در حوزه مطالعات فلسفه اسلامی به ويژه آنچه در حوزه مطالعات فلسفه ملا صدرا و حکمت متعاليه منتشر شده نوشته ها و مقالات و کتاب هایی که در ده سال اخير به زبان فارسی نوشته شده از دقيقترين و مفيدترین تحقيقات و نوشته هاست و هيچ محققی در اين حوزه از آنها بی نياز نيست. هر محققی که در حوزه فلسفه اسلامی کار می کند به نظر من بايد به اين تحقيقات توجه لازم مبذول دارد
شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱:۳۹