نسخه کتاب ارزشمند لطائف الأذکار للحضار والسفار فی المناسک والآداب تألیف شمس الدین محمد بن عمر از خاندان معروف آل برهان یا ابن مازه که به تازگی وسیله جناب آقای سید علی موجانی شناسایی و وسیله جناب آقای رسول جعفریان در تهران منتشر شد کتابی است ارزشمند و شایسته مطالعه ای جدی. آقای جعفریان در تصحیح کتاب مؤفق بوده اند، گرچه هم از نقطه نظر شیوه تصحیح متنی پارسی و کهن و هم از نقطه نظر مواضعی از کتاب که دچار اشکالاتی در تصحیح است ممکن است بتوان ضرورت تصحیح دوباره متن را مطرح کرد. امیدوارم خود ایشان بدین مهم همت ورزند. در تعلیقات و نامهای اشخاص و عالمان به ویژه آن قسمت که مربوط به حنفیان ماوراء النهر و خراسان است اشکالاتی در تصحیح دیده می شود و من در وقت مطالعه کتاب این موارد را در حاشیه تذکر داده ام. امید می برم وقتی همه این موارد را در همین صفحه منتشر کنم. از نکات جالب این کتاب که نویسنده اش به سال ۵۶۶ ق درگذشته است اشاره ای است به طاهر جصاص که به تازگی آقای دکتر نصرالله پورجوادی درباره او کتابی منتشر کرده اند و معتقدند مراد از وی همان بابا طاهر عریان است. من البته در این مورد تردید دارم و شاید وقتی درباره آن چیزی بنویسم. آقای دکتر پورجوادی به کتاب لطائف الأذکار اشاره نکرده اند. در این کتاب نویسنده در ذکر مزارات شهر همدان چنین می نویسد: در آن خاک بزرگان بسیارند و مقدم ایشان طاهر گچ گر است- رحمة الله علیه- صاحب کرامت ظاهر (ص ۱۳۶). آقای جعفریان در حاشیه به شرح حال طاهر بن الجصاص در منابع سنی توجه می دهند اما البته اشاره ای ندارند به اینکه ممکن است مقصود بابا طاهر عریان باشد.
به هرحال این اشاره به طاهر جصاص در صورتی که حقیقتاً مقصود بابا طاهر عریان باشد از نقطه نظر اطلاعات ما از بابا طاهر اهمیت دارد.
يكشنبه ۱ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۸:۴۵