سایت مباحثات تاکنون چند شماره ای از مجموعه مجالس علمی فقیه و محقق برجسته عصر و نادره دوران ایه الله شبیری زنجانی را منتشر کرده که بی نهایت خواندنی و مشتمل است بر تکه هایی از آرای مهم و انظار محققانه ایشان. گاهی هم خاطراتی در آن نقل می شود که بی نهایت جالب و مفید است. حضرت ایشان به حق بقیه السلف و تحقیقاتشان یادآور محققان طراز اولی مانند شهید اول و محقق اردبیلی و صاحب معالم و مرحوم اسد الله کاظمینی صاحب مقابس است. اینجا به ذکر یک نمونه بسنده می شود که برای دلبستگان به مکتب اخباری در اعتقادیات می تواند درس آموز باشد:

اگر این فرمایش آقای خوانساری تمام باشد که در امور مهمه نباید به خبر واحد توجه کرد، در مسائل اصولی هم باید احتیاط کنیم؛ چون مسأله اصولی یک فرع فقهی نیست؛ بلکه علمی است و از نظر اهمیت خیلی مهم‌تر از کبائر است؛ چون از طریق این، همه مسائل فرعی داخل می‌شود؛ ولی خود این آقایان در این مسائل به خبر واحد تمسک می‌کنند (۷ مرداد ۹۶).
يكشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۷:۵۳