مجموعه کتاب ها و به ويژه يادداشت ها و نامه های علامه قزوينی علاوه بر فوائد مختلف علمی و تاريخی و ادبی که دارد از يک جهت ديگر هم بی نهايت ارزشمند و حتی مشتمل بر اطلاعات منحصر به فردی است. در اين نوشته ها اطلاعات زيادی از تاريخ معاصر اروپا در دوران جنگ جهانی اول و فاصله آن تا جنگ دوم جهانی، اوضاع مردم در فرانسه و آلمان و همچنين خاورشناسان غربی و نيز فعالیت های ایرانیان مقیم در اروپا در سال های قبل و بعد از مشروطه و تا ۱۳۲۰ شمسی به طور پراکنده ديده می شود. علاوه بر آن در يادداشت ها و نامه های او می توان اطلاعات زيادی درباره طهران عصر ناصری پيدا کرد که تازه و منحصر به فرد است. مناسب است کسی همت کند و مجموعه اين اطلاعات ارزشمند را با عنوانی شبيه اروپا و ايران در اوائل قرن بيستم منتشر کند.
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۹:۴۴