در خبرها خواندم مجموعه آثار مرحوم عالم متقی میرزا مهدی اصفهانی منتشر شده. این خبر خوبی است. اصل مطالب آن مرحوم در موضوعات معارفی و اعتقادی در کتاب ابواب الهدی و در تقریرات مرحوم آقای حلبی و همچنین در معارف القرآن آمده و طبعا در رساله های دیگر که گویی همه آنها در این مجموعه خوشبختانه چاپ شده تفصیلاتی مطرح شده است. بیشتر آثار او را به صورت خطی سال ها پیش در ایران در اختیار داشتم و آنها را خوانده ام. به ویژه معارف القرآن و مصباح الهدی و تقریرات مختلف از او از جمله آنچه مرحوم حلبی تدوین کرده است که بی تردید آگاهترین شاگرد او هم به حکمت و فلسفه بود و هم به مبانی آن مرحوم. با چاپ این آثار همینک نقد آثار آن مرحوم و نقد مکتب معارفی مشهد برای ناقدان ساده تر است چرا که ارجاع به مطالب خطی که برای دهها سال تنها در دسترس عده ای محدود بود چندان در بحثی علمی که حالت نقد و نقض دارد شاید ساده و مفید نباشد. امیدوارم این مجموعه به صورت متنی هم بر روی اینترنت قرار گیرد تا استفاده و نقل شاهد ساده تر باشد.
سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۹:۱۷