هفته دیگر در اینجا یک سخنرانی دارم درباره داستان جعل متنی که به نام اخبار فخ شناخته می شود و از آن به عنوان یک سند تاریخی در شماری از تحقیقات زیدی شناسی بهره گرفته می شود. این کتاب در شکل فعلی آن از مجعولات اواخر سده ششم و یا اوائل سده هفتم قمری یمن است. در این دوره چند متن دیگر هم در یمن برای اهدافی تبلیغی و ایدئولوژیک ساخته و پرداخته شد و به نویسندگان و امامان قدیم زیدیه منسوب گردید. می دانیم که تعدادی اثر هم منسوب به زید بن علی و قاسم رسی و الهادی الی الحق و برخی دیگر در طول سده های چهارم تا هفتم در کوفه و یمن ساخته شد. به طور نمونه باید کتاب غریب القرآن منسوب به زید بن علی را نام ببرم که به احتمال قوی در اواخر سده ششم و اوائل سده هفتم در یمن پرداخته شد. درباره این مباحث در سخنرانی هفته دیگر اینجا صحبت خواهم کرد. خلاصه ای از آن را ان شاء الله در اینجا قرار خواهم داد.
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۷:۰۴