قبلا در این نوشته http://ansari.kateban.com/post/۱۵۸۱ گفتم که شاید کتابی که به عنوان مبادیء الادله از سوی آقای مادلونگ معرفی شده و نسخه آن در کتابخانه آمبروزیانا موجود است به احتمال زیاد از ابوطالب هارونی نباشد بلکه احتمالا کتاب المدخل فی اصول الدین تألیف ابوالفضل العباس بن شروین است که از شاگردان زیدی مذهب قاضی عبد الجبار بوده است. الآن بر اساس نقل هایی که از کتاب مبادیء الادله هارونی در یکی از آثار قاضی جعفر ابن عبد السلام یافتم مطمئنم که کتاب نمی تواند تألیف ابوطالب هارونی باشد. اما در عین حال بر اساس نقلی از کتاب المدخل در اثری تازه که از زیدیه سده ششم قمری یافتم از دیگر سو معتقدم این کتاب نمی تواند از ابن شروین هم باشد. با توجه به استدلالاتی که در مقاله بالا گفته ام می توان حتی این نظر را مطرح کرد که این کتاب تألیف صاحب بن عباد است و من بعید نمی دانم که همان کتاب الزیدیه باشد که در منابع به او نسبت داده اند. جزئیات را در مقاله ای به زودی خواهم نوشت...
دوشنبه ۱۸ دي ۱۳۹۶ ساعت ۷:۳۵