از ميان آثاری که شيخ طوسي در الفهرست در ميان تأليفات خود نام می برد، کتابی است به نام انس الوحيد که در توضيح آن می نويسد: "مجموع" (نک: ص ۲۴۱). احتمالا اين کتاب کما اينکه از نامش هم پيداست، کتابی کشکول مانند بوده که در آن مطالب مختلف حديثی و ادبی و غيره گرد آمده بوده است؛ تعبير مجموع هم که طوسي برای اين کتاب به کار می برد، مؤيد همين مطلب است. نسخه ای از اين کتاب تاکنون شناسايی نشده است. تنها نقلی که از اين کتاب در منابع بعدی تاکنون يافته ام، نقلی است که ابن بطريق حلي در العمدة به دست داده است که از توصيفی که درباره آن دارد روشن می شود دست کم نسخه او در بيش از يک جزء بوده و او حديثی را از قائمه (از ميان کرّاسه) دهم آن نقل می کند:
العمدة- ابن البطريق ص ۷-۸
.... وايضا ما ذكره الشيخ السعيد أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى المقدم ذكره في كتاب انس الوحيد في عاشر قائمة الجزء الاول من الكتاب المذكور بالاسناد المقدم عن الغلابى، عن العباس بن بكار ، قال : حدثنا أبو بكر الهذلى ، عن عكرمة عن ابن عباس ( رضى الله عنه ) : ان جبرئيل عليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا محمد : حببتك بكرامة اكرمك الله بها ، سهم يجعله في قرابتك وابدأ بعمك العباس. (ظاهرا تعبير بالاسناد المقدم از خود شيخ طوسي است).
شنبه ۳ فروردين ۱۳۸۷ ساعت ۴:۱۱