در مقاله بسیار بسیار محققانه استاد سید عبد الستار الحسنی با عنوان علی هامش سیره الشریف المرتضی علم الهدی (ص ۲۹) نکته ای دیدم درباره اینکه چرا محمد الأعرج فرزند موسی الثانی، نیای شریف مرتضی تمایلی نداشته که در کنار جد طاهرش امام موسی بن جعفر تدفین شود. عبارت ابن الطقطقی در الاصیلی در این باره چنین است: واما محمد الاعرج ابن موسی الثانی فهو الذی اوصی أن یدفن عند قبر معروف الکرخی وعدل عن جده الکاظم. استاد حسنی این گزارش را دور از ذهن دانسته و نوشته اند اگر اصل داستان درست باشد شاید به سببی بوده که بر ما پوشیده است.

به نظر این کمترین سببش به ظن متآخم به یقین اعتقاد واقفی محمد الأعرج بوده و اینکه او همچون سایر واقفه اعتقادی به مرگ امام موسی بن جعفر نداشته. کما اینکه شریف رضی در مقدمه خصائص گزارش کرده شماری از موسوی ها یعنی ساداتی که تبارشان به امام کاظم (ع) می رسید و از جمله خاندان ابو احمد موسوی، پدر شریف مرتضی و شریف رضی از شمار واقفه بوده اند. احتمال دارد به همین سبب بوده که تعدادی از افراد بغدادی این خاندان نه در مقابر قریش (مدفن امامین کاظم و جواد علیهما السلام) بلکه در کربلا و حائر شریف دفن شده اند. درباره مذهب پدر شریفین مرتضی و رضی به قطع البته نمی توان سخن گفت اما می دانیم او هم در مقابر قریش تدفین نشد.
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۶:۵۹