دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۴۱۳٫۵۳۲ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۳۰۹ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۲۵۸
بازدید از این یادداشت : ۱۶۹

پر بازدیدترین یادداشت ها :
اینجا اصل اجازه را نقل می کنم و شرح نام ها و طرق را در شماره دوم همین یادداشت خواهم آورد.

ش ۴۲۶ کشاف: نسخه جزء اول. وافق الفراغ من نسخه يوم الثلثاء لاستقبال ذي القعدة وقت الضحی من سنة ثلث وسبعين وستمائة بمدينة السلام بمدرسة التتشية رضي الله عن موقفها وهو الجزء الأول من الکاشف من حقائق التنزيل من أصل جزوين وکتبه العبد الفقير إلی رحمة ربّه عزّوجلّ عبد الله بن عباس بن أسد بن المثنی الهيتي ...
اجازه ای برای رکن الحقّ والدين علاء الاسلام والمسلمين محمد ..؟؟ أبي محمد بن (کذا) فضل الله بن الأوحد بن الحسين الصوفي الأبيوردي ...
عين آن را اينجا می آورم
بسم الله الرحمن الرحيم
۳۴۰ ب الحمد لله الذي أثبت في بساتين قلوب الطالبين شقائق المحبة ورياحين العرفان وأثبت في أراضي صدور الراغبين أصول الأشجار المونقة من التصديق والإخلاص والإيقان وکشف الحجب الظلمانية بالحجج النورانية عن صفحات سويداوات (؟) العالمين العاملين بأحکام القرآن وصيّرهم غواصين في عميق بحره حتّی أبرزوا بعض درر خواصه
۳۴۱ ب اجازه هست برای رکن الحقّ والدين علاء الإسلام والمسلمين محمد (؟) ..؟ أبي محمد فضل الله بن الأوحد بن الحسين الصوفي الأبيوردي لا زالت رياض ... فقرأ عليّ من کتاب الکشاف/ ۳۴۲ الف عن حقائق التنزيل للإمام العلّامة المحقق المدقّق استاذ الدنيا شيخ العرب والعجم فخر خوارزم جار الله العلّامة أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري سقی الله ثراه وجعل الجنّة مثواه النصف الأول بتمامه قراءة بحث وتحقيق وإيقان وتدقيق ... ثمّ إنّه أدام الله علوّه وزاد سموّه لمّا صمم عزمه علی العود إلی وطنه وتحققت إرادة متجزية في ذکر الغربة إلی مسکنه ترجّی أن أکتب له ما يکون تذکرة منّي في حالتي عندي وعنّي فأجزت له أن يروي هذا الکتاب بتمامه عنّي بحقّ روايته عن شيخي وأستاذي الشيخ العالم العامل الربّاني الصمداني قدوة السالکين سلطان العارفين امام الأئمة في العالمين زبدة المتبحرين والمتقنين کاشف أسرار الحقائق منشي اللطائف والدقائق ؟ المعقول والمنقول عامر أبنية الفروع والأصول حجة الحقّ علی الخلق بهاء (؟) الحقّ والدين جمال الإسلام والمسلمين روح الله روحه وأدام علينا فيوضه قال أخبرنا بجميع هذا الکتاب الإمام العالم الأستاذ قوام الملة والدين ؟ الاسلام والمسلمين أبو اسحاق اسماعيل بن يعقوب الرکني السالاري ؟؟؟ قال أخبرنا بجميع کتاب الکشّاف// ۳۴۲ ب الشيخ الإمام ذو الميامن و؟ تاج الملة والدين أبو علي الحسين بن علي الطالبي جزاه الله عنّي خير الجزاء قال أخبرنا بهذا الکتاب مشايخي منهم القاضي الإمام علاء الدين أبو الفضل محمد بن محمود بن عبدالرحيم بن عمر الترجماني رحمه الله بقرائتي عليه من أوله إلی آخره مرّة وسماعاً أخری واجازة ثالثة في ذي الحجة خمسة حجة (؟؟) ثلاثين وستمائة في داره بالجرجانية ومنهم القاضي الإمام نجم الملة والدين طاهر بن محمد الحفصي أجزل الله ثوابه وأکرم مآبه إجازة غير مرّة سنة إحدی وثلاثين وستمائة بالجرجانية وفي ثلاث وثلثين وستمائة بکات ومنهم الإمام العالم الزاهد شيخ الإسلام شمس الملة والدين محمد بن عبد السيار بن محمد العمادي الکردري نزيل بخارا کتابة إلي منها في سنة ستّ وثلثين وستمائة ومشايخ آخرون قالوا جميعاً أخبرنا الإمام الکبير علامة زمانه واستاذ علماء قراءات (؟) صاحب المغرب والمعرب برهان الدين ناصر بن عبد السيد المطرزي قال الترجماني بعضه قراءة عليه والباقي سماعاً والباقون کله اجازة (؟) قال أخبرنا الصدر المعظم أخطب خطباء العرب والعجم صدر الأئمة الموفق بن أحمد المکي نور الله روضته سماعاً قال أخبرنا المصنف العلامة فخر خوارزم وأما النجمان الحفصي والترجماني وآخرون غيرهم قالوا جميعاً أخبرنا امام الأئمة وفقيه الأمة شيخ الاسلام علاء الدين سديد بن أبي الفتح ؟؟ (شايد: رحمه الله من الکشاف؟؟) // ۳۴۳ الف قال الحفصي (؟؟) قراءة عليه کله والباقون أجازوني قال أخبرنا (؟) مشايخي الإمام فخر المشايخ علي بن محمد العمراني ونجم الإسلام عمرو بن عثمان الأکهني وشيخي ووالدي أبو الفتح نصير بن محمد الخياطي قالوا جميعاً أخبرنا المصنّف رحمه الله عليه وعليهم أجمعين وقال الشيخ الإمام تاج (؟) الدين الطالبي النحوي هذا رحمه الله وأخبرنا به عالياً مشايخي منهم الصدر الکبير (؟) الزاهد العالم شرف الدين أحمد بن المؤيد بن الموفق رحمة الله عليه وعليهم إجازة قال اخبرنا جدي صدر الأئمة الموفق بن أحمد المکي ومنهم الامام بحر الأئمة (؟) الحفصي أخبرنا به إجازة قال أخبرنا به شيخي الإمام شرف الدين أبو سعد بن الواعظ الشيعي (؟؟) إجازة قال أخبرنا المصنّف رحمة الله عليه وعليهم إجازة ومنهم الإمام (؟) شيخ الاسلام نجم الملة والدين أبو محمد الحسين بن سعد المعروف بالبارع بعضه قراءة عليه وکله إجازة في ثلاث وثلاثين وستمائة قال أخبرنا الإمام الزاهد حسام (؟) الزاهدين قال أخبرنا المصنف رحمه الله عليه وعليهم ومنهم الإمام الفاضل الکامل نجم الدين محمد بن ؟ السراوي (؟) ؟ مع آخرين من المشايخ قالوا أخبرنا الشيخة الحرّة زينب بنت عبد الرحمان ؟ النيسابوري بها إجازة قالت أخبرنا المصنّف رحمه الله عليه وعليهم إجازة و قال (؟) الإمام نجم الإسلام الخياطي قال أخبرنا الإمام صفي الدين عبد العزيز بن محمد الکتاني ؟؟ قال أخبرنا المصنّف رحمه الله عليه وعليهم وقال شيخي المذکور قدس الله روحه ؟؟؟؟؟ الأجل الاستاذ الفقيه بقية العلماء الربانيين حافظ (احتمالاً؟) علوم الاسلام والمسلمين محمد بن محمد بن نصر البخاري برد الله مضجعه ؟؟ / ۳۴۳ ب عن الشيخ الإمام علامة علماء الإسلام شمس الحقّ والدين استاذ الأئمة في العالمين أبي الوحدة (؟) محمد بن عبد الستار (؟) بن محمد العمادي الکردري سعی الله ثراه وأعلی في الجنان مأواه عن الشيخ الکبير العلامة برهان الملة والدين أبي المظفر (؟) ناصر بن أبي المکارم عبد السيد المطرزي عن الصدر الخطير المعظم أخطب خطباء العرب والعجم صدر الأئمة الموفق بن أحمد المکي عن المصنّف رحمة الله عليه وعليهم وقال شيخي المذکور سلام الله عليه لي رواية أخری عن الشيخ الإمام الأجل الأستاذ قوام الدين نظام الإسلام والمسلمين أبو اسحاق اسماعيل بن يعقوب السالاري سقی الله ترابه وأکرم مآبه عن السيد السند العالي الحالي (؟) بالمعالي نقيب نقباء العالم المشهور فيما بين الجمهور بجامع العجم شمس الملة والدين صدر الإسلام والمسلمين قدوة المحدثين أبي جعفر طاهر بن محمد بن أبي جعفر الحسيني الأصغري عن الشيخة المعمرّة أم عبد الله زينب بنت الشيخ عبد الرحمن بن الحسن الجرجاني الشعري من ساکنات نيسابور تغمد الله برضوانه وأسکنها فراديس جنانه قراءة عليها بشاذياخ نيسابور عمرها الله عام خمسة عشر وستمائة قالت أخبرنا العلامة جار الله ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري بجميع الکتاب إجازة وکتابة في شهور عشرين (؟) ؟ قال الإمام السالاري رحمه الله کان السيد شمس الدين هذا ؟؟// ب هذا استاذ لا يوجد له في الدنيا مجاري (؟) وأجزت له أن يروي سائر مرواتي (کذا؟) ؟؟ ومنه (؟) وعالي من الأحاديث وغيرها علی الشرائط المعتبرة في باب الرواية ... أبو البصير بسطام بن نور المحرري نصره الله في اليوم السابع والعشرين من ذي الحجة حجة أربع وأربعين وسبعمائة بجرجانية خوارزم صانها الله عن الآفات وخصّها بالبرکات والسعادات حامداً لله تعالی ومصليّاً علی خير خلقه محمد صلّی الله عليه وعلی آله أجمعين.
دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۷:۳۶
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت