از سال ۲۰۰۹ تاکنون من و پروفسور زابينه اشميتکه برای تصحيح اين دوره کلامی مهم که در ۵ جلد منتشر خواهد شد تلاش می کنيم. تمام نسخه های خطی فهرست شده یا ناشناخته آن، چه آنهایی که نسخه هایی کامل از مجلدات متفاوت کتابند و چه آنها که نسخه هایی ناقص و ناقص الاول و الآخرند را گرد آورده و مقابله کرده ايم. کتاب يک بازبينی ديگر هم نياز دارد تا از همه چيز آن اطمينان حاصل شود. اين کار را با همکاری يکی از محققين تلاشگر جوان انجام می دهیم. اميدوارم کتاب در سال ۲۰۲۰ به دست ناشر سپرده شود. سازواره انتقادی کتاب بسيار غنی است و تلاش ما اين است که بهترين و مصححترين قرائت و نزديکترين آنها را به قلم نويسنده کتاب ارائه دهيم. اين کتاب از مفاخر فرهنگی خراسان سده پنجم قمری است.
پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۶