يکی از بهترين خدمات دوست دانشمند آقای رسول جعفريان انتشار ده جلد ميراث اسلامی ايران بود که با همت کتابخانه آية الله مرعشی منتشر می شد. اين مجموعه که هزار افسوس دنبال نشد مجموعه ای از رساله های کوتاه عربی و فارسی در موضوعات مختلف از تاريخ و رجال گرفته تا کلام و فقه و اصول و تفسير است که به ويژه نسخه های آن در کتابخانه ارزشمند آية الله مرعشی نگهداری می شود. با همت استاد جعفريان بود که اين رساله ها منتشر شد. ده برابر اين این ده جلد هم اگر باز منتشر شود باز يک صدم ذخائر کتابخانه های داخل ايران از ميان رساله های ارزشمند عالمان و دانشمندان گذشته کشور عزيزمان هنوز منتشر نشده. اميدوارم آقای جعفريان اين کار را از نو به دست گيرد و با کمک نسل جديد مجموعه ای ديگر از اين رساله ها را منتشر کند. هيچ کس نمی تواند در رشته هایی که گفتم کاری انجام دهد مگر اينکه به ده جلد ميراث اسلامی ايران نياز نداشته باشد. کاش به جای انتشار اين همه کتاب تکراری بودجه لازم به آقای جعفريان داده شود تا اين کار را از سر گيرد. در زمان رياست ايشان بر کتابخانه مجلس هم مجموعه های مشابهی منتشر شد که متأسفانه آنها بعد از رفتن ايشان گويا پی گرفته نشده و يا آهنگش کند شده است.
چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۹:۴۰