دکتر مهدی رفیع الآن بیش از بیست و پنج سال است ویراستار ارشد دائرة المعارف بزرگ اسلامی است. برگ برگ و کلمه کلمه مقالات فارسی و عربی دائرة المعارف بزرگ اسلامی را خوانده و ویرایش ادبی و علمی کرده است. سامان دادن پروژه علمی دائرة المعارف بدون تلاش های علمی او ممکن نبوده و نیست. کمتر نامی از او هست و این به دلیل روحیه بی ادعا و در عین حال کمال طلب اوست. از دانشمندترين همکاران اين مرکز علمی است. من چندین سال توفيق همکاری نزديک با او را در ويرايش مقالات داشتم. با هم مقالات را می خوانديم. این در واقع کلاس درس برای من بود. از او بسيار آموختم...
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۹:۴۷