کتاب بالا تأليف دو جلدی مرحوم علامه محقق سيد مرتضی عسکری است. در تاريخ شيعه دست کم در چند سده اخير و شايد بعد از عصر شريف مرتضی کسی در تشيع در ميان علمای سنت حوزوی شيعی به اندازه او با روايات اهل سنت درباره صدر اول آشنا نبود. در اين کتاب به دور از هر گونه ناسزا گویی و مجادله باطل به بررسی سيره و احاديث عائشه پرداخته و به روشنی به بررسی ابعاد زندگی و رفتار و انگيزه هایش در زمان حيات پيامبر و در عصر خلفای سه گانه و سهمش در قتل عثمان و بعد مخالفتش و بل مقابله اش با حضرت امير به دعوی خونخواهی از قتل عثمان و بازگرداندن حکومت به خاندانش در قريش (از طريق جلو انداختن طلحه و زبير) پرداخته و بعد به سيره او بعد از شهادت حضرت امير و در دوران امام مجتبی و معاويه توجه کرده است. در اين کتاب تصويری که از عائشه در تاريخ اسلام و در روايات مکتب خلفا به تدريج ساخته شد و احاديثی به او منسوب گشت مورد مداقه قرار گرفته است. بی ترديد از اين کتاب محققانه تر تاکنون درباره عائشه نوشته نشده است. خوشبختانه کتاب به فارسی ترجمه شده (دست کم جلد اولش) و توصيه من به جوانان اين است که اين کتاب را بخوانند.

خاطرم هست مرحوم محقق طباطبایی وقتی به من می گفت در بغداد آن سال هایی که مرحوم آقای عسکری مرجعيت مطلق علمی داشت و آثارش را در بغداد و قاهره و بيروت می خواندند و حتی بزرگان ادب و علم قاهره برای نوشته هايش احترام قائل بودند در نطر من (يعنی محقق طباطبایی) و بسياری ديگر چنين می نمود که بعد از سید مرتضی علم الهدی کسی در میان شیعیان بغداد به احترام و جايگاه سید مرتضی عسکری دست نيافته است. رحمة الله عليه رحمة واسعة.
جمعه ۷ تير ۱۳۹۸ ساعت ۹:۱۱