آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون با عنوان Visiting Professor، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۶۱۰٫۴۸۴ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۱۲۰ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۵۵۲
بازدید از این یادداشت : ۱۶۱

پر بازدیدترین یادداشت ها :جز جریان عثمانیه و برخی مرجئه و معتزله اوائل عموم اهل سنت و جماعت و از آن جمله اصحاب حدیث سنی همواره به فضیلت امیر المؤمنین و مناقب انحصاری او اذعان و ایمان داشته اند. احمد بن حنبل خود با پذیرش مشروعیت خلافت حضرت امیر و داخل کردن آن در اعتقاد سنت راه را برای اصحاب حدیث سنی در این زمینه باز کرد و عملاً جریانات مخالف با حضرت را در میان سنیان به حاشیه راند. بعداً تقریبا همه محدثان معتبر اهل سنت یا کتاب های مستقلی در مناقب اهل بیت و حضرت امیر می نوشتند و یا در کتاب های حدیثی خود فصلی را به آن اختصاص می دادند. با ورود تصوف و به ویژه مکتب ابن عربی در بدنه اهل سنت اشعری زمینه برای ورود مفاهیم شیعی در تفکر اهل سنت قوی تر هم شد. این وضعیت به ویژه در ایران و ماوراء النهر و عراق بیشتر ظهور و بروز داشت. جز اقلیت حنبلیان بغداد و بعد دمشق که تعصبات ضد شیعی قوی داشتند مابقی اهل سنت دست کم نسبت به مناقب اهل بیت و اظهار محبت و ولایت نسبت به آنان دلبستگی زیادی داشتند. این وضعیت در سده های هفدهم و حتی هجدهم به اوج خود رسید. به ویژه در میان اشعریان شافعی مذهب. گسترش شبکه های سادات در میان اهل سنت خود در این زمینه بسیار مؤثر بود.

وضعیت زمانی تغییر کرد که ایدئولوژی شیطانی وهابیت و سلفیسم به جان جهان اسلام افتاد. یکی از عناصر سازنده این ایدئولوژی شیطانی اندیشه تکفیری است و تکفیر شیعیان از مهمترین مؤلفه های آن است. با گسترش اسلام سلفی در دو قرن گذشته وضعیت نسبت به ادبیات مناقب اهل بیت تغییر کرد و نگاه سلفی به اسلام و تاریخ و ادبیات دینی رشد جریان تقریبی معطوف به اهل بیت را مسدود و یا با مشکل مواجه کرده است. از آن جمله ارائه تفسیری از تاریخ اسلام است که اصحاب حدیث متقدم هم آن را تبلیغ می کردند و در آن نگاه عثمانی و یا حتی اموی اگر غلبه ندارد دست کم دیدگاه و تفسیری مرجی از عصر فتنه اول و اختلافات صحابه و حوادث بعدی به دست می دهد. این دیدگاه که ریشه در ایدئولوژی مسلط دوران عصر اموی دارد مبتنی بر دیدگاه طاعت و جماعت است و در آن جایی برای تفسیر شیعی و با محوریت حضرت امیر و مناقب آن حضرت وجود ندارد. در این تفسیر یزید بن معاویه و رفتارش هم می تواند قابل توجیه باشد. حنبلیان دوره های میانه تا اندازه زیادی از این نگرش فاصله گرفته بودند (به ویژه کسانی مانند ابن الجوزی) اما وهابیت دوباره در حال بازسازی آن نگاه اموی است. نفی تصوف و ابن عربی و ادبیات اشعری و ماتریدی و مناقب نگاری های صوفیانه و ... از سوی سلفیان همه و همه در بازسازی ادبیات و گفتمان شیعی ستیزی مؤثر افتاده است.

چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۷:۳۲
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت