یک سالی می شد که من کانالی در تلگرام داشتم برای ارائه پاره ای از نوشته ها و یادداشت ها. تقریباً سه هفته ای است ديگر در این کانال چیزی از من منتشر نمی شود. سببش اشکالی است فنی و عدم امکان دسترسی من به کانال. چندباری از طریق سیستم تلگرام پیامی برای رفع این مشکل ارسال کردم اما تاکنون جوابی دریافت نکرده ام. بدین وسيله اعلام می کنم که کانال تلگرامی خود را برای مدتی تعطیل و به حالت تعليق در می آورم. از همه عزیزان گرامی که در طول اين یک سال به لطف با اين قلم همراه بودند همینجا تشکر می کنم و از بروز این مشکل عذر می خواهم.
با احترام. حسن انصاری
چهارشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۸