در طول ده ها سال گذشته در ايران و در کشورهای عربی (کما اينکه در غرب و شبه قاره و ترکيه) رسالات بسياری در فقه و اصول و فلسفه و دیگر علوم دینی و عقلی در ضمن مجلات و مجموعه ها منتشر شده که متأسفانه به دلیل عدم دسترسی آسان به بسياری از آنها مورد غفلت قرار می گيرند. حتی بسيار می شود که ما از چاپ رساله ای مهم در ضمن مجلات بی اطلاعيم. لازم است دو کار مهم صورت گيرد: نخست فهرستی از همه اين رساله ها تنظيم شود. و دوم اينکه چه خوب است که مجموعه این رساله ها به شکل موضوعی دسته بندی شده و دست کم به صورت آنلاين قرار داده شود.
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۹:۴۷