آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۵۸۷٫۰۱۰ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۲۸۳ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۴۷۹
بازدید از این یادداشت : ۵۲

پر بازدیدترین یادداشت ها :


در کتاب های رجالی شيعی دوران بعد از علامه و به ويژه آنچه بعد از استقرار مکتب اصولی وحيد بهبهانی نوشته شده رسم بر اين است که بحث هایی تفصيلی درباره توثيق و ضعف راويان و در غالب موارد بیشتر متکی بر بحث های اجتهادی و گردآوری قرائن و بحث در تعارض اخبار توثيق و مدح و تضعيف بخش عمده این کتاب ها را اشغال کند. البته کتاب هایی مانند قاموس الرجال هم هست که به جنبه های تاریخی و اتکای بر مستندات عینی بیشتر عنایت دارند. معجم رجال الحديث هم گرچه به بحث توثيقات و تضعيفات توجه دارد اما در عين حال همچون جامع الرواة اردبيلي اين کتاب برای طبقات روات و تمييز مشترکات و تمييز اسانيد و اسامی مشايخ و روات هر راوی بسيار مفيد است؛ کما اينکه اشکالات اسناد را هم در کتب اربعه روشن می کند. بخش زيادی از بحث های کتاب های رجالی متأخر در موضوع توثيق و تضعيف روات متکی بر استحسانات و ديدگاه هایی است که از نقطه نظر تاريخی و مستندات ايرادهای اساسی دارد. امروزه با توجه به دستياب بودن آسان منابع تاريخی و امکان آشنایی دقيقتر با تاريخ تحول فقه و حديث و کلام و عقايد شيعی و ملل و نحل از يک سو و امکان شناخت دقيقتر احوال رجال و طبقات روات حديث و با تکيه بر منابع متنوع حديثی و رجالی سني و شيعی عملا بخش اعظم کتاب های پر برگ رجالی متأخر از حيز انتفاع افتاده اند و در برابر دقتی که بر اساس بهره وری از برنامه های رایانه ای مانند نور الدرایه به دست می آيد عملا حرفی برای گفتن ندارند و در بسياری از موارد استحساناتی غير مستند جلوه می کنند. اين را هر کس با کتاب ها و بحث های رجالی مأنوس باشد می فهمد. برای بحث های دقيق رجالی و توثيق و تضعيف روات و ارزيابی احاديث کتاب های حديثی بيش از هر چيز بايد با تاريخ تشيع و با تاريخ تحول علوم و اعتقادات و تحول نگارش حديث آشنا باشيم. بدون اين آشنایی ها باز به دامن بحث های درازدامن و بی فايده شماری از کتاب های رجالی می افتيم.
يكشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۹:۲۸
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت