دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۴۶۵٫۱۳۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۲۸۳ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۳۷۹
بازدید از این یادداشت : ۱۲۱

پر بازدیدترین یادداشت ها :

در اينکه الکافية في الجدل تأليف امام الحرمين جويني باشد البته تردید است(در نوشته ای ديگر به اين موضوع باز خواهم گشت). اين کتاب بر اساس يک نسخه منحصر به فرد که به جويني نسبت داده شده سال ها پيش منتشر شد. متأسفانه اين کتاب بسيار ارزشمند هنوز مورد توجه و اقبال محققان در حوزه علم اصول و جدل قرار نگرفته است. نسخه اين کتاب در کتابخانه ازهريه موجود است و من عکسی از آن را در اختيار دارم. نکته جالب توجه در اين نسخه اين است که اين کتاب به قلم کاتبی زيدی مذهب استنساخ شده است. کتاب الکافية تأليف هر کس باشد نويسنده بی ترديد اشعری مذهب بوده است و همین نکته اینکه کاتب زیدی مذهب است را جالب توجه تر می کند. عنوان و انتساب کتاب به جوینی در کلام و خط کاتب زيدی نيست و بعداً به آغاز نسخه اضافه شده است. کاتب را البته نمی شناسیم اما نکته مهمتر اين است که کاتب زيدی نسخه خود را بر اساس نسخه شخصی حميد بن أحمد المحلي، از بزرگترين فقيهان، متکلمان و عالمان زيدی يمن در سده هفتم قمری و نويسنده آثار بسيار و از جمله محاسن الأزهار و همچنين الحدائق الوردية کتابت کرده است. حميد بن احمد صاحب نسخه ای از اين کتاب بوده و آن را با نسخه ای ديگر که به گفته خودش از "عراق" رسيده بوده مقابله کرده بوده است. کاتب ما نسخه حاضر را بر اساس نسخه مقابله شده محلي نوشته بوده و بعداً يکبار هم با آن نسخه، کار خود را مقابله کرده است. اين مطالب از رقم کاتب در پايان نسخه بر می آيد. منظور از عراق در گفتار زيديان يمن عراق عرب نيست، بلکه عراق عجم و به طور خاص منطقه ری قديم است. به احتمال زياد اين نسخه از کتاب هایی بوده که قاضي جعفر ابن عبد السلام و يا يکی ديگر از زيديان يمن در سفر به ايران با خود به يمن منتقل کرده بودند. با اين حساب دور نيست مؤلف کتاب الکافية اصلاً خود از علمای اشعری ری بوده است. به هرحال اين کتاب ارزشمند از نويسنده ای اشعری مذهب با همت علمای زيدی ايران و يمن برای آيندگان محفوظ ماند. اينجا رقم کاتب را نقل می کنم:
۱۲۶ الف: تمّ الکتاب بحمد الله ومنّه وتوفيقه ولطفه فله الحمد کثيراً بکرة وأصيلاً وکان الفراغ من کتابته في شهر رجب لثمان لیال خلت منه من شهور سنة خمسین وستمائة وصلی الله علی نبیه محمد وآله وسلم.
قال في أصل هذا المنسوخ عنه: وقوبل الکتاب علی النسخة الواردة من العراق وتمت المقابلة في ذي القعدة من سنة أربعين وستمائة بحمد الله تعالی ومنّه وتوفیقه وعونه وکتب حمید بن احمد المحلي حامدا لله علی آلائه مصليّا علی خاتم أنبيائه والطیبين من عترته وأبنائه، وقوبل هذا الکتاب علی کتاب الفقیه العالم العامل حسام الدین الوالد حمید بن احمد طول الله بعلوّ مدته وهي التي نقل منها هذا الکتاب في جمادي الأولی سنة إحدی وخمسین وستمائة بقدر الطاقة...
يكشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۱
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت