مرحوم محقق طباطبایی در طی چند سفر مجموعه نسخه های خطی حدیث و فقه آستان قدس را فهرست کرد که متأسفانه تاکنون منتشر نشده. به خاطر دارم آن مرحوم می فرمود که صورتی از آن فهارس ندارد و هرچه هست در اختیار خود کتابخانه آستان مقدس است. امیدوارم با همت آستان قدس و مدیریت آنجا این فهرست ها منتشر شوند. تردید ندارم که نکات و یافته های تازه ای باید در آن باشد. خود آن مرحوم وقتی ابراز می کرد که در دفتری بزرگ فوائد این نسخه ها را از سماعات و اجازات و نکات تاریخی گردآورده بود که در اتوبوسی در راه قم و مشهد جا ماند و متأسفانه از میان رفت. کتابخانه آستان قدس از مهمترین کتابخانه های جهان اسلام است.
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲:۱۵