصور علي وأعلام دولته الميامين از لطف اللَّه بن أحمد جحاف (۱۱۷۹‏-۱۲۴۳هـ)

۲۲‏- الدر المنثور في سيرة الملك العادل المشهور: سيرة الإمام عزالدين بن الحسن(۸۴۵‏-۹۰۰هـ) از محمد بن صلاح الحسني(ت ق ۱۰هـ).

۲۳- السلوك الذهبية في خلاصة السيرة المتوكلية اليحيوية (سيرة الأمير شرف الدين) از محمد بن إبراهيم بن المفضل

۲۴- عقود (قلائد) الجواهر في سيرة الإمام الناصر (المهدي صاحب المواهب ت ۱۱۳۰هـ) از أحمد بن محمد الضبوي (ت ۱۱۱۶هـ).

۲۵- كاشفة الغمة في الذب عن إمام الأئمة، از هادي بن إبراهيم الوزير(۷۵۸‏-۸۲۲هـ).

۲۶‏- كريمة العناصر في الذب عن الإمام الناصر: صلاح الدين بن محمد بن علي، از الهادي بن إبراهيم الوزير

‏۲۷- نزهة البصائر في سيرة الإمام الناصر: محمد بن أحمد بن الحسن صاحب المواهب (۱۰۴۷‏-۱۱۳۰هـ) از محمد بن الحسين المرهبي (منظومة)، شرح آن از زيد بن صالح بن أبي الرجال.

۲۸- النفحات المسكية بالأسانيد القوية والسيرة الإمامية المتوكلية في سيرة الإمام المتوكل على اللَّه المحسن بن أحمد (۱۲۷۱‏-۱۲۹۵هـ) از محمد بن إسماعيل بن محمد بن يحيى الكبسي (۱۲۱۱‏-۱۳۰۸هـ).

۲- منابع تاريخی و رجالی زيديه

زيديان با وجود اينکه در طول تاريخ همواره به عنوان يک اقليت در ايران، عراق و به ويژه يمن حضور داشته اند، اما به دليل اهتمام امامان آنان به انواع دانشها و نيز به دليل نيازمندی آنان به عنوان متوليان حکومت مذهبی و ضرورتهای طبيعی حکومت در پرورش دانشهای دينی و امکاناتی که بدين سبب برای آنان فراهم بوده است، در مقايسه با ساير فرق و مذاهب اسلامی، ميراث گسترده ای را از خود به جای گذاشته اند. در اين ميان کتابهای تاريخی و رجالی آنان سهم قابل توجهی دارد و به همين دليل هم اينک ما با شمار بسيار زيادی از کتابهای تاريخی و رجالی زيدی آشنا هستيم که بخش قابل توجهی از آنان به تاريخ يمن و تاريخ امامان زيدی در اين سرزمين مرتبط است و جزييات زيادی را درباره تاريخ احداث تاريخی و مناسبات فرق و مذاهب در اين سرزمين ارائه می دهد. بخشی نيز به تاريخ حضور زيديه در ايران و عراق مربوط است. شماری از اين منابع تاريخی و رجالی زيدی تاکنون به چاپ رسيده، اما عمده آنها هنوز منتشر نشده است. در اينجا تنها به معرفی شماری از اين منابع که کمتر شناخته شده هستند و عمده آنها نيز به چاپ نرسيده و تنها نسخه خطی آنها در اختيار است، می پردازيم:

۱- إجازات الأئمة از أحمد بن سعد الدين المسوري (۱۰۰۷‏-۱۰۷۹هـ)
۲‏- الإحسان في دخول مملكة اليمن تحت عدالة آل عثمان از عبد الصمد بن إسماعيل بن عبد الصمد الموزعي (تأريخ معاصر لليمن في عهد الأتراك من سنة (۹۴۰هـ إلى ۱۰۳۱هـ)، مكتبة علي أميري (۲۳۷۹).
۳‏- اللآلئ المضيئة في أخبار أئمة الزيدية ومعتضدي العترة الزكية ومن عارضهم من سائر البرية از أحمد بن محمد بن صلاح الشرفي(۹۷۵‏-۱۰۵۵هـ)، اختصار شرح البسامة للزحيف همراه حوادث متأخر. اخيرا منتشر شده
۴‏- إنباء الزمن في تأريخ اليمن از يحيى بن الحسين بن القاسم(۱۰۳۵‏-۱۱۰۰هـ)، بخشهايی از آن منتشر شده.
۵- بغية المريد وأنس الفريد إلى أنساب الأئمة الأعلام من ذرية السيد علي بن محمد عامر الرشيد، تأليف عامر بن محمد بن عبداللَّه بن علي الشهيد الحسني (۱۰۶۲‏-۱۱۳۵)
۶- بهجة الزمن ذيل إنباء الزمن از يحيى بن الحسين بن القاسم (۱۰۳۵‏-۱۱۰۰هـ).
۷‏- تأريخ بني الوزير(الفضائل) از أحمد بن عبد اللَّه الوزير. در کتابخانه آمبروزيانا.
۸- تأريخ مسلم اللحجي وطبقات مشاهير اليمن از مسلم بن محمد بن جعفر اللحجي (ت۵۴۵هـ)، بخشهايی از آن منتشر شده.
۹- تحفة الإخوان بسند سيد ولد عدنان از أحمد بن محمد قاطن(ت۱۱۹۹هـ)
۱۰- التحفة العنبرية في المجددين من أبناء خير البرية از محمد بن عبداللَّه بن علي بن الحسين المؤيدي الملقب بأبي علامة (۹۷۲‏-۱۰۴۴هـ).
۱۱‏- تراجم رجال الأزهار از أحمد بن عبداللَّه الجنداري ، چاپ شده
۱۲- الترجمان المفتح لثمرات كمائم البستان از ابن مظفر محمد بن أحمد (۹۲۶هـ/۱۵۱۹م)
۱۳‏- ترويح المشوق في تلويح البروق از أحمد بن الحسن بن أحمد بن حميد الدين(ت ۱۰۸۰هـ). نسخه مؤلف دردار الكتب المصرية (۱۳۶) و نيز نسخه ای ديگر در مكتبة الجامع الكبير (الغربية).
۱۴‏- تكملة الإفادة في تأريخ الأئمة السادة (ذيل كتاب الإفادة للسيد يحيى بن الحسين الهاروني). تأليف يحيى بن علي بن محمد بن مهدي الحبسي (ت بعد ۱۱۰۴)
۱۵- تهذيب الزيادة لتاريخ الأئمة السادة: ذيل عن كتاب تتمة الإفادة للحبسي از علي بن محمد العابر (۱۱۷۷‏-۱۱۸۹هـ) ، نسخه مكتبة الجامع الكبير (المكتبة الغربية -دار المخطوطات).
۱۶- الجامع الوجيز بذكر وفيات العلماء ذوي التبريز از أحمد بن عبداللَّه بن عبد الرحمن الجنداري(۱۲۷۹‏-۱۳۳۷هـ)، مكتبة الأوقافِ صنعاء.
۱۷- الجداول الصغرى المختصرة من الطبقات الكبرى(طبقات الزيدية) از عبد اللَّه بن الحسين القاسمي (۱۳۰۷‏-۱۳۷۵هـ)
۱۸‏- الحدائق المطلعة من زهور أبناء العصر الشقائق (حدائق التحف فيمن تردى برداء الأدب والتحف)از عبداللَّه بن أبي عيسى محمد الكوكباني(۱۱۷۵‏-۱۲۲۴هـ)
۱۹‏- الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية از حميد بن أحمد المحلي(۶۵۴هـ/۱۲۵۴هـ) ، بارها منتشر شده و شهرت زيادی دارد.
۲۰‏- خبر إتحاف النبيه بتأريخ القاسم بن محمد وبنيه از محمد بن علي العمراني (۱۱۹۴‏-۱۲۶۴هـ)، نسخه مكتبة القاضي محمد بن إسماعيل العمراني.
۲۱‏- الدرة المضيئة في أنساب العترة المؤيدية از أحمد بن يحيى العجري.
۲۲‏- دمية القصر الناعته لمحاسن بعض أهل العصر از أحمد بن محمد قاطن.
۲۳‏- الديباج الخسرواني في ذكر أعيان المخلاف السليماني از الحسن بن أحمد بن عبداللَّه بن عبدالعزيز عاكش الضمدي(۱۲۲۱‏-۱۲۸۹هـ).
۲۴‏- ذروة المجد الأثيل في أولاد الإمام علي بن المؤيد بن جبريل از أحمد بن يحيى العجري المؤيدي(ت۱۳۴۷هـ)
۲۵‏- الذهب المسبوك في سيرة سيد الملوك (متضمن أخبار أمير حسين بن علي حيدرة ، درگذشته (۱۲۷۱هـ) از حسن بن أحمد الضمدي عاكش.
۲۶‏- ذوب الذهب بمحاسن من شاهدت في أهل عصري من أهل الأدب از محسن بن الحسن بن القاسم أبو طالب(۱۱۰۳‏-۱۱۷۰هـ)، نسخه مكتبة الجامع الكبير.
۲۷‏- ذيل البسامة از محمد بن إسماعيل (العناية التامة بشرح أنوار الإمام تكملة البسامة)
۲۸‏- روح الروح فيما جرى بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح از عيسى بن لطف اللَّه.
۲۹‏- زهر الكمائم في محاسن العترة من آل هاشم (زهر الإكمال في محاسن أدب العترة) از إبراهيم بن زيد بن علي جحاف (ت۱۱۱۶هـ)، اختصار کتاب ديگرش: اللآلئ والمرجان في ذكر جماعة من الأعيان.
۳۰‏- رياض الأبصار في ذكر الأئمة الأقمار والعلماء الأبرار وشيعتهم الأخيار(أرجوزة) از هادي بن إبراهيم الوزير(ت ۸۲۲هـ)
۳۱- السمط الحاوي الجامع لتراجم علماء بني السماوي از محمد بن محمد السماوي.
۳۲- سمط اللآلئ في شعراء الآل از أبي الحسن إسماعيل بن محمد بن الحسن بن القاسم الحسيني (ت ۱۰۸۰هـ).
۳۳‏- صلة الإخوان في حلية بركة الزمان (سيرة إبراهيم الكينعي) از يحيى بن المهدي، اخيرا چاپ شده.
۳۴‏- طبقات الزيدية الجامع لما تفرق من علماء الأمة المحمدية از إبراهيم بن القاسم بن محمد بن القاسم بن محمد (ت ۱۱۵۳هـ)(۱‏-۳ مجلدات)، الجزء (۳) با تحقيق عبد السلام الوجيه.
۳۵‏- طبق الحلوى وصحائف المن والسلوى از عبد اللَّه بن علي الوزير (۱۰۷۴‏-۱۱۴۴هـ)، تاريخ حوادث از سال (۱۰۴۶هـ) تا (۱۰۹۰هـ).
۳۶‏- طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن (العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر علماء اليمن) از موفق الدين علي بن حسن بن أبي بكر الخزرجي (ت ۸۱۲هـ). در آن اخبار امامان زيدی هم آمده است.
۳۷- عقد الجمان في تراجم علماء ضحيان وما تفرع عن علمائها إلى سائر البلدان از عبدالكريم بن عبد اللَّه بن أحمد العنثري المؤيدي (ت ۱۳۲۹هـ)
۳۸- عقود الدرر في تراجم رجال القرن الثالث عشر از حسن بن أحمد بن عبداللَّه بن عبد العزيز عاكش (۱۲۲۱‏-۱۲۸۹هـ)، نسخ مكتبة الجامع الكبير
۳۹‏- العقيق اليماني في وفيات وحوادث المخلاف السليماني از المطهر بن عبداللَّه الضمدي. منتشر شده است.
۴۰‏- العناية التامة بشرح أنوار الإمامة تكملة البسامة : شرح قصيدة تكملة البسامة في تاريخ اليمن من سنة (۱۱۲۷ إلى سنة ۱۲۹۵هـ) از محمد بن إسماعيل الكبسي (۱۲۱۱‏-۱۳۰۸هـ).
۴۱‏- الفتوحات المرادية في الجهات اليمانية از عبداللَّه بن صلاح بن داود داعر. نسخه به قلم مؤلف در کتابخانه راغب باشا (۹۷۹) ، عکس در معهد المخطوطات العربية (۳۵۶).
۴۲- اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنية از محمد بن إسماعيل الكبسي (۱۲۱۱‏-۱۳۰۸هـ).
۴۳‏- مآثر الأبرار في تفصيل مجملات جواهر الأخبار (شرح البسامة) از محمد بن علي بن يونس الزحيف الصعدي (ت بعد ۹۱۶هـ).
۴۴‏- مختصر نفحات العنبر للحوثي، اختصار عبدالكريم بن عبداللَّه أبو طالب (۱۲۲۴‏-۱۳۰۹هـ).
۴۵‏- المستطاب في تراجم علماء الزيدية الأطياب (طبقات الزيدية الصغرى) از يحيى بن الحسين بن القاسم.
۴۶‏- مشجر في أنساب العترة الطاهرة باليمن از سيد صلاح بن أحمد الجلال (ت ۸۰۵هـ)
‏۴۷- مطلع الأقمار ومجمع الأنهار في تراجم علماء مدينة ذمار از حيدرة الحسني الذماري.
۴۸‏- مطلع البدور ومجمع البحور في تراجم علماء الزيدية از أحمد بن صالح بن أبي الرجال (ت ۱۰۹۲هـ) (۴ مجلد).
۴۹‏- مطمح الآمال في إيقاض جهلة العمال من سنة الظلال از الحسين بن ناصر عبد الحفيظ المهلا الشرفي (ت ۱۱۱۰هـ) ، منتشر شده
۵۰‏- المقصد الحسن والمسلك الواضح السنن از أحمد بن يحيى بن حابس الصعدي (ت ۱۰۶۱هـ)
۵۱‏- مكنون السر في تحرير نحارير السر از يحيى بن محمد المقرائي (ت ۹۹۰هـ) نسخه مكتبة الجامع الكبير.
۵۲- المواهب السنية والفواكه الجنية من أغصان الشجرة المهدوية والمتوكلية (في أنساب من ينتسب إلى الإمام أحمد بن يحيى المرتضى والإمام المتوكل على اللَّه يحيى شرف الدين) از حسن بن عبد الرحمن بن أحمد الكوكباني (ت ۱۲۶۵هـ)، نسخه مكتبة الجامع الكبير (المكتبة الغربية).
۵۳‏- نزهة الأبصار وفكاهة الأخبار في عدد الأبرار من أهل البيت الأطهار وشيعتهم الأخيار (نزهة الأنظار في ذكر أئمة الزيدية الأطهار وشيعتهم النحارير الكبار وطرقهم في أسانيدهم إلى النبي المختار) از يحيى بن محمد بن حميد المقرائي (ت ۹۹۰هـ)
۵۴- نسمة السحر في من تشيع وشعر از يوسف بن يحيى بن الحسين، چاپ شده
۵۵‏- نشر العبير لفضائل علامة العصر الأخير (نشر العبير المودع طي نسمة التحرير لفضائل علامة العصر الأخير) از عبد اللَّه بن علي الوزير.
۵۶‏- نفحات العنبر في تراجم علماء اليمن بالقرن الثاني عشر از إبراهيم بن عبد اللَّه الحوثي (۳ مجلد)
۵۷‏- الوافي بوفيات الأعيان المكمل لغربان الزمان (العقيق اليماني في وفيات وحوادث المخلاف السليماني) ، ذيل غربال الزمان للعامري، تأليف مطهر بن عبد اللَّه بن النعمان الضمدي اليمني (عاش بعد ۱۰۵۰هـ).
البته شايان ذکر است که پاره ای از اين کتابها همينک يا در آستانه نشرند و يا در يکی دو سال گذشته منتشر شده اند.

در پايان اين يادداشت مناسب است که به معرفی شماری از منابع مهم چاپی در رابطه با يمن بپردازيم:

۳- شماری از منابع تاريخی و رجالی منتشر شده

در اين يادداشت به معرفی شماری از منابع تاريخی و رجالی زيديان می پردازيم که برای تحقيق در رابطه با تاريخ يمن و نيز تاريخ زيديه به کار می آيد. البته در اين ضمن شماری از تحقيقات جديد را هم معرفی می کنيم. اگر به برخی موارد اشاره نشده، به اين دليل است که يا از شهرت زيادی برخوردار بوده اند و نيازی به نام بردن آنان نديدم و يا اينکه در دو يادداشت قبلی از آنها نام برده ام. البته فهرست نسبتا کاملی از منابع تاريخی و رجالی زيدی و يمنی در دو نوشته يکی از أيمن فؤاد سيد و ديگری از عبدالله الحبشي منتشر شده که در همين فهرست از هر دوی آنها نام برده ايم. در اينجا البته بيشتر منظور ما منابع مرتبط با زيديان يمن و حکومت امامان زيدی در آنجاست والا بسياری منابع ديگر وجود دارد که به تاريخ حکومتهای ديگر يمن و از جمله رسوليان و صليحيان پرداخته اند که آنها را در اين فهرست مد نظر قرار نداده ايم.

۱‏- أئمة اليمن‏-القسم الأول‏- محمد محمد زبارة ط(۱) سنة ۱۳۷۵هـ.مطبعة النصر الناصرية تعز.

۲‏- أئمة اليمن بالقرن الرابع عشر: محمد محمد زبارة ط عام (۱۳۷۶هـ)/۱۹۸۴م. الدار اليمنية للنشر والتوزيع.

۳- إتحاف المهتدين (إتحاف المسترشدين) بذكر الأئمة المجددين: محمد محمد زبارة طبعة سنة ۱۳۴۳هـ.

۴‏- أعلام المؤلفين الزيدية: عبدالسلام بن عباس الوجيه ط (۱) ۱۴۲۰هـ/۱۹۹۹م. مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية.

‏ ۵- أعلام النساء في اليمن: زينب بنت محمد الشهارية. تأليف/عبدالسلام عباس الوجيه ط (۱) ۱۴۱۱هـ/۱۹۹۱ممؤسسة دار التراث- صنعاء

۶- الأدب اليمني في عصر خروج الأتراك الأول من اليمن: (۱۰۴۵‏-۱۲۸۹هـ). عبداللَّه بن محمد الحبشي ط (۱) عام ۱۴۰۶هـ. الدار اليمنية للنشر والتوزيع، ودار المنهل.

۷‏- الإمام المؤيد باللَّه محمد بن القاسم في اليمن:حياة محمد البسام. ط (۱) سنة ۱۴۰۶هـ الدار السعودية.

۸‏- الإمام الهادي مجاهداً وفقيهاً: عبدالفتاح شايف نعمان ط (۱) ۱۴۱۰هـ/۱۹۸۹م.

۹‏- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع:محمد بن علي الشوكاني (ت ۱۲۵۰هـ) طبعة دار المعرفة.بيروت. لبنان.

۱۰‏- بهجة الزمن في تاريخ اليمن: تاج الدين عبدالباقي بن عبدالمجيد اليماني. تحقيق عبداللَّه الحبشي. ط (۱). سنة (۱۴۰۸هـ) دار الحكمة اليمانية صنعاء.

۱۱- تأريخ أعلام آل الأكوع: القسم الأول جمع وترتيب إسماعيل بن علي الأكوع. ط (۱) ۱۴۱۱هـ/۱۹۹۰م.دار الفكر المعاصر. بيروت:لبنان.

۱۲- تأريخ الأئمة الزيدية في طبرستان وديلمان وجيلان: تحقيق/فليفرد ماد يلونغ. طبعة المعهد الألماني للأبحاث الشرفية.بيروت- لبنان.

۱۳‏- تاريخ المخلاف السليماني في القرن الثاني عشر: محمد بن احمد العقيلي.راجعه وأشرف على طبعه: حمد الجاسر. ط (۲) ۱۴۰۲هـ/۱۹۸۲م. منشورات دار اليمامة- الرياض.

۱۴‏- تاريخ اليمن خلال القرن الحادي عشر المسمى: (طبق الحلوى وصحائف المن والسلوى): عبدالله بن علي الوزير تحقيق محمد بن عبد الرحيم جازم ط (۱)۱۴۰۵هـ مركز الدراسات والبحوث اليمني- صنعاء.

۱۵‏- تاريخ اليمن عصر الإستقلال عن الحكم العثماني الأول: (۱۰۵۶‏-۱۱۶۰هـ) محسن بن الحسن بن القاسم أبو طالب. تحقيق عبداللَّه الحبشي ط (۱)۱۴۱۱هـ/مطابع المفضل- صنعاء.

۱۶‏- تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي: أحمد بن محمد الشامي.ط (۱) سنة ۱۴۰۷هـ دار النفائس، منشورات العصر الحديث.

۱۷‏- التقصار في جيد زمان علامة الأقاليم والأمصار: لمحمد بن الحسن الشجني. (ت ۱۲۶۸هـ) تحقيق/محمد بن علي الأكوع. ط (۱) ۱۴۱۱هـ/۱۹۹۰م.مكتبة الجيل الجديد صنعاء.

۱۸- جامع المتون في أخبار وتراجم اليمن الميمون:محمد بن محمد زبارة.

۱۹- جناية الأكوع على ذخائر الهمداني: أحمد بن محمد الشامي.ط (۱)۱۴۰۰هـ. دار النفائس: بيروت- لبنان.

۲۰- حديقة الأفراح لإزالة الأتراح: أحمد بن محمد الأنصاري اليمني.ط بولاق ۱۲۸۲هـ. طبعه مصر سنة ۱۳۰۵هـ.

۲۱‏- حكام اليمن المؤلفون المجتهدون: عبداللَّه بن محمد الحبشي ط. (۱) ۱۳۹۹هـ/۱۹۷۹م. دار القرآن الكريم.بيروت.

۲۲‏- حوليات العلامة الجرافي: تحقيق د.حسين العمري.ط (۱).

۲۳‏- الدر الفريد الجامع لمتفرقات الأسانيد: عبدالواسع بن يحيى الواسعي ط (۱) ۱۳۵۷هـ.

۲۴- ذيل أجود المسلسلات: محمد بن محمد زبارة. ط (۱).

۲۵‏- الرحالة اليمنيون رحلاتهم شرقاً وغرباً: عبداللَّه بن محمد الحبشي ط(۱) ۱۴۰۹هـ.مكتبة الإرشاد-صنعاء.

۲۶‏- الروض الأغن في معرفة المؤلفين باليمن: عبدالملك بن أحمد بن قاسم حميد الدين ط (۱) ۱۴۱۵هـ/۱۹۹۴م.بدون ذكر للدار الناشر.

۲۷‏- رياض الرياحين ( فترة الفوضى وعودة الأتراك إلى صنعاء السفر الثاني) تحقيق د. حسين العمري ط (۱) ۱۴۰۶هـ دار الفكر. دمشق.

۲۸‏- شعراء اليمن في الجاهلية والإسلام( من اسمه إبراهيم) از أحمد بن محمد الشامي. (ط).

۲۹‏- الشيخ صلاح المقبلي وفكره الإسلامي: أحمد بن عبدالعزيز المليكي.(رسالة ماجستير نوقشت بجامعة صدام للعلوم الإسلامية عام ۱۴۲۰هـ/۱۹۹۹م).

۳۰- صفحات مجهولة من تاريخ اليمن: لمؤلف مجهول. تحقيق وتقديم حسين بن أحمد السياغي. ط (۱) ۱۳۹۸هـ/۱۹۷۸م، ط (۲) ۱۴۰۴هـ/۱۹۸۴م.مركز الدراسات والبحوث اليمني.

۳۱- غاية الأماني في أخبار القطر اليماني: يحيى بن الحسين بن القاسم (۱۰۳۵‏-۱۱۰۰هـ) تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور ط ۱۳۸۸هـ/۱۹۶۸م. دار الكاتب العربي-القاهرة.

۳۲‏- فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن: عبدالواسع الواسعي ط ۱۴۰۲هـ مصور عن الطبعة (۲) ۱۳۶۶هـ.

۳۳- قرة العيون بأخبار اليمن الميمون: عبدالرحمن بن علي الديبع. تحقيق محمد بن علي الأكوع. ط (۲) ۱۴۰۹هـ/ ۱۹۸۸م.

۳۴‏- كواكب يمنية في سماء اليمن: عبدالرحمن بعكر. ط(۱) ۱۴۱۰هـ دار الفكر المعاصر: بيروت- لبنان.

۳۵‏- لامية نبلاء اليمن: از محمد بن محمد زبارة، ضمن كتاب الأنباء عن دولة بلقيس وسبأ ط (۱) ۱۳۷۶هـ/ المطبعة السلفية.

‏۳۶- اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنية: (المقدمة) محمد بن إسماعيل الكبسي. ط (۱) مطبعة دار العودة.

۳۷‏- لوامع الأنوار في جوامع العلوم والآثار: مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي. ط (۱) ۱۴۱۴هـ/ مكتبة التراث الإسلامي صنعاء.

۳۸‏- مائة عام من تاريخ اليمن الحديث: د.حسين العمري. ط (۲) ۱۴۰۸هـ دار الفكر.

۳۹‏- مجموع بلدان اليمن وقبائلها: محمد بن أحمد الحجري. تحقيق إسماعيل بن علي الأكوع. ط (۱) ۱۴۰۴هـ. وزارة الإعلام- اليمن.

۴۰‏- المدارس الإسلامية في اليمن: إسماعيل بن علي الأكوع.طبعة دار الفكر-دمشق ۱۴۰۰هـ.

۴۱‏- مذكرات المؤيد محمد بن إسماعيل: تحقيق عبداللَّه بن محمد الحبشي. ط (۱) ۱۴۱۱هـ/ ۱۹۹۱م. المؤسسة الجامعية للدراسات: بيروت- لبنان.

۴۲- مراجع تاريخ اليمن: عبداللَّه بن محمد الحبشي. وزارة الثقافة- دمشق ۱۹۷۲م.

۴۳‏- مساجد صنعاء عامرها وموفيها: جمعه/ محمد احمد الحجري. ط (۱) ۱۳۶۱هـ. مطبعة وزارة المعارف-(صنعاء). منشورات: مكتبة اليمن الكبرى.

۴۴‏- مصادر تاريخ اليمن: از ايمن فؤاد سيد المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية القاهرة (۱۹۷۴م).

۴۵‏- مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني: د. حسين العمري. (ط) (۱) ۱۴۰۰.دار

۴۶‏- مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن عبداللَّه بن محمد الحبشي ط (۱) منشورات: مركز الدراسات والبحوث اليمني.

۴۷‏- معجم البلدان والقبائل اليمنية: إبراهيم أحمد المقحفي ط (۲) ۱۹۸۵م.دار الكلمة‏-صنعاء.

۴۸‏- المقتطف من تاريخ اليمن: عبداللَّه بن عبدالكريم الجرافي ط (۱،۲ سنة ۱۴۰۷هـ/ منشورات العصر الحديث.

۴۹- ملحق البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع از محمد بن محمد بن يحيى زبارة الحسني. ملحق بالجزء الثاني من البدر الطالع. طبعة دار المعرفة.بيروت: لبنان.

۵۰- المؤرخون اليمنيون في العصر الحديث (بحث في التاريخ والمؤرخون) د/ حسين العمري ط (۱) ۱۴۰۹هـ/ دار الفكر المعاصر. بيروت:لبنان.

۵۱- الموسوعة اليمنية. ط (۱) منشورات مؤسسة العفيف. صنعاء.

۵۲‏- مؤلفات الزيدية. استاد أحمد حسينی اشکوري ط (۱) عام ۱۴۱۳هـ.منشورات مكتبة آية اللَّه المرعشي النجفي.

۵۳‏- نزهة النظر في رجال القرن الرابع عشر. محمد محمد زبارة. ط (۱) ۱۹م مركز الدراسات والبحوث اليمنية‏-صنعاء‏-.

۵۴‏- نسمة السحر بذكر من تشيع وشعر، يوسف بن يحيى الحسني (ت ۱۱۲۱هـ) تحقيق/كامل سليمان الجبوري ط (۱) ۱۴۲۰هـ/۱۹۹۹م دار المؤرخ العربي ‏-بيروت:لبنان.

۵۵‏- نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف.محمد بن محمد زبارة الجزء الأول: الطبقة الأولى. مركز الدراسات والبحوث. صنعاء الجزآن الثاني والثالث. الطبعة (۲) ۱۴۰۵هـ/۱۹۸۵م. من منشورات مركز الدراسات والبحوث أيضاً.

۵۶- نبل الحسنيين بأنساب من باليمن من بيوت عترة الحسنين. محمد محمد زبارة ط (۱) ۱۳۷۶هـ. المطبعة السلفية. همراه كتاب الأنباء عن دولة بلقيس وسبأ.

۵۷- نيل الوطر في ترجمة رجال اليمن في القرن الثالث عشر محمد محمد زبارة. ط (۱) منشورات. مرکز الدراسات والبحوث اليمنية‏- صنعاء‏-.

۵۸‏- هجر العلم ومعرفة معاقله في اليمن إسماعيل بن علي الأكوع ط (۱) ۱۴۱۶هـ/۱۹۹۵م دار الفكر المعاصر بيروت: لبنان، دار الفكر: دمشق سوريا.
پنجشنبه ۲ فروردين ۱۳۸۶ ساعت ۱:۰۱
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت