در یکی دو سال اخیر که روی نسخه های آثار شریف مرتضی کار می کردم از دو فهرست موسوم به دنا و فنخا که با تلاش و همت جناب آقای درایتی تنظیم و منتشر شده بسیار استفاده کردم. حقیقتا هر دو کتاب آبرویی برای فرهنگ ایرانی و کتابخانه ها و گنجینه های نسخ خطی ایران است. امیدوارم که جناب درایتی دامنه کار را گسترده تر کنند و در بهبود و تکمیل این دو کتاب همچنان کوشا باشند. بد نیست خود ایشان به مناسبت هزاره شریف مرتضی همت کنند و کتابشناسی شریف مرتضی را بر اساس همین دو فهرست به صورت مستقل منتشر کنند. با وجود آنکه تاکنون چندین کتابشناسی برای شریف مرتضی تنظیم و منتشر شده اما به نظرم بهترین کار همچنان قسمت های مرتبط در اثر آقای درایتی است. مراجعه به این دو کتاب پژوهشگران را تقریبا بی نیاز از هر گونه فهرست و کتابشناسی دیگر می کند.

بر اساس این تجربه با خود اندیشیدم اینجا پیشنهادی را خدمت فضلای جوان عرصه کتابشناسی و نسخه شناسی تقدیم کنم:

با وجود اینکه تاکنون چندین مستدرک بر الذریعه مرحوم آقا بزرگ طهرانی نوشته و منتشر شده ( مانند تألیفات آقایان محمد طباطبایی بهبهانی و سید احمد اشکوری) اما هنوز جای کار بسیار در این زمینه وجود دارد. بر اساس همین دو فهرست دنا و فنخا می توان مستدرکی دقیق و گسترده بر الذریعه تهیه و تنظیم کرد. گمان نمی کنم تدوین چنین اثری چندان مشکل باشد. همینک با امکانات رایانه ای که در دسترس است می توان چنین اثری را با سرعت و دقتی خوب فراهم کرد. امیدوارم مستدرک مرحوم آقای طباطبایی بر الذریعه هم که شاید به سه چهار جلدی بالغ شود نیز به زودی منتشر شود (استاد احمد علی الحلی هم مستدرکی بر الذریعه دارد که بنابر اطلاع خود ایشان ظاهرا به زودی منتشر می شود).
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۳:۲۷