این پروژه طرحی دراز دامن است که چند سالی است کار بر روی آن آغاز شده و بخشهايی از آن هم به صورت مقالاتی تاکنون در ژورنالهای خارجی منتشر شده است. این پژوهش مطالعه ای همه جانبه است درباره انتقال آثار زيديه از ايران به يمن در سده های ميانه اسلامی و تصحيح تعداد زيادی از متون اجازات زيديه به شيوه انتقادی. در اين چارچوب نسخه های زيادی از اجازات زيدی بر اساس مجموعه های مختلف اجازات و از جمله مجموع الاجازات تأليف احمد بن سعد الدين المسوري مورد استخراج، تصحيح انتقادی و تحليل قرار گرفته و تقريباً عمده نسخه های آثار معتزلی در ميان زيديه يمن که در اين کشور و کشورهای ديگر و از همه مهمتر در کتابخانه های اروپا مانند آلمان، ايتاليا، اتريش، انگلستان، آمريکا و چند کشور ديگر موجود است مورد مطالعه قرار گرفته است. اين اثر که تأليف مشترک زابينه اشميتکه و حسن انصاری است بناست در سه جلد و به زبان انگليسی، به همراه متون تصحيح شده انتقادی اجازات منتشر شود. بخش عمده کار تاکنون انجام شده و اميد است که در فاصله يکی دو سال آينده به تدريج منتشر شود.
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۹:۴۹