چند روز پیش توفیق قرین شد و چند مقاله بسیار عالی دوست دانشمندم استاد دکتر حسین معصومی همدانی را در مجلدات جدید دائره المعارف بزرگ اسلامی در خصوص موضوعات مختلف تاریخ علم خواندم. چند مقاله ای را هم که برخی شاگردان خوبی که او در این سال ها تربیت کرده و مقالاتی عالی در مجلدات این دانشنامه فاخر نوشته اند خواندم. دیدم اگر کار را به کاردان بسپارند نتیجه اش می شود تدوین چنین مقالاتی با این پایه وزین علمی و آکادمیک. متأسفانه تاریخ علم در اسلام در کشور ما چنان که باید جدی گرفته نشده. دانشگاه های ما در این زمینه ها کم کاری کرده اند. از آن تأسف بارتر اینکه نویسندگانی که حتی مقدمات تخصص در این زمینه ها را فاقدند و تجربه تحصیلات آکادمیک را در کارنامه خود ندارند چندی است در نوشته هایشان میراث علمی مسلمانان را در زمینه های علوم دقیقه و طب و داروشناسی و غیره با تکیه بر ادبیات شعبی و فولکلور گونه اسلامی که نسبتی با ادبیات علمی ندارند به تمسخر گرفته اند و مقالات و کتاب ها می نویسند که ما در علم در قیاس با غرب و یا تمدن های یونانی و یونانی مآبی هیچ بوده ایم. خیر. چنین نیست. من تخصصی در تاریخ علم ندارم. اما خوشبختانه نوشته های استادانی مانند رشدی راشد و جمیل رجب و حسین معصومی و برخی دیگر از نجوم این رشته را دنبال کرده ام. کمی به جای نوشتن بخوانید. پیش از این چند نوشته از صاحب این قلم در نقد این گونه داوری ها نوشته شد اما ندیدم به کار تنبیهی برای این نوع نویسندگان آمده باشد.
دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۳:۵۶