خواندن یادداشت های علامه میرزا محمد خان قزوینی بر هر کسی که در تاريخ و ادب ايرانی و اسلامی کار می کند از اوجب واجبات است. ایران و ایرانی تا قیام قیامت به وجود او مفتخر است.
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱:۴۲