دائره المعارف بزرگ اسلامی و یکی دو دانشنامه دیگر در ایران در این سی سال اخیر منشأ خدمات بزرگی بوده اند. به ویژه مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی به این دلیل که علاوه بر تحریر مجلدات مختلف در عرصه دانشنامه نویسی بزرگترین کتابخانه کشور را هم در طول این سال ها ایجاد کرد و این خدمت کمتر از اولی نیست. علاوه بر اینها تعدادی از نویسندگان متخصص در نوشتن مقالات دانشنامه ای در این سال ها تربیت شدند که این هم در جای خود خدمت مهمی است. نوشته های تخصصی به دلیل طبیعتشان مخاطب اندکی دارند اما جامعه نیازمند آگاهی عمومی و نوشته های علمی عامه پسند هم هست. اینکه شخصی در بیشتر معارف وابسته به علوم انسانی قلم بزند از تاریخ و دین و فلسفه گرفته تا انواع مختلف مباحث زبانی و ادبی و علوم اجتماعی البته در دنیای تخصص پسندیده نیست منتهی در چارچوب فرهنگ دانشنامه نویسی یک توانایی محسوب می شود و قابل ستایش است. به هرحال جامعه نیازمند نویسندگانی است که بتوانند با خواندن پژوهش های کم و بیش تخصصی نوشته هایی فراخور اطلاعات عمومی و در حد کلیات تحریر کنند و این خود ضرورتی بایسته است و خدمتی شایسته تقدیر. در این راستا تدوین فرهنگ نامه ها و دانشنامه های آنلاین روز به روز ضرورتش بیشتر احساس می شود. در غرب در نظام های آموزشی مدارس راهنمایی و متوسطه فرهنگ مراجعه به دانشنامه های آنلاین و یا غیر آنلاین خیلی مورد تأکید قرار می گیرد. این خود نخستین مرحله از مراحل آموزش فرهنگ پژوهش است. به تازگی دیدم دوست قدیم ما آقای احمد پاکتچی متصدی کار تدوین دانشنامه نویسی عمومی شده اند. با توجه به تخصص ایشان در تدوین مقالات دانشنامه ای باید گفت این انتخاب شایسته ای است و همینجا به ایشان تبریک می گویم و برای ایشان توفیق از خداوند منان خواستارم.
يكشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۸:۴۰