هنوز تحقيق جامعی درباره قاضي نور الله مرعشی نداريم. خوشبختانه يک رساله دکتری درباره او همينک در يکی از دانشگاه های آمريکا در دست تهيه است. فهرستی دقيق از آثارش و نسخه های خطی او احتياج داريم. قاضي نور الله حواشی کلامی، فلسفی، اصولی و فقهی مهمی بر آثار اصلی اين رشته ها دارد. نياز است نخست اين آثار شناسایی و بعد منتشر شوند. تنها بخشی محدود از اين کتاب ها منتشر شده. آرای او را بايد بعدا بر اساس آثارش تدوين کرد.
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۹:۴۴