آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۵۶۶٫۷۴۸ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۸ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۴۶۲
بازدید از این یادداشت : ۲۱۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :

یکی از علل انتشار حدیث و البته انبوه حدیث سازی در سده سوم و به ویژه سده چهارم قمری آسان شدن دسترسی و ارزان شدن نسبی کاغذ بود در تمدن اسلامی. پیش از آن معمولاً دستگاه های دولتی مانند دبیرخانه های اداری دسترسی بیشتری به کاغذ داشتند. محدثان بیشتر کارشان نقل حدیث به صورت شفاهی بود و اگر بنایی بر تدوین و کتابت داشتند طبعاً باید به شکل محدود و شخصی و با حجم پایین این کار را انجام می دادند. علوم دیگر هم وضعش بهتر از این نبود. با دسترسی آسان به کاغذ و آسانی ساخت و تولید آن محدثان و فقیهان راه ارتباطی با مخاطب عمومی تری پیدا کردند و همین امر موجب شد که آثار حدیثی بیشتر تألیف و بیشتر کتابت شود. بنابراین هر مطلبی و هر حدیثی به دلیل آنکه به هرحال مکتوب می شد و دایره تألیفات و نوشته های اشخاص بیشتر می شد راه و انگیزه ای را می یافت تا گفته و روایت و تدوین شود. اینجا بود که روایات محلی و مهجور و بومی که پیشتر در ابعاد بسیار محدود نقل و روایت می شد مخاطب عامتری پیدا کند و جغرافیای اسلامی شکل گیرد و هویت یکپارچه تری با شکل گیری زنجیره های ارتباطی نقل حدیث و اسناد سامان گیرد. همین امر موجبات تحکیم مرجعیت و مشروعیت علما را در برابر اهالی قدرت فراهم کرد. در عصر ناصری و با آمدن تلگراف و بهره وری علما از آن دایره مرجعیت های محلی توسعه یافت و همین امر مرجعیت های عامه را تسهیل کرد. امروز داشتم به این فکر می کردم با حضور اینترنت و انواع شبکه های اجتماعی آزادی های اجتماعی و آزادی اظهار عقیده و آنچه پیشتر با اعمال سانسورهای حکومتی در بسیاری از کشورهای جهان به انواع مختلف آن محدودیت می یافت و همچنان هم در بسیاری از کشورها ادامه دارد تحولی بی مانند را رقم زده و خواهد زد. با این وصف یکی از پیامدهای آن در عرصه مباحث دینی این است که بسیاری از تفسیرهای غیر رسمی از دین هم می تواند بدین ترتیب به سطح آید. این طبعاً جنبه های مثبتی می تواند داشته باشد و البته جنبه هایی منفی. در عصر تدوین حدیث با ارزان شدن کاغذ بسیاری مجعولات و احادیث ساختگی و یا مأثورات سنت های بومی و خانوادگی مجال طرح عمومی پیدا کرد. بدین ترتیب بسیاری از باورها و روایات ساختگی و عقاید خرافی و ادعاهای بی پایه توسعه یافت (نمونه اش تألیف مناقب نامه ها برای صوفیان و مشایخ بود و یا تألیفات آدم های پر حدیثی مانند ابن ابی الدنیا که برای هر مطلب و هر مسئله ای یک تعداد حدیث و روایت برای نقل و تدوین پیشنهاد می کردند). اینبار باید منتظر بود و دید. بی تردید ادبیات دینی در سطوح مختلف خود چه ادبیات مکتوب و چه ادبیات شفاهی تحولی عظیم را تجربه خواهد کرد: نقل خواب ها و کرامات بی پایه؛ نقل قول های غیر دقیق و آمیخته با توهمات، شایعات عامیانه ....
چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۹:۳۸
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت