آرشیو
دربارۀ نویسنده
حسن انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی پرينستون با عنوان Visiting Professor، مدرسه مطالعات تاریخی است. همزمان در ایران او عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است. وی همچنين عضو شورای مشاوران دائرة المعارف ایرانیکا (دانشگاه کلمبیا-آمریکا)، "عضو وابسته" مرکز ملی پژوهشهای علمی فرانسه (بخش مطالعات اديان کتاب) و عضو انجمن بين المللی تاريخ علوم و فلسفه عربی و اسلامی (پاريس) است. در فاصله بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ حسن انصاری به عنوان استاد مهمان با رتبه پروفسور در دانشگاه پرینستون، بخش خاور نزدیک تدریس کرد.
حسن انصاری، متولد سال ۱۳۴۹ شمسی در تهران است. تحصيلات خود را در رشته علوم تجربی در مدرسه علوی تهران در سال ۱۳۶۷ به پايان برد. انگيزه های خانوادگی و نيز تحصيل در مدرسه ای با آموزشهای دينی وی را از سالهای دورتر به تحصيل و مطالعه در ادبيات عرب، فقه و اصول و عقايد و معارف دينی واداشت. پس از دبيرستان، در گروه فلسفه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد و در کنار آن دانشهای دينی کلاسيک را هم زمان ادامه داد. بدين ترتيب در کنار تداوم مراحل تحصيل در فقه و اصول و نيز کلام و فلسفه اسلامی، تا اندازه ای فلسفه های غربی را آموخت. علاقه به مطالعات و آموزشهای کلاسيک دينی و بهره وری از محضر استادان اين حوزه ها، او را همچنين به مطالعه تطبيقی باورهای مذهبی و کلامی و انديشه های فيلسوفان اسلامی رهنمون کرد و چند سالی را به تحصيل و مطالعه در کلام، حديث و عقايد شيعی و فلسفه اسلامی گذراند. حسن انصاری پس از چندی به مطالعه تاريخ روی آورد و آن را هم زمان در کنار ادامه تحصيل در زمينه فلسفه و دانشهای دينی کلاسيک مورد توجه قرار داد. در کنار همه اينها همکاری با دائرة المعارف بزرگ اسلامی دستمايه ای برای آشنايی با شيوه های تحقيق تاريخی و شناخت منابع کهن را برای او فراهم کرد. همکاری او با مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، در قالب تأليف، کتابشناسی و همکاری با کتابخانه مرکز، ويراستاری، رياست يکی از بخشهای علمی و عضويت در هيئت عالی علمی تا سالها تداوم داشت. در همين سالها به ويژه به سفارش مرکز دائرة المعارف به تأليف مقالات زيادی در حوزه تاريخ، رجال، کلام و فرق مذهبی پرداخت. از اوائل دهه هفتاد مطالعاتش را در حوزه فلسفه محض و فلسفه های مضاف در مکاتب مغرب زمين، اديان و تاريخ ملل و نحل گسترش داد. مدت زمانی در بيروت، علاوه بر مطالعه در نسخه های خطی، تحصيلات دانشگاهی خود را در حوزه فلسفه غرب و فلسفه و انديشه سياسی اسلامی ادامه داد و از نزديک با برجسته ترين متفکران و روشنفکران عرب آشنايی پيدا کرد و نزد برخی از آنها تحصيلات خود را پی گرفت. از اواخر دهه هفتاد و همزمان با ادامه تحصیلات در علوم دینی و حوزوی به نوشتن در مجلات علمی و دانشگاهی در ايران در زمينه های کلام و فرق، حديث، تاريخ و انديشه سياسی کلاسيک اسلامی آغاز کرد و مقالات متعددی در نشريات نشر دانش، معارف (مرکز نشر دانشگاهی) و برخی ديگر منتشر کرد. وی در همين دوره و نيز در سالهای بعد در چندين کنفرانس داخلی و خارجی شرکت کرد و مقالاتی ارائه نمود و همچنين با شماری از مؤسسات فرهنگی کشور در انجام پروژه های مختلف در زمينه های تاريخی و کتابشناسی همکاری نمود و در برخی نهادهای آموزشی داخل و خارج ایران، تاريخ علم کلام و ملل و نحل تدريس کرد. حسن انصاری سال ۱۳۸۱ ايران را به منظور ادامه تحصيل به قصد کشور فرانسه ترک کرد و تحصيلات تکميلی خود را در رشته فلسفه و تاريخ اديان در مدرسه کاربردی مطالعات عالی سوربن ادامه داد و نخست موفق به اخذ درجه ديپلم عالی گرديد (با تدوين دانشنامه ای در زمينه سهم محمد بن يعقوب الکليني در حديث شيعی) و سپس در همين دانشگاه در فروردين ۱۳۸۸ از رساله دکتری خود دفاع کرد (با تدوين پايان نامه ای در زمينه منابع انديشه امامت و غيبت در تشيع امامی).
او سال ۱۳۸۸ به برلين آمد و دوره پست دکتری خود را در دانشگاه آزاد برلين در چارچوب پروژه "علوم عقلی در اسلام قرون ميانه" طی نمود. او پژوهشگر ارشد علم کلام و فلسفه اسلامی در دانشگاه آزاد برلين (انستيتوی مطالعات اسلامی) و مدرس اصول فقه و تاريخ علم کلام در اين دانشگاه در طی سالهای گذشته بوده است. از او تاکنون مقالات متعددی در موضوعات تاريخ علم کلام و تشيع امامی در ژورنالهای خارجی منتشر شده است.
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۱٫۶۳۴٫۲۶۸ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۲۱ نفر
تعداد یادداشت ها : ۱٫۶۲۱
بازدید از این یادداشت : ۲۲۳

پر بازدیدترین یادداشت ها :


در فاصله چند ماه گذشته پاره ای اوقات روی رسائل اخوان الصفا کار می کردم و هویت مؤلفان آن. الآن تقریباً این اطمینان را پیدا کرده ام که این رسائل را نه می توان به اسماعیلیان پیشا فاطمی متعلق دانست و نه اسماعیلیان فاطمی. البته در تمایلات شیعی نویسندگان آن نمی توان تردیدی داشت. اینکه درباره مذهب فکری آنان چه می توان گفت را به زودی تحریر و منتشر خواهم کرد...

آقای دانیل دوسمت مقاله ای برای شماره اول مجله شیعه شناسی نوشته درباره هویت نویسندگان رسائل اخوان الصفا و اینکه از چه وقت در میراث اسماعیلی این رسائل را از امام احمد بن عبد الله التقی می دانسته اند. مقاله بسیار خواندنی و جالبی است. دکتر شرف ما هم در مقاله دائره المعارف در این زمینه مطالبی مفید دارد. آقای مادلونگ هم به تازگی نظریه تازه ای درباره هویت مؤلفان اخوان الصفا ارائه داده که بسیار جالب توجه و بدیع است. به این نظریه آقای دانیل دو سمت در حاشیه مقاله خود اشاره کرده اند. من هم اصل آن را از زبان خود استاد مادلونگ وقتی به پرینستون تشریف آورده بودند چند ماه پیش شنیدم. رسائل اخوان الصفا از شگفتی های تمدن اسلامی است.

آقای دوسمت گزارش دقیق ماوقع را داده است درباره تاریخچه رسائل در میان اسماعیلیه. نظر آقای مادلونگ نظر بسیار مهم و جدیدی است. من البته با توجه به نظر ایشان دیدگاه تازه ای را سعی کرده ام نسبت به رسائل داشته باشم و اصلاً پرسش از هویت نویسندگان را از زاویه تازه ای ببینم. به هرحال من معتقدم باید اصل را بر درستی شهادت ابو حیان توحیدی در رابطه با هویت نویسندگان آن گذاشت.

شهادت ابو حیان و نویسنده تثبیت تنها شهادت های تاریخی و شخصی درباره این رسائل است. این شهادت را نویسنده صوان الحکمه هم تلقی به قبول کرده. آنچه اسماعیلیان گزارش کرده اند گزارش های مذهبی بوده که شاهد تاریخی مستقل ندارد. وانگهی آنها بر روی امام احمد التقی انگشت گذاشته اند که طبعاً از لحاظ تاریخی نمی تواند درست باشد و با تاریخ این رسائل سازگار نیست. البته بحث من جزئیات بسیار متعددی دارد که مشغول تحریر آن هستم. منتهی باید تأکید کنم که جهانبینی رسائل هم با جهانبینی اسماعیلیه سازگاری ندارد.

جهانبینی آنان با جهانبینی اسماعیلیان معاصر خود از مکتب ایرانی متفاوت است. با جهانبینی فاطمیان هم که طبعاً مخالف است و امری است روشن. ما هیچ دلیلی نداریم که آنان عقیده اسماعیلی داشته اند. البته تحت تأثیر اسماعیلیه پیشا فاطمی بوده اند کما اینکه تحت تأثیر خیلی های دیگر هم بوده اند.
دوشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۴:۳۰
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت

محمد صادق ضرابی
۱۹ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۵:۳۷
بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض سلام وخسته نباشید بنده طلبه ای هستم ساکن قم که موضوع پایان نامه ام در رابطه با اخوان الصفا است وهنوز در رابطه با مذهب وهویت آنان به قدر متیقنی نرسیدم اگه لطف بفرمایید بنده را راهنمایی کنید ممنون میشم .البته اگر بشود حضوری خدمتتان برسم که نور علی نور است زیرا که سوالات زیادی برایم پیش آمده وشخصی که به صورت خاص بر روی اخوان کار کرده باشد پیدا نمیکنم .با تشکر التماس دعا

با تحيات. لطفا ايميل بفرستيد. با احترام